Agnieszka Pieńkowska

Zainteresowania badawcze:

  • archeologia Bliskiego Wschodu
Kariera zawodowa

Wykształcenie

2003–2006 Studia doktoranckie na Wydziale Historycznym UW Rozprawa doktorska pod kierunkiem Prof. P. Bielińskiego: „Ceramika mezopotamska w pierwszych wiekach II tysiąclecia p.n.e.”

1996–2001 Studia magisterskie w Instytucie Archeologii UW. Temat pracy magisterskiej: „Charakterystyka okresu Dżemdet Nasr”

Stanowiska i funkcje

od 2008 asystent, potem adiunkt w Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW

2002–2003 Instytut Archeologii UW

Projekty badawcze

2015–2018 wykopaliska archeologiczne na stanowisku Qumayrah–Ayn, (Oman); jako archeolog

2016 wykopaliska archeologiczne na stanowisku Saruq al-Hadid, (Z.E.A.); jako kierownik polowy

2013, 2015–2019 wykopaliska archeologiczne na stanowisku Kharaib el-Desht, Fajlaka (Kuwejt); jako kierownik projektu

2009–2016, 2018 wykopaliska archeologiczne na stanowisku Bahra 1, (Kuwejt); jako archeolog

2012 badania powierzchniowe, Fajlaka (Kuwejt); jako archeolog

2000–2010 wykopaliska archeologiczne na Tell Arbid (Syria); jako archeolog, kierownik wykopu

Inne doświadczenia archeologiczne

1998-1999 wykopaliska archeologiczne na Mele Hairam (Turkmenistan); studencka praktyka archeologiczna, kierownik wykopu

1998 wykopaliska archeologiczne w Tell el-Umeiri (Jordania); jako archeolog

1997 wykopaliska archeologiczne w Bałakławie (Ukraina); studencka praktyka archeologiczna

Stypendia, granty, nagrody

2006 Grant promotorski nr 0437/H03/2006/30: Ceramika mezopotamska w pierwszych wiekach II tysiąclecia p.n.e.
Promotor: prof. Piotr Bieliński

Bibliografia naukowa

w druku The earliest settlement remains at the Ubaid-related site of Bahra 1, Arabian Archaeology and Epigraphy.

w druku A comparative study of the settlement patterns on Failaka: The Kuwaiti–Polish Archaeological Mission on Failaka Island, 2012–2016, w: Proceedings of the Conference „Archaeology of Failaka and Kuwaiti coast – current research”, Nitra

2018 Pieńkowska, A., Mesopotamian incense burners from the third and second millennia BC: An archaeological approach, w: Proceedings of the 10th International Conference on the Archaeology of the Near East, 25–29 April 2016, Volume I, Vienna–Harrassowitz Verlag, 315–328.

2018 Pieńkowska, A., Mierzejewska, M., Late Islamic fishing industry in the Gulf: the case of Kharaib el-Desht, Jazīrat Faylakā, PSAS 48, 269–277.

2017 Failaka Archaeological Research Project. Preliminary results after the second and third season of excavation at Kharaib el-Desht in 2015–2016, Polish Archaeology in the Mediterranean 26/1, 507–522.

2015 Pieńkowska, A., Failaka Archaeological Research Project. Preliminary results after the first season of excavation at the Kharaib el-Desht site in 2013, 560–570

2014 Pieńkowska, A., The fire and light. Mesopotamian lamps from Polish archaeological excavations on Tell Arbid, w: P. Bieliński, M. Gawlikowski, R. Koliński, D. Ławecka, A. Sołtysiak, Z. Wygnańska (eds), Proceedings of the 8th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East, 30 April–4 May 2012, University of Warsaw, III, Archaeology of Fire, Conservation, Preservation and Site Management, Bioarchaeology in the Ancient Near East, Islamic Session, Selected papers from workshop sessions, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 3–16

2005 Pieńkowska, A., Zmiany religijne w okresie Dżemdet Nasr w świetle pozostałości architektonicznych i źródeł pisanych, Studia i Materiały Archeologiczne 12, 149–162

Inne

2015 Pieńkowska, A., Preliminary results of the second season of the joint Kuwaiti-Polish excavations at Kharaib Desht (2015) (raport dla kuwejckiej służby starożytności)

2013 Pieńkowska, A., Preliminary results of the first season of the joint Kuwaiti-Polish excavations at Kharaib Desht (2013) (raport dla kuwejckiej służby starożytności)

Konferencje

Wystąpienia

2018 11th International Conference on the Archaeology of the Ancient Near East, Monachium
Referat: „Iron Age settlement in the region of Qumayrah, Oman”

2018 Third International Conference on the Archaeology of the Arabian Peninsula (The Neolithic in Arabia), Kuwejt
Referat: „The earliest settlement remains at the Ubaid-related site of Bahra 1”

2018 Seminar for Arabian Studies, Londyn
Poster: „Bronze Age settlement in the region of Qumayrah, Oman. Results of investigations by the Omani-Polish Archaeological Mission after three seasons of fieldwork”

2017 Seminar for Arabian Studies, Londyn
Poster (z M. Mierzejewską): „Late Islamic Fishing Industry in the Gulf: The Case of Kharaib el-Desht, Jazīrat Faylakā”

2016 10th International Conference on the Archaeology of the Ancient Near East, Wiedeń
Referat: „Mesopotamian incense burners from third and second millennium B.C. An archaeological approach”

2016 Konferencja „Archaeology of Failaka and Kuwaiti coast – current research”, Nitra
Referat: „A comparative study of the settlement patterns on Failaka: The Kuwaiti–Polish Archaeological Mission on Failaka Island, 2012–2016”

2016 Seminarium PCMA: „Badania archeologiczne Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW w rejonie Zatoki Perskiej (w Kuwejcie i Omanie). Przegląd dotychczasowych projektów oraz nowe wyzwania badawcze”, Warszawa
Referat: „Wyniki badań na stanowisku Kharaib el-Desht w sezonie 2016”

2013 Konferencja „Kuwait through the Ages”, Kuwejt
Referat: “Preliminary results of the first season of the joint Kuwaiti-Polish excavations at Kharaib Desht”

2012 8th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East, Warszawa
Referat: “The fire and light. Mesopotamian lamps from Polish archaeological excavations on Tell Arbid”

Organizacja

2013 Warsztaty „Red Sea to the Gulf” organizowane przez Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW, instytut Archeologii UW i Zakład Starożytnej Nubii UW, Warszawa; współorganizator