Aktualności

  • 2. cyrkularz: 15 International Conference for Nubian Studies

    Komitet Organizacyjny 15. Międzynarodowej Konferencji Studiów Nubijskich (International Conference for Nubian Studies) wydał drugi cyrkularz. Podano w nim informacje na temat sesji tematycznych i opłat konferencyjnych. Konferencja odbędzie się w Warszawie w dniach 29 sierpnia–4 września 2022 r. Jej organizatorem jest Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Odbywająca się co cztery lata konferencja gromadzi archeologów, epigrafików, […]

  • Dofinansowanie z CRAC dla badaczek z CAŚ UW

    W trzeciej edycji „małych grantów” Centrum Badań nad Cywilizacjami Starożytnymi Uniwersytetu Warszawskiego (CRAC) przyznano finansowanie dla dziewięciu projektów. Jeden z nich zgłosiła dr Michela Gaudiello z CAŚ UW. Dofinansowanie uzyskała jej aplikacja o wsparcie publikacji artykułu Mifsas Bahri: a Late Aksumite Church in the Ethiopian Southern Tigray Region. Review and New Reconstruction Proposal. Małe Granty […]

  • Kolejny mini-grant z programu IDUB

    W ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) dr Robert Mahler z CAŚ UW otrzymał grant na wykup opcji open access dla swojego artykułu w czasopiśmie „Archaeometry”. Tego typu granty są oferowane w ramach działania IDUB I.2.4. – wspomaganie aktywności publikacyjnej w modelu open access, mającego na celu rozwoju i wzrost potencjału pracowników zatrudnionych na […]

  • Lew CAŚ na tle pustyni

    Oferta wykopalisk dla studentów

    Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego prowadzi co roku kilkanaście ekspedycji terenowych w Afryce i na Bliskim Wschodzie. Część z nich oferuje możliwość udziału studentom Uniwersytetu Warszawskiego, a także studentom innych uczelni. W 2021 roku nabór chętnych prowadzili lub też wciąż prowadzą kierownicy kilku ekspedycji: Asasif Północny w Egipcie*: grobowce dostojników z czasów Średniego Państwa (kierownik: […]

  • Zmiana kierownictwa ekspedycji: Tell Arbid i Tell Qaramel

    Rada Naukowa Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW pozytywnie zaopiniowała zmiany kierownictwa dwóch ekspedycji CAŚ UW w Syrii: w Tell Arbid i Tell Qaramel. Odpowiedzialność za projekt w Tell Arbid objęła dr hab. Anna Smogorzewska (Wydział Archeologii UW). Zastąpiła w tej roli prof. Piotra Bielińskiego, który rozpoczął tam wykopaliska w 1996 r. i kierował nimi do 2010 […]

  • Logo UW wydział archeologii

    Archeoorientalistyka – seminaria

    Archeoorientalistyka jest Działaniem programu IDUB prowadzonym we współpracy Wydziału Orientalistycznego, Wydziału Archeologii i Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW. W ramach projektu organizowany jest cykl seminariów, których tematem przewodnim jest „Władza w przestrzeni”. Najbliższe seminaria: 12 lipca o godz. 11:30 – prof. Wolbert G.C. Smidt (Friedrich Schiller Universitat w Jenie): „Ethnohistorical research in the ancient highlands of […]

  • Zdjęcie prezentacji webinarium Fushiya

    Seminarium PCMA: Participatory approach in practice

    W ramach kolejnego „Seminarium PCMA” dr Tomomi Fushiya (PCMA UW) przedstawi prezentację pt. „Participatory approach in practice”. Abstrakt: „Współpraca ze społecznościami lokalnymi jest ważną częścią praktyki archeologicznej, zwłaszcza podczas badań prowadzonych za granicą. Choć z pewnością nie jest to podejście nowe w archeologii, rozwój współpracy w archeologii w ciągu ostatnich dwudziestu lat zaowocował krytycznymi dyskusjami […]

  • Logo Sudan studies

    Rejestracja na konferencję „Sudan Studies”

    Od 1 lipca otwarta jest rejestracja dla uczestników konferencji Sudan Studies, która odbędzie się w Muzeum Narodowym w Warszawie 4 września 2021 r. Wśród organizatorów tegorocznej edycji konferencji jest Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Konferencja, której inicjatorem jest Durham University Sudan & Egyptology Study Group, poświęcona jest zagadnieniom związanym nie tylko z archeologią, ale także […]

  • Budynek CAŚ Prosta 69

    Biuro CAŚ UW wraca do pracy stacjonarnej

    Od 1 lipca 2021 biuro Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW wraca do pracy stacjonarnej. Przypominamy, że po przeprowadzce warszawska siedziba Centrum mieści się w biurowcu przy ul. Prostej 69 (VI piętro). Pracownicy administracyjni będą w biurze codziennie, należy jednak przestrzegać reżimu sanitarnego, dlatego nadal preferowaną formą kontaktu jest mail lub telefon. Kontakty do administracji i księgowości […]

  • Wykopaliska w Nea Pafos – ćwiczenia dla studentów

    Ekspedycja archeologiczna w Nea Pafos (Cypr) zaprasza studentów Wydziału Archeologii UW do udziału w badaniach wykopaliskowych w ramach ćwiczeń. Spotkanie organizacyjne odbędzie się 1 lipca o godz. 12:00. Badania prowadzone są przez konsorcjum Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW, Wydziału Archeologii UJ oraz Wydziału Geodezji i Kartografii PW pod kierunkiem prof. dr hab. Ewdoksii Papuci-Władyki. W ćwiczeniach […]

  • Tradycyjne warsztaty garncarskie w Sudanie zadokumentowane na filmie

    Zapraszamy do obejrzenia filmów pokazujących działalność tradycyjnych sudańskich warsztatów garncarskich. To ginące już prawie rzemiosło zadokumentowały badaczki pracujące w ramach ekspedycji archeologicznej Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego. „The Pots Project” został zainicjowany w 2016 roku przez Ewę Czyżewską-Zalewską (CAŚ UW) i Zofię Kowarską. Obie są archeolożkami interesującymi się szczególnie ceramiką. Są zaangażowane w Early Makuria […]

  • Stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla dr. Marcina Kotyla

    Dziś (23.06.2021) w siedzibie Ministerstwa Edukacji i Nauki odbyło się wręczenie stypendiów dla wybitnych młodych naukowców. Wśród wyróżnionych był dr Marcin Kotyl z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendium przyznawane jest młodym naukowcom, czyli osobom bez stopnia doktora lub takim, które doktoryzowały się  w ciągu poprzednich siedmiu lat, które wykazały się znaczącymi osiągnięciami w działalności […]