Jak wziąć grant przy CAŚ UW

Osoby pragnące starać się o grant afiliowany przy Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW lub związany z badaniami prowadzonymi na stanowiskach lub przez ekspedycje CAŚ UW obowiązują zasady wprowadzone zarządzeniem nr 1/2019 Dyrektora CAŚ UW.

Chętnych prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy:  pcma(at)uw.edu.pl