Magdalena Skarżyńska

  • Mgr Magdalena Skarżyńska

    konserwator dzieł sztuki

Zainteresowania badawcze

  • malarstwo nubijskie
  • ikonografia chrześcijańska
  • konserwacja malarstwa ściennego
  • konserwacja ceramiki
  • konserwacja obiektów archeologicznych i etnograficznych
Kariera zawodowa

Wykształcenie

2019 obrona pracy magisterskiej Konserwacja i restauracja płytek ceramicznych (XVIII w.) z kościoła św. Anny w Warszawie promotorzy: dr hab. Krzysztof Chmielewski, prof. ASP, dr hab. Jacek Martusewicz, prof. ASP; aneks: Konserwacja trzech drewnianych, polichromowanych masek hełmowych typu tatanua pochodzących z Oceanii, Nowej Irlandii, XIX/XX w., promotor: dr hab. Joanna Czernichowska, prof. ASP; praca teoretyczna: Źródła ikonograficzne i historia pieca kaflowego z dawnej kanonii parafii pw. Najświętszego Zbawiciela i Wszystkich Świętych w Dobrym Mieście, promotor: dr. hab. Krzysztof Chmielewski, prof. ASP, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Konserwacji i Restauracja Dzieł Sztuki

2013–2019 Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Konserwacji i Restauracja Dzieł Sztuki, specjalizacja: Konserwacja i Restauracja Malarstwa i Rzeźby Drewnianej Polichromowanej

2015 obrona pracy magisterskiej pt. Nowa ekspozycja, konserwacja i ikonografia malowidła z katedry w Faras „Biskup Marianos pod opieką Matki Boskiej z Dzieciątkiem”, promotor: dr hab. Aleksandra Sulikowska-Bełczkowska, Uniwersytet Warszawski, historia sztuki

2014–2015 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Studia Podyplomowe, Konserwacja Drewna Zabytkowego

2012–2013 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki

2011–2013 Uniwersytet Warszawski, historia sztuki, studia magisterskie

VI 2011 obrona pracy licencjackiej pt. Przekształcenia cerkwi łemkowskich w kościoły rzymskokatolickie na przykładzie świątyni św. Jakuba w Powroźniku, promotor: dr hab. Aleksandra Sulikowska-Bełczkowska, Uniwersytet Warszawski, historia sztuki

2007–2011 Uniwersytet Warszawski, historia sztuki, studia licencjackie

Stanowiska i funkcje

2020–   wykładowca, Pracownia Konserwacji i Restauracji Ceramiki, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Projekty konserwatorskie

2019, 2020 konserwacja malowideł ściennych, BV, Stara Dongola, Sudan, Centrum Acheologii Śródziemnomorskiej UW we współpracy z Wydziałem Konserwacji  i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie pod kierunkiem dr. hab. Krzysztofa Chmielewskiego, prof. ASP

2018 praca przy badaniach statutowych dotyczących powłok barwnych na ceramice pod kierunkiem dr. hab. Jacka Martusewicza, prof. ASP Pracownia Konserwacji i Restauracji Ceramiki, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

2018 udział w projekcie konserwatorskim w Stabiae, Włochy, konserwacja malowideł ściennych z 1 w.p.n.e; pod kierunkiem dr. hab. Krzysztofa Chmielewskiego, prof. ASP i dr Julii Burdajewicz; Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie

2018 udział w konserwatorskim projekcie badawczym przy okładzinach ceramicznych wirydarza w klasztorze Santo Domingo w Limie, Peru pod kierunkiem dr. hab. Jacka Martusewicza, prof. ASP; Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie

2017 inwentaryzacja malowideł Henryka Hryniewskiego znajdujących się w Bibliotece Polskiej w budynku Parlamentu w Tbilisi, Gruzja pod kierunkiem dr hab. Krzysztofa Chmielewskiego, prof. ASP i as. Macieja Barana, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w

2015 praktyki przy konserwacji cerkwi p.w. Zmartwychwastania pod kierunkiem prof. Oliviu Boldury i dr Katarzyny Góreckiej, Sucevia, Rumunia, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie

Inne prace konserwatorskie

2020 konserwacja i rekonstrukcja polichromii we wnętrzu kaplicy grobowej rodziny Krzyżanowskich na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie, Ukraina, Monument Service, Instytut Polonika

2019–2020 konserwacja neogotyckiego, ceramicznego obramienia portalu kaplicy grobowej rodziny Krzyżanowskich na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie, Ukraina, Monument Service, Instytut Polonika

2019 konserwacja polichromowanych nisz na elewacji kolegiaty św. Trójcy w Ołyce, Ukraina, Fundacja Dziedzictwa Kulturowego, Instytut Polonika

2018 konserwacja pieca kaflowego z pocz. XX w., Keramejkos

2017  konserwacja malowideł ściennych w drewnianym kościele pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Chlastawie; wykonanie odkrywek malowideł ściennych przy ul. Foksal 13/15 w Warszawie, Monument Service

2016–2018 udział w wybranych projektach firmy Z.K.R. sp. z.o.o. m.in. praca w zespole konserwatorskim zajmujacym się: elewacjami warszawskich kamienic przy ul. Zapiecek 1, Wąski Dunaj 71,  Rynek Starego Miasta 4/6, Kamienicy pod Chrystusem (ul. Wąski Dunaj 8), Kamienicy Fukiera (ul. Rynek 27),; elewacją kościoła św. Jakuba Apostoła w Warszawie, zewnetrzną balustradą wschodniego tarasu na Zamku Królewskim w Warszawie; konserwacją drzwi głównych do Pałacu Krasińskich w Warszawie

2011–2012 inwentaryzacja materiałów archiwalnych w projekcie Fotorejestr, Fundacja Archeologia Fotografii

Konferencje

Czynny udział

2016 III Międzynarodowa Konferencja Studentów Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki w Krakowie
Referat: The new exposition and conservation of the wall painting “Bishop Marianos under the protection the Mother of God and a Child” from the Faras cathedral
Referat (z Agnieszką Beczyczko i Hanną Ludwiczak): The conservation of a 16th century fresco painting in the Sucevita Monastery church in Romania. Remarks on internship experience; druk pokonferencyjny

Organizacja

2016 udział w organizacji konferencji Malarstwo ścienne w tradycji wschodniej i zachodniej. Ikonografia, technika, technologia i konserwacja, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Działalność popularyzatorska

2017 udział w Festiwalu Nauki w Jabłonnie, prowadzenie warsztatów z malowania fliz holenderskich, Pracownia Konserwacji i Restauracji Ceramiki, Wydział konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki w Warszawie

2015, 2016  udział w projekcie Tajemnice Odrzechowej, Koło Rzemiosła i Dziedzictwa Niematerialnego

Inne

2019  udział w wystawie Comig Out Najlepsze Dyplomy ASP w Warszawie, katalog wystawy, praca: Konserwacja i restauracja płytek ceramicznych (XVIII w.) z kościoła św. Anny w Warszawie

2017 udział w warsztatach dotyczących konserwacji obiektów metalowych, Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie, prowadzący: Janusz Mróz

2014 wolontariat w Pracowni Konserwacji Sztuki Starożytnej i Rzeźby Kamiennej w Muzeum Narodowym w Warszawie, praca przy konserwacji malowideł z Faras pod kierunkiem Agnieszki Kijowskiej

2011 udział w szkoleniu dla stażystów Narodowego Centrum Kultury z zakresu zarządzania kulturą w Radziejowicach

2010–2011 staż w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie w ramach programu Kurs na Kulturę w Dziale Etnografii Polski i Europy pod kierunkiem Małgorzaty Jaszczołt