Emilia Smagur

Zainteresowania badawcze:

  • archeologia Azji Środkowej i wczesnohistorycznych Indii
  • handel i kontakty w zachodniej części Oceanu Indyjskiego
  • archeologia miast portowych
  • ikonografia bóstw kuszańskich
  • archeologia religii i rytuału
  • pozaekonomiczne funkcje monet
Kariera zawodowa

Wykształcenie

2017 rozprawa doktorska obroniona na Wydziale Historycznym UJ napisana pod kierunkiem dr hab. Jarosława Bodzka, pt. „Ikonografia bóstw panteonu kuszańskiego w świetle źródeł archeologicznych”

2010–2017 studia doktoranckie na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

2002–2009 studia magisterskie w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie zakończone zdobyciem tytułu magistra. Praca magisterska: „Mitrea a chrześcijaństwo” napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Janusza A. Ostrowskiego

Stanowiska i funkcje

Od 2022 adiunkt w Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego

2017–2021 adiunkt na Wydziale Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego

Projekty badawcze

2022 projekt badawczy: Historia czytana z monet: użytkowanie i wartość monet w starożytnych portach zachodniej części Oceanu Indyjskiego, grant NCN nr 2021/43/D/HS3/00350, kierownik projektu

2019 projekt badawczy: The Nala Sopara Surface Survey Project, badania powierzchniowe i nieinwazyjne na stanowisku Sopara w Indiach, kierownik projektu, we współpracy z dr Rizą Abbas z Indian Numismatic, Historical and Cultural Research Foundation (Mumbaj)

2017–2021 projekt badawczy: Nowe spojrzenie na znaleziska złotych monet rzymskich z Indii: ich kontekst i funkcja w pierwszych pięciu wiekach naszej ery, Wydział Archeologii, Uniwersytet Warszawski, grant NCN nr 2017/24/C/HS3/00120, kierownik projektu

2014–2015 projekt badawczy: Ikonografia bóstw panteonu kuszańskiego w świetle źródeł archeologicznych, Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, grant NCN nr 2014/12/T/HS3/00174, kierownik projektu

2012–2018 projekt badawczy: Finds of Roman coins from Poland and lands connected historically with Poland, Wydział Historyczny, Uniwersytet Warszawski, kierownik projektu: prof. Aleksander Bursche

2016 projekt badawczy: Keltische Keramik in Nordostösterreich, Institut für Urgeschichte und Historische Archäologie, Universität Wien; rysownik; kierownik projektu: dr Maciej Karwowski

2015 projekt badawczy: Post Earthquake archaeological responses to Nepal’s cultural disaster

2015 Archaeological investigations within Kathmandu Valley UNESCO World Heritage Property, Katmandu, Bhaktapur, Nepal; Department of Archaeology, Durham University; Department of Archaeology, Nepal; projekt UNESCO, kierownik projektu: prof. Robin Coningham

2015–2015 projekt: Strengthening Conservation and Management of Lumbini, the Birthplace of the Lord Buddha, World Heritage Property Phase 2: Tilaurakot–Kapilavastu, Tilaurakot, Nepal, Department of Archaeology, Durham University; Department of Archaeology, Nepal, Lumbini Development Trust, Nepal; projekt UNESCO kierownik projektu: prof. Robin Coningham

2013–2014 projekt badawczy: Greater Angkor Project III, Department of Archaeology, University of Sydney, kierownik projektu: prof. Roland Fletcher

2013–2014 projekt badawczy: Prehistoric and Historic Settlement Patterns of NW Cambodia, Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik projektu: dr Kasper Hanus

 2010–2013 projekt badawczy: Die keltische Höhensiedlung am Oberleiserberg, Institut für Urgeschichte und Historische Archäologie, Universität Wien; rysownik; kierownik projektu: dr Maciej Karwowski

Inne projekty archeologiczne

2021 członek misji archeologicznej w Berenike (Egipt)

2011–2012 udział w pracach misji archeologicznej Muzeum Narodowego w Warszawskie w Tyritake (Ukraina)

2010 udział w pracach archeologicznych na stanowisku Novae (Bułgaria)

Stypendia, granty, nagrody

2021 stypendium Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW na realizację projektu badawczego: wstępne badania archeologiczne na post-rzymskiej nekropoli w Berenike

2021 Heberden Coin Room East European Fellowship 2020, The Ronus Foundation Fellow, Ashmolean Museum, University of Oxford

2017 The International Numismatic Council Travel Grant na wizytę badawczą w Instytucie Historii Kultury Materialnej Rosyjskiej Akademii Nauk w Petersburgu

2015 The International Numismatic Council Congress Travel Grant na kongres numizmatyczny w Taorminie

2015 stypendium The Ancient India and Iran Trust, Cambridge

2014 Best Paper Award; ‚Pre- and protohistoric anthropogenic landscape modifications in Siem Reap province (Cambodia) as seen through satellite imagery’, 5th International Conference on Remote Sensing in Archaeology, Durham, USA, (razem z Kasprem Hanusem)

2013–2014 stypendium The Robert Anderson Research Charitable Trust

2012–2013 stypendium ERASMUS, jeden semester studiów na Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

Bibliografia naukowa

Smagur, E. (w druku). “Indianisation” of a Roman coin design in Early Historic India – an imitation of an aureus from the British Museum collection, w: Transactions of the State Hermitage Museum. Materials and Researches of the Numismatics Department: Based on the Proceedings of the Second International Conference on Oriental Numismatics „ICON II”, The Hermitage Publishers

Smagur, E. (w druku). Prestige and wealth ex Occidente? Roman coins and jewellery in India, w: Proceedings of the 24th EASAA Conference, 02–06 July 2018, Naples, Italy, Rome: Istituto Italiano per l’Africa e l’Oriente; Serie Orientale Roma

Smagur, E. (w druku). Roman denarii in India – a biographical approach, w: F. Hunter, A. Dymowski (red.), Roman Denarii in Barbaricum, Archaeopress

Smagur, E., Abbas, R., Toraskar, S., Romanowski, A. (2023). Sopara Port Site Typology and the Link with Maritime Trade, w: B. Franicevis, M.N. Pareja (red.), Imperial Horizons of the Silk Roads, Archaeopress Archaeology DOI:10.32028/9781803274041

Smagur, E. (2022). Ethnoarchaeology of foreign coins in India: reinterpreting Venetian ducat design, and implications for archaeonumismatics, Antiquity, 1-9
DOI: https://doi.org/10.15184/aqy.2023.15

Smagur, E. (2022). Indian Imitations of Roman Aurei Reconsidered, Numismatic Chronicle 182: 153-179

Smagur, E. (2022). ‚Romano-Sasanian’ Imitations from India: Notes on Their Life Histories and the Indo-Sasanian Trade, South Asian Studies, DOI: 10.1080/02666030.2022.2111103

Smagur, E. (2020). Regulated Roman coins and their imitations from India: did Roman coins circulate as money in the Subcontinent?, Notae Numismaticae–Zapiski Numizmatyczne XV: 179–204.

Smagur, E., Romanowski, A. (2020). Review: B. Subrahmanyam, G.V. Ramakrishnarao, and P. Brahma Chary (ed. P. Chenna Reddy), Roman Gold Coins. A Treasure Trove from Penuganchiprolu, Museum Series No. 31, Hyderabad (Department of Archaeology and Museums, Government of Andhra Pradesh), 2008 (ISBN 978-81-920727-1-5), Numismatic Chronicle 180: 484–490.

Hanus, K., Smagur, E. (2020). Kattigara of Claudius Ptolemy and Oc Eo: the issue of trade between the Roman Empire and Funan, w: H. Lewis (red.), EurASEAA14 Volume I: Ancient and Living Traditions: Papers from the Fourteenth International Conference of the European Association of Southeast Asian Archaeologists, Archaeopress: 140–145.

Smagur, E. (2018). From coin to bulla: a cultural response to the influx of Roman denarii to India, Numismatic Digest 42: 63–78.

Smagur, E. (2017). So similar and yet so different. The iconography of Kushan pantheon, w: M. C. Caltabiano (red.), XV International Numismatic Congress Taormina 2015 Proceedings, I, Roma–Messina: 631–635.

Bodzek, J., Kopij, K., Smagur, E. (2017). Finds of Roman Coins in Poland – Lesser Poland. Preliminary Report, w: M. C. Caltabiano (red.), XV International Numismatic Congress Taormina 2015 Proceedings, Vol. I, Roma–Messina: 825–829.

Hanus, K., Smagur, E. (2016). Pre- and Proto-Historic Anthropogenic Landscape Modifications in Siem Reap Province (Cambodia) as Seen Through Satellite Imagery, w: M. Forte, S. Campana (red.), Digital Methods and Remote Sensing in Archaeology: Archaeology in the Age of Sensing, Springer: 229–246.

Smagur, E. (2016). Kushan Coins in the Department of Coins and Medals, The National Museum in Warsaw, Journal of the Oriental Numismatic Society 226/2016: 15–17.

Smagur, E. (2015). Vaishnavaite Influences in the Kushan Coinage, Notae Numismaticae–Zapiski Numizmatyczne X: 63–68.

Smagur, E., Hanus, K., Buszek, A. (2013). Miran and the Silk Road. Integrated prospection at the ancient oasis-city in Xinjiang, China, w: E. Naubauer et al. (red.), Archaeological Prospection. Proceedings of the 10th International Conference on Archaeological Prospection. Vienna, May 29th–June 2nd 2013, Vienna, Austrian Academy of Sciences Press: 44.

Smagur, E. (2013). Złote monety kuszańskiego króla Wasudewy I (190–230 r. n. e.), Przegląd numizmatyczny 1 (80/2013): 37–38.

Smagur, E. (2012). Mithra on the Coinage of Kanishka and Huvishka, Studies in Ancient Art and Civiliation 16: 201–212.

Smagur, E. (2012). Desakralizacja, adaptacja, destrukcja. Wczesnochrześcijańskie sposoby transformacji pogańskich miejsc kultu na przykładzie świątyń Mitry, Maska 16: 53–67.

Konferencje i wykłady gościnne

Czynny udział

2021 The International Virtual Conference: Finds of Foreign Coins from India (Wydział Archeologii UW, MNW)
Referat: Romano-Sasanian imitations from Indian and the Indo-Mesopotamian trade

2020 EAA 2020 Virtual Annual Meeting,
Referat: Indian Imitations of Roman Coins

2020 EAA 2020 Virtual Annual Meeting,
Referat (z R. Abbas, A. Romanowski, S. Toraskar): The Nala Sopara Surface Survey Project – A Report on the Archaeological Investigation of the Ancient Indian Ocean Port

2020 The Archaeology of Maharashtra Conference, INSTUCEN, Mumbaj, Indie,
Referat (z R. Abbas, S. Toraskar, A. Romanowski): Preliminary findings of the survey conducted in and around the ancient port site of Nalasopara

2019 Institut für Numismatik und Geldgeschichte Universität Wien, Austria,
Wykład: Roman coins and jewelry in India

2019  Denarii beyond the Empire: political & cultural perspectives on Roman silver coins in Barbaricum, Edinburgh, An International Research Network meeting at National Museum Scotland, Edynburg,
Referat: Roman denarii in India – the biographical approach

2019 The 29th Conference of the South Indian Numismatic Society, Chennai, Indie,
Referat: The function of Roman gold coins in India: preliminary results of the new Polish project

2018 Instytut Historii Kultury Materialnej Rosyjskiej Akademii Nauk, Petersburg,
Wykład: Престиж и богатство с Востока: монеты как украшения в Центральной Азии III в. до н.э. – IV в. н.э. в связи с феноменом цивилизации Южной Азии

2018 24th Conference of the European Association for South Asian Archaeology and Art, Neapol, Włochy,
Referat: Prestige and wealth ex Occidente? Roman coins and jewelry in India

2018  Annual Allchin Symposium 2018, Cambridge, UK,
Referat: Roman coins from India revisited: preliminary remarks on their function and symbolic meaning

2016 The NUMISMATICA CENTROEUROPAEA Středoevropské numismatické dny I, Kutna Hora, Czechy,
Referat: The secondary use of Roman coins in Asia. The concept of „object biography”

2015 Oriental Numismatic Society UK Section Meeting, Oxford, UK,
Referat: Coins from Tilaurakot Excavations

2015 The Third Annual Allchin Symposium, Durham, UK,
Referat: The Iconography of Kushan Divinities

2015 XV International Numismatic Congress, Taormina, Włochy,
Referat: So similar and yet so different: the iconography of Kushan pantheon

2015 Society for American Archaeology 80th Annual Meeting, San Francisco, USA,
Referat (z K. Hanus): „Reconstructing” an Archaeological Landscape on NW Cambodia Beyond the Borders of the Greater Angkor Using Satellite Imaging

2015 15th International Conference of the European Association of Southeast Asian Archaeologists (EurASEAA 15), Paryż, Francja,
Referat (z K. Hanus): Satellite remote sensing for the investigation of late prehistoric/early historic sites in NW Cambodia

2014 5th International Conference on Remote Sensing in Archaeology, Durham, USA,
Referat (z K. Hanus): Pre- and proto-historic anthropogenic landscape modifications in Siem Reap province (Cambodia) as seen through satellite imagery

2014 20th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, Stambuł, Turcja, Referat (z K. Hanus): Reviewing the Urban Pattern of the Oasis-Cities of Southern Tarim Basin

2014 Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology (CAA) Paris Conference, Paryż, Francja,
Referat (z K. Hanus): Cities in the Desert: GIS Applications in the Study of the Shan Shan Kingdom

Organizacja

2021 Główny organizator wirtualnej konferencji Finds of Foreign Coins from India (program konferencji)