Wydarzenia

 • Stypendia CAŚ – dodatkowy nabór

  Komisja Stypendialna zdecydowała o ogłoszeniu dodatkowego naboru na Stypendia CAŚ. Chętni do spędzenia w Egipcie jednego lub kilku miesięcy w roku akademickim 2020/2021 mają tydzień na nadesłanie zgłoszenia. Stypendia, realizowane w Egipcie, są przyznawane z rekomendacji CAŚ UW, a ich finansowanie zapewnia Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA). Stypendium CAŚ przeznaczone jest dla osób, które chcą […]

 • CAŚ UW: kolejne przedłużenie pracy w systemie dyżurów

  Obowiązujący w Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW od 25 maja system pracy w systemie dyżurów został przedłużony do 31 sierpnia. Pracownicy administracyjni, inżynieryjno- i naukowo-techniczni dyżurują w biurze Centrum przez dwa dni w tygodniu, od godziny 9 do 15, według ustalonego grafiku. Dyżury w siedzibie CAŚ UW ustalili sobie również niektórzy pracownicy naukowi, choć większość z […]

 • Fotograficzne wspomnienia Waldemara Jerkego: „Mój Bliski Wschód”

  Przypominamy kolejną wystawę związaną z pracami Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW. Tym razem jest to „Mój Bliski Wschód”, zbiór fotograficznych impresji zebranych przez fotografa Waldemara Jerkego, przez kilka dekad pracującego w CAŚ UW. Wystawa była prezentowana kilka razy w latach 2007–2012. Jako fotograf, Waldemar Jerke odwiedził większość najważniejszych stanowisk archeologicznych badanych przez ekspedycje CAŚ UW. Pracował […]

 • „Szkoła Aleksandryjska” – udostępniamy wystawę o pracach na Kom el-Dikka

  Zapraszamy do obejrzenia cyfrowej wersji wystawy „Szkoła Aleksandryjska”. Wystawa zorganizowana została w 2012 roku z okazji pięćdziesięciolecia badań ekspedycji Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego na stanowisku Kom el-Dikka. Wystawa prezentowana była na Zamku Królewskim w Warszawie, w Sali Skarbca Wielkiego Sprzętu Koronnego. Przedstawiała osiągnięcia archeologów z CAŚ UW pracujących nieprzerwanie od 1960 r. na Kom […]

 • Pracownicy wrócili do Stacji Badawczej w Kairze

  Po prawie czteromiesięcznej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa do Kairu powrócili pracownicy administracyjni Stacji Badawczej w Kairze CAŚ UW. Nie oznacza to jednak pełnego wznowienia działalności placówki. Praca administracji Stacji będzie odbywać się zdalnie, z ograniczeniem do niezbędnego minimum wyjść służbowych. We wszystkich sprawach należy więc w dalszym ciągu kierować zapytania drogą mailową lub telefonicznie. Ten […]

 • Minigranty dla międzyuczelnianych zespołów naukowych

  Międzyuczelniane zespoły badaczy z UW oraz innych uczelni członkowskich Sojuszu 4EU+ mogą ubiegać się o minigranty na inicjatywy naukowe w ramach obszaru flagowego nr 2 (Flagship 2) „Europa w zmieniającym się świecie: zrozumienie społeczeństw, gospodarek, kultur i języków”, w tym te, które uwzględniają kwestie związane z COVID-19. Minigranty będą finansowane z projektu „Inicjatywa doskonałości – […]

 • Rozstrzygnięto konkurs na stypendium post-doktorskie CAŚ UW i Ifao

  Trzecie stypendium post-doktorskie oferowane przez Stację Badawczą CAŚ w Kairze i Institut français d’archéologie orientale zostało przyznane dr Elenie Panaite. Podobnie jak w przypadku poprzednich edycji, laureatka stypendium będzie miała możliwość realizować swój projekt badawczy poprzez zorganizowanie konferencji naukowej w Kairze. Tytuł przyszłorocznej konferencji brzmi Spotkanie z „Innymi”: transfery i interakcje kulturowe wokół Doliny Nilu. […]

 • IDUB: kolejne dofinansowania dla pracowników CAŚ

  Pracownicy CAŚ UW skutecznie korzystają z grantów wewnętrznych w programie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB). Kolejne dwa wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie. Z mikrograntu na kwerendę i wyjazd studyjny do Institute for the Study of the Ancient World skorzysta dr Marcin Kotyl (oczywiście po przywróceniu możliwości podróżowania). Zaś dofinansowanie do wydania publikacji zdobyła Ewa Czyżewska-Zalewska, […]

 • Grant Opus 18: stypendium dla studenta lub doktoranta

  Kierownik projektu „MA-P Maloutena i Agora w planie urbanistycznym Pafos: Modelowanie miejskiego krajobrazu stolicy hellenistycznego i rzymskiego Cypru” ogłasza konkurs na przyznanie stypendium naukowego, które będzie realizowane w CAŚ UW. Projekt ten jest finansowany ze środków NCN z konkursu OPUS 18 nr 2019/35/B/HS3/02296, a realizować go będzie konsorcjum naukowe, w którego skład wchodzą Uniwersytet Jagielloński, […]

 • Konkurs na stanowisko adiunkta w grancie Opus 18

  Dyrektor CAŚ UW ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta ze stopniem doktora w projekcie pt. „MA-P Maloutena i Agora w planie urbanistycznym Pafos: Modelowanie miejskiego krajobrazu stolicy hellenistycznego i rzymskiego Cypru”. Jest to projekt finansowany ze środków NCN z konkursu OPUS 18 nr 2019/35/B/HS3/02296, a realizowany przez konsorcjum naukowe, w którego skład wchodzą Uniwersytet Jagielloński, Centrum […]

 • PAM 29/1 – więcej czasu na nadsyłanie artykułów o ceramice

  Przedłużono termin naboru tekstów do tematycznego fascykułu kolejnego tomu rocznika Polish Archaeology in the Mediterranean. Można je będzie nadsyłać do 27 lipca. Dotyczy to fascykułu tematycznego, poświęconego ceramice rzymskiej i bizantyńskiej na terenie Lewantu (PAM 29/1). Publikacja obu fascykułów przewidziana jest jeszcze na 2020 rok. Wszystkie zaakceptowane przez redakcję artykuły przejdą proces recenzyjny. Czasopismo Polish […]

 • Praca w systemie dyżurów przedłużona w CAŚ UW do końca lipca

  W CAŚ UW przyjęty został system dyżurów dla części pracowników, który obowiązuje od 25 maja. Został on przedłużony o kolejny miesiąc, czyli do 31 lipca. Pracownicy administracyjni, inżynieryjno- i naukowo-techniczni dyżurują w biurze Centrum przez dwa dni w tygodniu, od godziny 9 do 15, według ustalonego grafiku. Dyżury w siedzibie CAŚ ustalili sobie również niektórzy […]