Aktualności

 • Minigranty dla międzyuczelnianych zespołów naukowych

  Międzyuczelniane zespoły badaczy z UW oraz innych uczelni członkowskich Sojuszu 4EU+ mogą ubiegać się o minigranty na inicjatywy naukowe w ramach obszaru flagowego nr 2 (Flagship 2) „Europa w zmieniającym się świecie: zrozumienie społeczeństw, gospodarek, kultur i języków”, w tym te, które uwzględniają kwestie związane z COVID-19. Minigranty będą finansowane z projektu „Inicjatywa doskonałości – […]

 • Rozstrzygnięto konkurs na stypendium post-doktorskie CAŚ UW i Ifao

  Trzecie stypendium post-doktorskie oferowane przez Stację Badawczą CAŚ w Kairze i Institut français d’archéologie orientale zostało przyznane dr Eleinie Panaite. Podobnie jak w przypadku poprzednich edycji, laureatka stypendium będzie miała możliwość realizować swój projekt badawczy poprzez zorganizowanie konferencji naukowej w Kairze. Tytuł przyszłorocznej konferencji brzmi Spotkanie z „Innymi”: transfery i interakcje kulturowe wokół Doliny Nilu. […]

 • IDUB: kolejne dofinansowania dla pracowników CAŚ

  Pracownicy CAŚ UW skutecznie korzystają z grantów wewnętrznych w programie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB). Kolejne dwa wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie. Z mikrograntu na kwerendę i wyjazd studyjny do Institute for the Study of the Ancient World skorzysta dr Marcin Kotyl (oczywiście po przywróceniu możliwości podróżowania). Zaś dofinansowanie do wydania publikacji zdobyła Ewa Czyżewska-Zalewska, […]

 • Grant Opus 18: stypendium dla studenta lub doktoranta

  Kierownik projektu „MA-P Maloutena i Agora w planie urbanistycznym Pafos: Modelowanie miejskiego krajobrazu stolicy hellenistycznego i rzymskiego Cypru” ogłasza konkurs na przyznanie stypendium naukowego, które będzie realizowane w CAŚ UW. Projekt ten jest finansowany ze środków NCN z konkursu OPUS 18 nr 2019/35/B/HS3/02296, a realizować go będzie konsorcjum naukowe, w którego skład wchodzą Uniwersytet Jagielloński, […]

 • Konkurs na stanowisko adiunkta w grancie Opus 18

  Dyrektor CAŚ UW ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta ze stopniem doktora w projekcie pt. „MA-P Maloutena i Agora w planie urbanistycznym Pafos: Modelowanie miejskiego krajobrazu stolicy hellenistycznego i rzymskiego Cypru”. Jest to projekt finansowany ze środków NCN z konkursu OPUS 18 nr 2019/35/B/HS3/02296, a realizowany przez konsorcjum naukowe, w którego skład wchodzą Uniwersytet Jagielloński, Centrum […]

 • PAM 29/1 – więcej czasu na nadsyłanie artykułów o ceramice

  Przedłużono termin naboru tekstów do tematycznego fascykułu kolejnego tomu rocznika Polish Archaeology in the Mediterranean. Można je będzie nadsyłać do 27 lipca. Dotyczy to fascykułu tematycznego, poświęconego ceramice rzymskiej i bizantyńskiej na terenie Lewantu (PAM 29/1). Publikacja obu fascykułów przewidziana jest jeszcze na 2020 rok. Wszystkie zaakceptowane przez redakcję artykuły przejdą proces recenzyjny. Czasopismo Polish […]

 • Praca w systemie dyżurów przedłużona w CAŚ UW do końca lipca

  W CAŚ UW przyjęty został system dyżurów dla części pracowników, który obowiązuje od 25 maja. Został on przedłużony o kolejny miesiąc, czyli do 31 lipca. Pracownicy administracyjni, inżynieryjno- i naukowo-techniczni dyżurują w biurze Centrum przez dwa dni w tygodniu, od godziny 9 do 15, według ustalonego grafiku. Dyżury w siedzibie CAŚ ustalili sobie również niektórzy […]

 • Grzegorz Majcherek doktorem habilitowanym

  Miło nam poinformować, że dr Grzegorz Majcherek, wieloletni pracownik Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej, uzyskał stopień doktora habilitowanego. Decyzję tę podjęła jednogłośnie Rada Dyscypliny Archeologia na Uniwersytecie Warszawskim dn. 18 czerwca 2020 roku. Dr hab. Grzegorz Majcherek jest kierownikiem ekspedycji CAŚ UW w Aleksandrii (od 2002 roku) i w Palmyrze (od 2010 roku). Uczestniczył też w pracach […]

 • Konkurs na stanowisko dyrektora CAŚ UW

  Rektor Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na Dyrektora Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. Kazimierza Michałowskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 31 sierpnia 2020 r. Szczegółowe informacje na temat zadań Dyrektora CAŚ UW oraz wymagań wobec kandydatów ubiegających się o to stanowisko można znaleźć w ogłoszeniu konkursowym. Tryb i warunki postępowania konkursowego określa Regulamin Konkursu. Zgłoszenia należy […]

 • Grant National Geographic Society na badania archeogenetyczne w Ghazali

  W ramach projektu Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej, Uniwersytetu Warszawskiego (CAŚ UW) w Ghazali w Sudanie, kierowanego przez dr. Artura Obłuskiego z CAŚ UW, antropolog dr Robert Stark otrzymał prestiżowy Explorer’s Grant od National Geographic Society. Będzie go realizował we współpracy z CAŚ UW, Laboratorium Davida Reicha z Uniwersytetu Harvarda oraz Narodową Korporacją Starożytności i Muzeów Sudanu. Projekt […]

 • Nowy regulamin CAŚ UW

  W czerwcu b.r. został przyjęty nowy regulamin Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. Kazimierza Michałowskiego, Uniwersytetu Warszawskiego. Został wprowadzony na mocy Zarządzenia nr 123 Rektora UW z dnia 9 czerwca 2020 r. Regulamin jest dostosowany do nowego statutu UW, przyjętego po wprowadzeniu w życie tzw. Ustawy 2.0. Stworzył on ogólne ramy funkcjonowania CAŚ UW, natomiast sprawy szczegółowe będą […]

 • Grant z programu IDUB na publikację w open access

  W ramach nowego systemu wspierania rozwoju pracowników Uniwersytetu Warszawskiego można ubiegać się o granty wewnętrzne z programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB). Skorzystali z nich już pracownicy CAŚ UW, dr Agata Deptuła i Maciej Wyżgoł, którzy uzyskali dofinansowanie na zapewnienie otwartego dostępu do swojego artykułu w czasopiśmie „Journal of African Archaeology”. W ramach programu […]