Mateusz Iskra

Zainteresowania badawcze:

  • Epoka żelaza na Bliskim Wschodzie
  • Archeologia południowego Kaukazu i zachodniego Iranu
  • Ceramika urartyjska
  • Ceramika epoki żelaza z wschodniej części Półwyspu Arabskiego
  • Gliptyka bliskowschodnia z I tysiąclecia p.n.e.
  • Metodyka badań wykopaliskowych
Kariera zawodowa

Wykształcenie

2021 Rozprawa doktorska na Wydziale Archeologii UW: „Dolina Araracka we wczesnej i środkowej epoce żelaza” (promotor dr hab. Krzysztof Jakubiak)

2015–2021 Studia doktoranckie na Wydziale Historycznym UW

2009–2011 Studia magisterskie w Instytucie Archeologii UW. Temat pracy magisterskiej: „Łucznik kontra stwór fantastyczny jako motyw ikonograficzny gliptyki nowoasyryjskiej. Studium analityczne”

2006–2009 Studia licencjackie w Instytucie Archeologii UW. Temat pracy licencjackiej: „Miecz asyryjski w I tysiącleciu p.n.e. Forma i funkcje”

Stanowiska i funkcje

od 2022 adiunkt w Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW

Projekty badawcze

Projekty badawcze

2022-2024 Urartyjska ceramika pałacowa na Zakaukaziu. Analiza produkcji, dystrybucji i ewolucji urartyjskich naczyń luksusowych w regionie, oraz ich roli w społeczeństwie prowincjonalnym – kierownik projektu

od 2021 Qumeyrah Ain Bani Saida (Oman) – analiza ceramiki naczyniowej

od 2013 Metsamor (Armenia) – zastępca kierownika misji, analiza ceramiki naczyniowej

2017–2020 Marina el Alamein (Egipt) – prace topograficzne i wykonywanie dokumentacji fotogrametrycznej

2017 Sarouq el Hadid (ZEA) – prowadzenie odcinka wykopu i wykonywanie dokumentacji archeologicznej i fotogrametrycznej

2015–2018 Kharaib el Desht (Kuwejt) – prowadzenie odcinka wykopu i wykonywanie dokumentacji archeologicznej i fotogrametryczne

2015 Tsovinar (Armenia) – prowadzenie odcinka wykopu i wykonywanie dokumentacji archeologicznej i fotogrametrycznej

2013–2016 Bahra 1 (Kuwejt) – udział w badaniach, wykonywanie dokumentacji archeologicznej

Inne doświadczenie archeologiczne

2014 Człuchów – udział w badaniach, wykonywanie dokumentacji archeologicznej

2009–2010 Puck – udział w praktykach studenckich

2008 Czerwony Dwór – udział w praktykach studenckich

2007–2008 Piecki – udział w praktykach studenckich

Stypendia, granty, nagrody

2021 Kierownik grantu NCN PRELUDIUM 20 pt. „Urartyjska ceramika pałacowa na Zakaukaziu. Analiza produkcji, dystrybucji i ewolucji urartyjskich naczyń luksusowych w regionie, oraz ich roli w społeczeństwie prowincjonalnym” (nr rejestracyjny 2021/41/N/HS3/ 02388).

2018–2019 Stypendysta Stypendium Rektora UW dla najlepszych doktorantów w roku akademickim 2

2018–2019, 2019–2020 Stypendium doktoranckie

2013–2014, 2014–2015, 2018–2019, 2020–2021 Stypendysta Stypendium im. Kazimierza Michałowskiego Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW

Bibliografia naukowa

Rozdziały w książkach i artykuły naukowe

2021 Iskra M., Some considerations on the crisis and reconstruction of the Urartian Kingdom in the Ararat Plain, “Światowit”, w: R. Karasiewicz-Szczypiorski, M. Matera (red.), Interdisciplinary Research on the Antiquity of the Black Sea. Światowit Supplement Series C: Pontica et Caucasica. Volume II, 259265;

2021 Iskra M., Remarks on Deposition of Pottery in the Lower Town of Metsamor, w: P. Avetisyan, A. Bobokhyan, Archaeology of Armenia in Regional Context. Proceedings of the International Conference dedicated to the 60th Anniversary of the Institute of Archaeology and Ethnography Held on July 9-11, 2019 in Yerevan, Yerevan, 180-188;

2019 Zakyan A., Iskra M., Simonyan H., The Internal Arrangement and Reuse of Kurgan Chambers in the Metsamor Cemetery, w: L. Laneri, G. Palumbi, S. Müller Celka (red.), Constructing Kurgans. Burial Mounds and Funerary Customs in the Caucasus and Eastern Anatolia During the Bronze and Iron Age, Studies on the Ancient Near East and Mediterranean 4, 189-198;

2019 Iskra M., Zakyan T., Bronze and Iron Age pottery from Metsamor (2018 season), PAM 28.2, 309-326;

2019 Iskra M., Archaeological and social contexts of Late Bronze Age cylinder seals from Transcaucasia, w: A. Pieńkowska, D. Szeląg, I. Zych (red.), Stories told around the fountain. Papers offered to Piotr Bieliński on His 70th Birthday, 259-270;

2018 Jakubiak K., Piliposyan A., Iskra M., Zakyan A., Metsamor (Armenia) after five seasons of excavations, PAM 27.1, 429-444

2018 Iskra M., Lchashen-Metsamor, Khojaly-Gedebey, East Georgian – separate archaeological cultures or different archaeological traditions? Terminological and contextual problems concerning Transcaucasian cultural landscape in the Early Iron Age period, w: V. Zadunaiski, D. Popek, Między Wschodem a Zachodem. Kaukaz wczoraj i dziś, t. III, 3

2018 Iskra M., A New Data Concerning the History of the Ararat Plain in the 1st Millennium BC from Armenian-Polish Excavations in Metsamor, Kavkaz-Przeszłość-Teraźniejszość-Przyszłość Nr 4/2018, 132-140

2017 Iskra M., The planigraphy of small finds from Metsamor excavations. Results from two seasons (2015, 2016), w: A.Piliposyan (red.), Metsamorian Readings I. Selected scientific articles, 175-182;

2017 Jakubiak K., Iskra M., Piliposyan A., Zaqyan A., Preliminary report on the 2016 season in Metsamor (Armenia), PAM 26.1, 557-569;

2016 Iskra M., ‘Bottle-brush’ Tree and its Role in Creating Standard Compositions on Neo-Assyrian Seals in the Linear-style, Etudes et Travaux XXIX, 67-74;

2016 Jakubiak K., Piliposyan A., Iskra M., Zaqyan A., Metsamor (Armenia): Preliminary report on the excavations in 2013, 2014 and 2015, PAM 25, 553-574;

Konferencje

Czynny udział

2021 12 ICAANE (Bolonia),
Referat: The coexistence and interference of Urartian and local potting tradition in Transcaucasian hinterland between 8th and 6th century BC. Evidences from Metsamor and adjacent area of the Ararat plain

2019 Archaeology of Armenia in Regional Context (Erywań),
Referat: The development of lower town in Metsamor through the second and first millennium BC. Results of pottery analysis

2019 The long 7th century BCE in the South Caucasus (Innsbruck),
Referat: The distribution and deposition of table and kitchenwares in the late Urartian house from Metsamor

2017 BANEA (Glasgow),
Referat: Prosperity based on strategic position. Environmental conditions and their role in the development of the fortress and settlement in Metsamor (Armenia) during the Early Iron Age

Działalność popularyzatorska
  • prowadzenie strony www.metsamor.uw.edu.pl

Polecane linki

  • Strona Armeńsko–Polskiej Misji Archeologicznej Metsamor: www.metsamor.uw.edu.pl