Stypendia UNESCO

  • Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW jest partnerem w programie stypendialnym Polskiego Komitetu ds. UNESCO i MNiSW. Program w zakresie archeologii i konserwacji zabytków jest adresowany do młodych naukowców z krajów Bliskiego Wschodu, szczególnie z terenów pokonfliktowych.

Stypendia są przyznawane z rekomendacji CAŚ UW przez Polski Komitet ds. UNESCO. Może z nich korzystać do kilku osób przez 8 miesięcy. Stypendystom oferowany jest staż naukowy w Polsce i szkolenie w polskich instytucjach w dziedzinie archeologii, ochrony i zarządzania dziedzictwem oraz konserwacji zabytków. Program merytoryczny takiego pobytu szkoleniowego tworzony jest w oparciu o współpracę pomiędzy CAŚ UW a Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie.

Stypendyści:

W roku 2017/2018 z pilotażowego programu skorzystały trzy osoby. Rahaf Hamawi, z Syrii to archeolożka odpowiedzialna za Dział Prehistorii Muzeum Narodowego w Aleppo. Hadeer Shawky Abdallah z Egiptu, to pracownica Bibliotheca Alexandrina, gdzie kieruje projektami konserwatorskimi; specjalizuje się w konserwacji książek i manuskryptów. Abdelaziz Mohamed Kamel El-Marazky, również Egipcjanin, jest konserwatorem zatrudnionym w Wielkim Muzeum Kairskim, gdzie zajmuje się konserwacją metali.

W obecnej edycji w roku akademickim 2018\2019 stypendia otrzymało pięcioro archeologów i konserwatorów z trzech państw: Hanen Wertan z Tunezji, Mei Bayoumi z Egiptu, a także Mariam Muhammad Mhgoub, Mohammed Babiker i Elmontaser Dafaalla Mohamed Elamin Elmoubar z Sudanu. W swoich krajach są oni związani z instytucjami badającymi lub nadzorującymi dziedzictwo kulturowe – muzeami, departamentami starożytności czy uczelniami wyższymi.