Paweł Lech

Zainteresowania badawcze:

  • Zastosowanie GIS w archeologii
  • Obiektowe bazy danych dla archeologii
  • Archeologia północnych wybrzeży Morza Czarnego
  • Hellenizacja i romanizacja dorzecza Dniepru i Donu
  • Hellenistyczna ceramika stołowa
Kariera zawodowa

Wykształcenie

2018–2019 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Studia podyplomowe w zakresie Systemów Informacji Geograficznej (GIS).

2016–2020 Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny, wydziałowe studia doktoranckie z zakresu Archeologii Klasycznej. Praca nad dysertacją pod tytułem „Ceramika stołowa z polskich wykopalisk w Tanais”.

2011–2013 Uniwersytet Warszawski, Instytut Archeologii, Archeologia, stacjonarna, drugiego stopnia.

2008–2011 Uniwersytet Warszawski, Instytut Archeologii, Archeologia, stacjonarna, pierwszego stopnia

Projekty badawcze

2023 Koordynator International Summer School Augmented Archaeology (AuAr 2023)

2020 Stypendysta w grancie Opus 18 „MA-P Maloutena i Agora w planie urbanistycznym Pafos: Modelowanie miejskiego krajobrazu stolicy hellenistycznego i rzymskiego Cypru” pod kierunkiem prof. E. Papuci-Władyki; współpraca przy projektowaniu i obsłudze bazy danych.

2018 Udział w pracach zespołu badawczego, prowadzącego badania w ramach grantu NCN MAESTRO 6 nr. 2014/14/A/HS3/00283 – Agora oraz infrastruktura i aktywność gospodarcza Pafos, stolicy hellenistycznego i rzymskiego Cypru na podstawie badań interdyscyplinarnych realizowanego przez prof. dr hab. Ewdoksię Papuci-Władykę z Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

2016–2018 Udział w pracach zespołu badawczego, prowadzącego badania w ramach grantu NCN nr. 2016/21/B/HS3/03424 – Hellenistyczna zabudowa Tanais – fortyfikacje i przyległy teren miejski. Kontynuacja badań, realizowanego przed dr Marcina Materę z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.

2014–2018 Tanais (Rosja), starożytne miasto greckie; jako archeolog.

2015–2018 Konsulovskoye (Ukraina), grodzisko post-Scytyjskie; jako archeolog.

2018 Kharaib el-Desht (Kuwejt), osada z okresu późnoislamskiego; jako rysownik

2008 Tłuste, stanowisko z okresu wędrówek ludów; praktyki studenckie

2009–2010 Człuchów, zamek średniowieczny; praktyki studenckie

2010, 2012–2013 Tanais (Rosja), starożytne miasto greckie; praktyki studenckie

2011 Łężany, stanowisko z okresu wpływów rzymskich i okresu wędrówek ludów; praktyki studenckie

Stypendia

2018–2021 Stypendium motywacyjne „Zwiększenie mobilności doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego” realizowane w ramach programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego.

Bibliografia naukowa

Ostrowski, W., Miszk, Ł., Modrzewski, J., Wilk, Ł., Lech, P. (2024). Monitoring of large-scale archaeological excavations using photogrammetric techniques-Nea Paphos case study. Journal of Archaeological Science: Reports53https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2023.104353

Lech, P., Klebowski, M., Beldyga, M., & Ostrowski, W. (2024). Application of a stand-alone RTI measuring system with an integrated camera in cultural heritage digitisation. Journal of Archaeological Science: Reports53, https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2023.104318

Gavrylyuk N., Lech, P., Matera M., Nykonenko D. (2022). Some remarks about Konsulovskoe, a lesser-known Late Scythian hillfort on the Lower Dnieper., w: Connecting the Ancient West and East: Studies Presented to Prof. Gocha R. Tsetskhladze, 611-632.

Lech, P., Matera, M., Zakrzewski, P. (2021). Using Reflectance Transformation Imaging (RTI) to document ancient amphora stamps from Tanais, Russia. Reflections on first approach to their digitalisation, Journal of Archaeological Science: Reports 36, https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2021.102839

Lech, P., Zakrzewski, P. (2020). Depopulation and devastation: using GIS for tracing changes in the archaeological landscape of Kharaib al‐Dasht, a Late Islamic fishing village (Kuwait), Archaeological Prospection, 1–8, https://doi.org/10.1002/arp.1790

Ильяшенко С. М., Mатера M., Лех П.,, Адамяк M., Ивашчук У., Срочыньска Э. (2018), Исследования в Западном городском районе Танаиса в 2015–2017 гг. (раскоп XXV), Novensia 29, 103–178 (Novensia PDF)

Lech, P. (2018). A preliminary study on table pottery from Polish excavations in Tanais, w: The Bosporan Phenomenon: General and Peculiar Features of Historical and Cultural Space in the World of Classical Antiquity, Saint-Petersburg, 306–311

Matera, M., Lech, P., Sroczyńska E. (2018). Tanais, Russia. Excavations in the 2015 Season, Światowit 13–14 (54–55), 365–371

Matera, M., Lech, P., Sroczyńska E. (2018). Tanais, Russia. Excavations in the 2016 Season, Światowit 13–14 (54–55), 373–380

Nykonenko, D., Matera, M., Gawryluk, N., Lech, P. (2018). Konsulovskoe Hillfort, Ukraine. 2016 Season, Światowit 13–14 (54–55), 389–392

Nykonenko, D., Matera, M., Bogacki, M., Małkowski, W., Lechm, P. (2018). Konsulovskoe Hillfort, Ukraine. Non-invasive survey in 2015 season, Światowit 13–14 (54–55), 389–392

Lech, P. (2018). Some reflections on Hellenistic table pottery from Polish excavations in Tanais, w: Forum Olbicum II, Pam’jatі V.V. Krapіvіnoї (do 150-rіchchja doslіdzhennja Ol’vії) Materіali mіzhnarodnoї arheologіchnoї konferencії Mikolaїv, 4–6 travnja 2018, Mikolaïv, Mikłajów, 71–73

Lech, P., Sroczyńska, E. (2017). Findings of Hellenistic mould-made bowls from Polish excavations in Tanais. Seasons 2014-2017, Novensia 28, 147–160 (Novensia: PDF)

Lech, P. (2015). Motyw porwania Ganimedesa na sarkofagach. Mit i ikonografia, w: I. Głuszek, J. Mosiejczyk (red.), Ikonografia antyczna jako zwierciadło życia codziennego, 91–103

Lech, P. (2014). Ostia. Od portu Rzymu do Parku Archeologicznego, w: Roma, Romae, Romae…, Materiały z III Międzyuczelnianej Konferencji Studenckich Kół Naukowych skupionych wokół starożytnego Rzymu, Warszawa, 18 maja 2012 roku oraz IV Międzyuczelnianej Konferencji Studenckich Kół Naukowych skupionych wokół starożytnego Rzymu, Warszawa, 22–23 marca 2013 roku, Warszawa, 231–238

Konferencje

Czynny udział

2018 Konferencja „Bosporan Phenomenon”, Sankt Petersburg, Rosja
Referat: „A Preliminary Study on Table Pottery from Polish Excavations in Tanais”

2018 Konferencja „Forum Olbicum II”, Mikołajów, Ukraina
Referat: „Some Reflections on Hellenistic Table Pottery from Polish Excavations in Tanais”

2017 Konferencja „European Meeting on Ancient Ceramics”, Bordeaux, Francja
Referat: „Megarian bowls from Polish excavations in Tanais (Russia)”

2017 XXXIII Konferencja „Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, zachodniej Białorusi i Ukrainie”, Lublin
Referat: „Dotychczasowe wyniki badań grodziska Konsułowskoje, czyli o dwóch sezonach prac polsko-ukraińskiej misji archeologicznej nad Dnieprem”

2014 V Międzyuczelniana Konferencja Naukowa „Roma, Romae, Romae…”, Warszawa
Referat: „Fortifications of ancient Tanais”

2013 Konferencja „Ikonografia antyczna jako zwierciadło życia codziennego”, Toruń
Referat: „Rape of Ganymede on the sarcophagi. The myth and iconography”

2013 IV Międzyuczelniana Konferencja Naukowa „Roma, Romae, Romae…”, Warszawa
Referat: „Ostia. From Roman Port to Archaeological Park”

Działalność popularyzatorska

2011–2019 Praca w Centrum Nauki Kopernik; udział, m.in. w Piknikach Naukowych Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik (w latach 2011–2018), konferencjach ECSITE i programach European Space Agency (ESA).

Polecane linki