Szymon Maślak

Zainteresowania badawcze:

  • architektura rzymska, bizantyńska i arabska we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego, ze szczególnym uwzględnieniem Egiptu i Nubii
  • życie codzienne w późnym antyku i średniowieczu we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego, ze szczególnym uwzględnieniem Egiptu i Nubii
  • monastycyzm w Egipcie i Nubii
Kariera zawodowa

Wykształcenie

2016/2017 Studia podyplomowe „Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją” w Instytucie Historii Uniwersytetu Warszawskiego

2003 Magisterium w Instytucie Archeologii, na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Tytuł pracy: „Prywatny dom w osiedlach w późnoantycznym i wczesnośredniowiecznym Egipcie”

2001 Licencjat w Instytucie Archeologii, na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Tytuł pracy: „Topografia średniowiecznego osiedla w Abu Mena”

Stanowiska i funkcje

od 2010 Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW

2008–2010 Przetwarzanie dokumentacji w Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW w ramach stypendium dokumentacyjnego im. Prof. K. Michałowskiego

Projekty badawcze

2000–2012, 2014–2016 Uczestnictwo w pracach Polskiej Misji Archeologicznej w Naqlun, oaza Fajum (Egipt); jako archeolog–dokumentalista

2012–2017 Uczestnictwo w pracach wykopaliskowych w Ghazali (Sudan); jako archeolog–dokumentalista; w sezonie 2014/2015 zastępca kierownika misji

2012–2014, 2017 Uczestnictwo w pracach wykopaliskowych w Marina el-Alamein (Egipt); jako archeolog–dokumentalista

2007–2014 Uczestnictwo w pracach wykopaliskowych w Starej Dongoli (Sudan); jako archeolog–dokumentalista

2005–2009 Uczestnictwo w pracach wykopaliskowych w Aleksandrii (Egipt); jako archeolog–dokumentalista

2007–2008 Uczestnictwo w pracach wykopaliskowych w Sheikh Abd el-Qurna koło Luksoru (Egipt); jako archeolog-dokumentalista

2004–2008 Uczestnictwo w pracach wykopaliskowych w Tell el-Farama/Peluzjum, północny Synaj (Egipt); jako archeolog

2005–2007 Uczestnictwo w pracach Dakhla Oasis Project (Qasr Project), (Egipt); jako dokumentalista

2005 Uczestnictwo w pracach wykopaliskowych w Palmyrze (Syria); jako archeolog

Stypendia, granty, nagrody

2008–2010 Stypendium dokumentacyjne im. Prof. K. Michałowskiego

2006, 2008 Stypendia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Egipcie (po 5 miesięcy)

Bibliografia naukowa

Artykuły naukowe i rozdziały w książkach

2019 Maślak, S. Window grilles from the monastery at Naqlun, Fayum (Egypt). Archeologia Medievale, XLVI, 369–377. DOI: 10.1400/276328

2016 Godlewski, W., Danys, K., Maślak, S., Deir el-Naqlun 2014–2015. Preliminary report, Polish Archaeology in the Mediterranean, 25, 265–288

2016 Maślak, S., The burning of a monastery? Story written on the walls of monastic buildings at Nekloni (Naqlun), w: A. Łajtar, A. Obłuski, I. Zych (red.), Aegyptus et Nubia Christiana. The Włodzimierz Godlewski Jubilee Volume on the Occasion of his 70th Birthday, 145–182

2016 Maślak, S., Bricks and Brick Structures in the Western Part of Site SWN on the Citadel, Polish Archaeology in the Mediterranean, 25, 85–102

2016 Maślak, S., Houses of the Funj period outside the Citadel: Materials and structures, w: W. Godlewski, D. Dzierzbicka, (red.), Dongola 2012–2014. Fieldwork, Conservation and Site Management (=PCMA Excavation Series 3), Warszawa: PCMA, 215–222

2015 Obłuski, A., Ochała, G., Bogacki, M., Małkowski, W., Maślak, S., ed-Din Mahmoud, Z., Ghazali 2012: preliminary report. Polish Archaeology in the Mediterranean, 24, 431–442

2012 Maślak, S., Buildings on site B at Naqlun (Nekloni), Polish Archaeology in the Mediterranean, 21, 645–668

2009 Maślak, S., How to build in marshy lands? – Some remarks on brick constructions in Roman and Byzantine Pelusium, w: J. Popielska-Grzybowska, J. Iwaszczuk (red.), Proceedings of the Fifth Central European Conference of Egyptologists. Egypt 2009: Perspectives of Research. Pułtusk 22–24 June 2009, Pułtusk: Typografia, 127–142

2008 Maślak, S., Hermitage 85 in Naqlun: materials and construction, Polish Archaeology in the Mediterranean, 18, 207–212

2007 Maślak, S., Some remarks on the stratigraphy and architectural vestiges in Sector 1 at Tell el-Farama (Pelusium), season 2005, Polish Archaeology in the Mediterranean, 17, 136–141

2007 Maślak, S., Building G in Naqlun: material, construction, furnishing, Polish Archaeology in the Mediterranean, 17, 206–218

2005 Maślak, S., Some terracotta figurines from Tell Farama (Pelusium), Polish Archaeology in the Mediterranean, 16, 69–71

2004 Maślak, S., Bricks and brick bonding in the monastic architecture on Kom A in Naqlun, Polish Archaeology in the Mediterranean, 15, 152–158

Konferencje

2017 Konferencja “Monasticism in the Nile Valley”, Kair
Referat: “Non‐sacral buildings in Medieval Egyptian monasticism”

2011 XXII Międzynarodowy Kongres Studiów Bizantynistycznych, Sofia
Referat: „Topography of Pelusium in the Byzantine period (4th–7th century AD)”