Artur Obłuski

Zainteresowania badawcze:

 • nubiologia
 • monastycyzm
 • systemy osadnicze w starożytności i średniowieczu
 • funkcjonowanie i planowanie miast antycznych i średniowiecznych
 • język koptyjski
Kariera zawodowa

Wykształcenie

2009 Rozprawa doktorska na Wydziale Historycznym UW pod kierunkiem prof. W. Godlewskiego „Królestwo Nobadii zmiany polityczne i społeczne w Dolnej Nubii pomiędzy IV a VII w. n.e”

2000–2001 Studia podyplomowe Integracji Europejskiej Ecole Nationale d’Administration (ENA) oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej (KSAP)

2000 Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, praca magisterska: „Komunikacja społeczna w procesie zmian społeczno–gospodarczych na przykładzie reformy administracyjnej z 1998 r.”

1994–1999 Studia w Instytucie Archeologii UW; praca magisterska: „Detal architektoniczny z kościoła Archanioła Gabriela w Deir el Malak Ghubrail w Oazie Fajum w Egipcie”

Uzyskane uprawnienia audytora wewnętrznego oraz kilkadziesiąt szkoleń w zakresie zarządzania zespołami, komunikacji, zarządzania projektami, finansami w tym dyplom PRINCE2 Foundation realizowanych w Polsce i zagranicą

Stanowiska i funkcje

od 2020 dyrektor Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego

2018–2020 p.o. dyrektora Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego

2015–2020 dyrektor Stacji Badawczej w Kairze, Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego

2014 radca Prezesa Rady Ministrów w Departamencie Programowania i Oceny Skutków Regulacji Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

2012–2013 radca Prezesa Rady Ministrów w Departamencie Analiz Strategicznych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

od 2012 research associate w Oriental Institute of the University of Chicago

2011 Akademia Zarządzania Muzeum; kompetencje: współtwórca programu realizowanego na zlecenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przez Muzeum Pałac w Wilanowie

2008–2013 członek Komitetu Monitorującego Programu Kapitał Ludzki

2008–2012 zastępca dyrektora Departamentu Służby Cywilnej

2007–2008 zastępca dyrektora Departamentu Współpracy Terytorialnej w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego

2008 koordynator projektu 1361/2008 „Wsparcie rozwoju Narodowej Korporacji Starożytności i Muzeów oraz lokalnej społeczności El-Ghaddar, Północna Prowincja, Sudan” realizowanego w ramach programu „Polska Pomoc” Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP

2006 naczelnik Wydziału Budżetu i Analiz Korpusu Służby Cywilnej w Departamencie Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

2006 radca Prezesa Rady Ministrów w Biurze Kadr, Szkolenia i Rozwoju Zawodowego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

2003–2006 udział w charakterze eksperta w kilku projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej

2003–2006 Radca Prezesa Rządowego Centrum Studiów Strategicznych w Departamencie Oceny Skutków Regulacji

2001–2003 radca Prezesa Rady Ministrów w Departamencie Monitoringu Społecznego i Analiz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

2000–2001 naczelnik wydziału Informacji Publicznej w Departamencie Analiz Programowych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

1999–2000 naczelnik wydziału Strategii Rozwoju Społecznego i Gospodarczego w Departamencie Programowym Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

1998–1999 członek Zespołu ds. Decentralizacji Finansów Publicznych w Ministerstwie Finansów

1997–1998 współpracownik Wydziału Informacji i Promocji Departamentu Reform Ustrojowych Państwa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

1995–1997 współpracownik Działu Oświatowego Muzeum Narodowego w Warszawie; kompetencje: prowadzenie lekcji muzealnych z historii i sztuki antycznej oraz średniowiecznej dla dzieci i młodzieży

inne współpraca z Institut für Ägyptologie und Koptologie der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster w zakresie wspólnego prowadzenia badań w Sudanie oraz wsparcia naukowego Uniwersytetu w Münster w zakresie prowadzenia prac magisterskich i doktorskich

Projekty badawcze

2022 grant badawczy nr 2021/42/E/HS3/00381 „Kyriakós oíkos? Diachroniczna konceptualizacja przestrzeni i funkcji średniowiecznych kościołów nubijskich” finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (kierownik projektu)

2020 projekt badawczy: „The People of Ghazali: Tracing the Human Experience in a Nubian Desert Monastic Community (680-1275 CE)” finansowany przez National Geographic Society; badania we współpracy CAŚ UW, David Reich Lab, Uniwersytet Harvarda (kierownik projektu dr R. Stark)

2018 projekt: „ArcheoCDN. Archeologiczne Centrum Doskonałości Naukowej” finansowany w ramach programu DIALOG Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (DIALOG 0298/2018) (kierownik projektu)

2018 Kierownik projektu terenowego CAŚ UW w Starej Dongoli (Sudan)

2017 projekt badawczy: „UMMA: Urban Metamorphosis of the community of a Medieval African capital city” finansowany z grantu European Research Council (kierownik projektu)

2015 grant badawczy nr 2014/13/D/HS3/03829 “Monastycyzm Nubijski. Instytucje religijne na peryferiach świata bizantyńskiego” finansowany przez Narodowe Centrum Nauki na przygotowanie pierwszej monografii dotyczącej monastyzymu chrześcijańskiego w średniowiecznej Nubii (kierownik projektu)

2014 Ghazali Archaeological Project Site Management; eksploracja oraz przygotowanie do zwiedzania jednego z najlepiej zachowanych stanowisk archeologicznych w Sudanie. Ghazali to klasztor chrześcijański, który powstał pomiędzy 680 a 720 r. i funkcjonował do ostatniej ćwierci wieku 13; obecnie National Corporation of Antiquities and Museum czyni starania aby klasztor trafił na listę zabytków światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO (kierownik projektu)

2018 Kierownik projektu terenowego CAŚ UW w Ghazali (Sudan)

2012 Qasr el-Wizz, Oriental Institute Nubian Expedition Series vol. 14, University of Chicago; projekt przygotowania finalnej publikacji średniowiecznego nubijskiego klasztoru chrześcijańskiego, który został przebadany przez Georga Scanlona w ramach misji the Oriental Institute, University of Chicago (kierownik projektu)

Stypendia, granty, nagrody

2022 grant ALIPH Foundation na zabezpieczenie kościoła z cennymi malowidłami ściennymi w Starej Dongoli w Sudanie

2022 finalista nagrody Europejskiej Rady ds Badań „Public Engagement with Research Award” w kategorii INSPIRE

2022 grant Narodowego Centrum Nauki „Kyriakós oíkos? Diachroniczna konceptualizacja przestrzeni i funkcji średniowiecznych kościołów nubijskich” 2021/42/E/HS3/00381

2021 laureat Nagrody Prezesa Rady Ministrów, przyznanej za „The Monasteries and Monks of Nubia”

2017 starting grant European Research Council „Urban Metamorphosis of the community of a Medieval African capital city”

2015 grant Narodowego Centrum Nauki “Monastycyzm Nubijski. Instytucje religijne na peryferiach świata bizantyńskiego” 2014/13/D/HS3/03829

2014 Qatar–Sudan Archaeological Project Site Management grant

2012 University of Munster, Niemcy, grant na konserwację klasztoru w Ghazali

od 2012 dyrektor projektu publikacji wykopalisk klasztoru Qasr el-Wizz, Oriental Institute Nubian Expedition Series vol. 14, University of Chicago

2012–2013 Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, grant w ramach programu „Kolumb”

2012 Fundacja z Brzezia Lanckorońskich, stypendium badawcze Londyn/Oxford

2008 koordynator projektu 1361/2008 „Wsparcie rozwoju Narodowej Korporacji Starożytności i Muzeów oraz lokalnej społeczności El-Ghaddar, Północna Prowincja, Sudan” realizowanego w ramach programu „Polska Pomoc” Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP

2005–2006 Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego, stypendium naukowe

1997 Fundacja Batorego, stypendium naukowe

Bibliografia naukowa

Książki

2022 Obłuski A., Dzierzbicka D. (eds.), Old Dongola: Development, Heritage, Archaeology. Fieldwork in 2018–2019. Vol. 2: Material Studies (=Polish Publications in Mediterranean Archaeology 6), Leuven–Paris–Bristol: Peeters Publishers DOI 10.2143/9789042948037

2021 Obłuski A., Dzierzbicka D. (eds.), Old Dongola: Development, Heritage, Archaeology. Fieldwork in 2018–2019. Vol. 1, (=Polish Publications in Mediterranean Archaeology 1), Leuven–Paris–Bristol: Peeters Publishers DOI 10.2143/9789042945418

2021 Obłuski A., H. Paner, M. Masojć (eds.), Bayuda and its Neighbours, Nubia: Studies in the Archaeology and History of Northeast Africa, 1, Brepols Publishers

2019 Obłuski, A., The Monasteries and Monks of Nubia, (=Journal of Juristic Papyrology Supplement 36), Warszawa https://doi.org/10.31338/uw.9788394684860

2016 Łajtar, A., Obłuski, A., Zych, I. (eds.), Aegyptus and Nubia Christiana. The Włodzimierz Godlewski Jubilee Volume on the Occasion of his 70th Birthday, Warszawa: PCMA

2014 Obłuski, A., The Rise of Nobadia. Social Changes in Northern Nubia in Late Antiquity (=Journal of Juristic Papyrology Supplement Series 20), Warszawa: Fundacja im. Rafała Taubenszlaga

Artykuły naukowe i rozdziały w książkach

w przygotowaniu Obłuski, A., “Qasr el-Wizz monastery”, Volume XIV, Oriental Institute Nubian Expedition

2023Ciesielska, J.A., Stark, R.J., Obłuski, A., Boivin, N.,Lucas, M., Le Roux, P., Roberts, P., Multi-Isotopic Investigation of Population Dynamics and Mobility among Rural Medieval Christian Communities at Ghazali, Northern Sudan, Journal of African Archaeology, 1-23, doi:https://doi.org/10.1163/21915784-bja10028

2022 Obłuski A., Herbich T., Ryndziewicz R. (eds.). Shedding light on the Sudanese Dark Ages: Geophysical research of Old Dongola, a city-state in the Funj period (16th–19th centuries). Archaeological Prospection, 1–15 https://doi.org/10.1002/arp.1850

2022 Stark R., Ciesielska J.A., Obłuski A. Monks on the move? An assessment of mobility at the medieval Nubian monastery of Ghazali, Sudan (ca. 680-1275 CE)., Archaeometry, https://doi.org/10.1111/arcm.12845

2021 Obłuski, A., & Maczuga, J., Pictorial Graffiti from the Ghazali Northern Church, Sudan: An Overview, Journal of African Archaeology (published online ahead of print 2021). https://doi.org/10.1163/21915784-20210014

2021 Obłuski, A., Wipszycka E., Monasticism, Nile Valley in: Potts D.T., Harkness, E., Neelis, J., McIntosh R., J., The Encyclopedia of Ancient History: Asia and Africa, Wiley, https://doi.org/10.1002/9781119399919.eahaa00444

2021 Ciesielska, J.A., Stark, R.J., Obłuski, A., Boivin, N., Roberts, P., Multi-isotope analysis of dietary variation among the early Christian communities of northern Sudan, Journal of Archaeological Science: Reports, 37, doi.org/10.1016/j.jasrep.2021.103016

2021 Stark, R.J., Ciesielska, J.A., and Obłuski, A., An Isotopic Assessment of Makurian Monastic Diet at the Medieval Nubian Monastery of Ghazali, Sudan (Ca. 680–1,275 CE). Archaeometry, https://doi.org/10.1111/arcm.12674

2020 Obłuski, A., The Archaeology of Medieval Nubian Kingdoms, In G. Emberling & B. Williams (eds), The Oxford Handbook of Ancient Nubia, Oxford University Press

2020 Obłuski, A. and Dzierzbicka, D., Starting a new at Old Dongola, Sudan & Nubia, 25, 67-8

2019 Obłuski, A., Economy of Nubian monasticism. A preliminary assessment, In I. Jonveaux, T. Quartier, B. Sawicki, P. Trianni (eds), Monasticism and Economy: Rediscovering an Approach to Work and Poverty, Acts of the Fourth International Symposium, Rome, June 7–10, 2016, Study Days promoted and organised be the Monastic Institute of the Faculty of Theology of the Pontifical Athenaeum S.Anselmo, (= Studia Anselmiana), Roma, 124–142

2018 Obłuski, A., El-Ghazali – a royal monastery in Northern Sudan, Sudan & Nubia, 22, 155-166.

2018 Obłuski, A., Ciesielska, J., Stark, R., Chlebowski, A., Misiurny, A., Żelechowski-Stoń, M., el-Din Mahmoud, Z., Qatar-Sudan Archaeological Project: Excavations at the Ghazali monastery from 2014 to 2016, Polish Archaeology in the Mediterranean 27/1, 245–271 DOI: 10.5604/01.3001.0013.2003

2017 Obłuski, A., Ochała, G., Calaforra-Rzepka, C., Korzeniowska, M., Maślak, S., Zaki ed-Din, M., The winter seasons of 2013 and 2014 in the Ghazali monastery, Polish Archaeology in the Mediterranean 26/1, 367–398 DOI: 10.5604/01.3001.0012.1795

2017 Obłuski, A., hasła “Nobadia”, “Makuria”, “Alwa”. In S. Aderinto (ed.), African Kingdoms: An Encyclopedia of Empires and Civilizations, ABC-CLIO

2016 Obłuski, A., Ochała, G., La redécouverte d’un monastère nubien: premiers résultats des fouilles polonaises à Ouadi el-Ghazali, Actes de la seizième Journée d’études coptes, Genève 19–21 juin 2013 (=Études coptes XIV), 63–80

2016 Obłuski, A., hasło “Christianization of Nubia”. In F. Curta, A. Holt (eds.), Great Events Religion: An Encyclopedia of Pivotal Events in Religious History, ABC-CLIO

2016 Obłuski, A., Nobadian and Makurian church architecture. Qasr el-Wizz, a case study. In A. Łajtar, A. Obłuski, I. Zych (eds.), Aegyptus and Nubia Christiana. The Włodzimierz Godlewski Jubilee Volume on the Occasion of his 70th Birthday, Warszawa, 449–480

2015 Obłuski, A., Ochała, G., Bogacki, M., Małkowski, W., Maślak, S., Zaki ed-Din, M., Ghazali 2012, preliminary report, Polish Archaeology in the Mediterranean 24/1, 431–442

2014 Obłuski, A., Excavations at site C.01 on the citadel of Tungul (Old Dongola), Sudan: preliminary report, Polish Archaeology in the Mediterranean 23/1, 296–310

2014 Obłuski, A., Ghazali Site Presentation Project preliminary results, Der Antike Sudan. Mitteilungen der Sudanarchäologischen Gesellschaft zu Berlin e.V, 25, 197–205

2014 Obłuski, A., Rank-size Rule in Nubian Settlement Systems. In J.R. Anderson, D.A. Welsby (eds.), The Fourth Cataract and Beyond. Proceedings of the 12th International Conference for Nubian Studies (=British Museum Publications on Egypt and Sudan 1), 867–873

2013 Williams, B., Danys-Lasek, K., Heidorn, L., Obłuski, A., Then-Obłuska, J., Reshetnikova, N., Tsakos, A., Zielińska, D., Oriental Institute Nubian Expedition (OINE), Oriental Institute Annual Reports 2012–2013, 98–104

2013 Obłuski, A., Dodekaschoinos in Late Antiquity. Ethnic Blemmyes vs. Political Blemmyes and the Arrival of Nobades, Der Antike Sudan. Mitteilungen der Sudanarchäologischen Gesellschaft zu Berlin e.V, 24, 141–147

2013 Obłuski, A., Godlewski, W., Kołątaj, W., Medeksza, S., Calaforra-Rzepka, C., The Mosque Building in Old Dongola. Conservation and revitalization project, Polish Archaeology in the Mediterranean 22, 248–272

2012 Obłuski, A., Heidorn, L. Reshetnikova, N., Williams, B., Fulfilling the Rescue. Publication of materials from the Nubian Salvage Campaign, 1960–68, Oriental Institute News and Notes 214, 3–11

2010 Obłuski, A., The formation of the Nobadian State. Social changes in Lower Nubia in Late Antiquity. In Between the Cataracts. Proceedings of the 11th International Conference for Nubian Studies, (=Polish Archaeology in the Mediterranean Supplement Series 2.2/2), 607–617

2010 Obłuski, A., Tomb building tradition in Lower Nubia from the Meroitic age to after Christianization, Polish Archaeology in the Mediterranean 20, 525–540

2009 Obłuski, A., Zych, I., Wicenciak, U., Marina El-Alamein Site Presentation Project (ARCE/EAP). Preliminary archaeological report, Polish Archaeology in the Mediterranean 18, 83–100

2005 Obłuski, A., Klimaszewska-Drabot, E., Merowe Dam Archaeological Salvage Project. Excavations on Saffi Island sites 7, 48 and 32, Polish Archaeology in the Mediterranean 16, 329–337

2005 Obłuski, A., Godlewski, W., Zielińska, D., Merowe Dam Archaeological Salvage Project. Excavations on Uli Island. Preliminary report, Polish Archaeology in the Mediterranean 16, 339–368

2005 Obłuski, A., Early Makuria Research Project. Remarks on a survey of the tumuli field at ez-Zuma, Polish Archaeology in the Mediterranean 16, 400–403

Inne

2022 Paner H., Obłuski A., El-Tayeb M. (eds.), From Faras to Soba. 60 years of Sudanese–Polish cooperation in saving the heritage of Sudan, Polish Centre of Mediterranean Archaeology University of Warsaw

2003 Obłuski, A., Practice of access to public information. Confidential information” (raport do projektu European Union Policy Advice Programme. Administration Reform: On Public Access to Information. Russia Action Programme 2000 prowadzonego przez Nicolaas Witsen Foundation)

2001 Obłuski, A., Derdziuk, Z., Rządzić efektywnie. Pięć strumieni sprawowania władzy, Służba Cywilna, Wiosna–Lato 2001, 2

2001 Obłuski, A., Zasady techniczne i logistyczne udostępniania informacji publicznej. In H. Izdebski (ed.) Dostęp do informacji publicznej. Wdrażanie ustawy, Warszawa, Urząd Służby Cywilnej

2001 Obłuski, A., Raport w ramach programu ONZ Umbrella „Standardy usług publicznych. Miara oczekiwań obywateli i narzędzie pomiaru efektywności działań administracji”

Konferencje i wykłady gościnne

2023 Konferencja „Biennial Meeting of the Society of Africanist Archaeologists”, Houston
Referat: „Lipid residue analysis of medieval (14-15th century) pottery from Old Dongola, Sudan”

2020 Universytet Leiden, Lejda, wykład na zaproszenie
Referat: „Social responsibility of archaeology: UMMA ERC Starting Grant implementation and community-based sustainable development at Old Dongola, Sudan”

2019 Konferencja „Polacy nad Nilem 2018/2019”, Warszawa
Referat: „Misja Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW do Starej Dongoli, jesień 2018 – zima 2019”

2018 Konferencja „14th International Conference for Nubian Studies”, Paryż
Referat (z S. Maślakiem): „Nubian monasticism. Ghazali: a case study”

2016 „1st International Conference on the Archaeology in Egypt and Sudan, opportunities for future collaboration”, Kair
Referat: „50 years of Polish research on medieval Nubia”

2016 Konferencja „Monasticism and Economy”, Sant’Anselmo
Referat: „The economy of monasticism in the peripheries of Christian world. A view from medieval Nubia”

2016 1st Visegrad Group Egyptology Symposium in Cairo, Kair
Referat: „Forgotten kingdoms, Polish research on medieval Nubia”

2016 Konferencja „Polacy nad Nilem”, Warszawa
Referat: „Ghazali 2015–2016. Beneficia et labora. Pierwsze przymiarki do ekonomii monastycyzmu nubijskiego”

2014 „International Conference for Nubian Studies”, Neuchatel
Referat: „Recent advances in the study of Nubian Monasticism”

2013 Royal Ontario Museum, Toronto, wykład na zaproszenie
Referat: „The lost treasures of Medieval Nubia: recent archaeological discoveries in the Sudan”

2013 Freedman Lecture Series, University of Michigan, wykład na zaproszenie
Referat: „Christianity in Late Antique & Medieval Nubia: new archaeological perspectives”

2013 ASOR Annual Meeting, Baltimore
Referat: „An Islamic frontier? Nubian-Egyptian relations in the Middle Ages”

2010 „International Conference for Nubian Studies”, British Museum, Londyn
Referat: „Rank-size rule in the Nobadian and Makurian settlement systems”

2010 Konferencja “Polacy nad Nilem”, Warszawa
Referat: “Wykopaliska na stanowisku C.01., Stara Dongola, Sudan w latach 2007-2010

2010 Ogólnopolska Konferencja Nubiologiczna, Gdańsk/Gniew
Referat: “Nubijskie systemy osadnicze”

2006 „International Congress for Nubian Studies”, Warszawa
Referat: „Social history of Nobadia in the 5th–7th century AD”

Członkostwo w organizacjach naukowych
 • International Society for Nubian Studies (od 2018 prezydent Towarzystwa)
 • Członek Komitetu Naukowego czasopisma „Polish Archaeology in the Mediterranean”
 • Fundacja im. Kazimierza Michałowskiego, prezes (2007–2016)
 • American Schools of Oversees Research
 • American Institute of Archaeology
 • The Sudan Archaeological Research Society
 • członek Komitetu Organizacyjnego 8th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East (ICAANE)

Polecane linki