Wydarzenia

 • Drugi grant ERC dla Artura Obłuskiego i CAŚ UW

  Europejska Rada ds. Badań przyznała grant ERC Consolidator na projekt dr. hab. Artura Obłuskiego „Afropolis Tungul: Urban biography of a cosmopolitan African capital” („Afropolis Tungul: Miejska biografia kosmopolitycznej afrykańskiej stolicy”). Projekt będzie realizowany w Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego (CAŚ UW). W CAŚ UW jest też realizowany pierwszy grant ERC Artura Obłuskiego, przyznany w 2017 […]

 • Wykład prof. Martiny Seifert na temat badań nieinwazyjnych

  Podczas wizyty w ramach programu Mentor odbędzie się wykład prof. Martiny Seifert z Uniwersytetu w Hamburgu „Cities and Harbours. Non-invasive research in Archaeology at the University of Hamburg”. Abstrakt: „Since 2012, the University of Hamburg has a teaching and research focus in the field of non-invasive fieldwork and prospecting. In recent years, a digital research […]

 • Ukończono zadaszenie kościoła Archanioła Rafała w Starej Dongoli

  Praca na stanowisku archeologicznym to nie tylko działania przy bieżących wykopaliskach, ale także zabezpieczanie już odkrytych struktur, szczególnie tam, gdzie znajdowane są cenne dzieła sztuki. Tak jest w Starej Dongoli (Sudan), gdzie znajduje się kilka przestrzeni sakralnych z zachowanymi malowidłami ściennymi. W grudniu 2022 r., dzięki grantowi od ALIPH Foundation, udało się zakończyć wymianę dachu nad […]

 • Konkurs na stypendystę w projekcie AFRIPAL

  Kierownik projektu NCN Opus nr 2020/37/B/HS3/00348 pt. „(Czytając) Afrykański Palimpsest. Dynamika miejskich i wiejskich społeczności numidyjskiego i rzymskiego Mustis (AFRIPAL)” ogłasza konkurs na stanowisko stypendysty/-ki w Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. Kazimierza Michałowskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Wymagania znajdują się w ogłoszeniu konkursowym. Zgłoszenia należy przesyłać do 13 lutego 2023 r.

 • Konkurs na adiunkta (post-doc) w projekcie AFRIPAL

  Dyrektor Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta (post-doc) w projekcie pt. (Czytając) Afrykański Palimpsest. Dynamika miejskich i wiejskich społeczności numidyjskiego i rzymskiego Mustis (AFRIPAL), NCN nr 2020/37/B/HS3/00348-OPUS 19. Poszukiwana jest osoba ze stopniem doktora, specjalizująca się w badaniach nad urbanistyką miast rzymskich w Afryce Północnej, z doświadczeniem w prowadzeniu badań terenowych […]

 • Akcje pomocy na rzecz Ukrainy

  Na Uniwersytecie Warszawskim organizowane są akcje pomocy dla osób pochodzących z Ukrainy. Zbierana jest m.in. żywność i artykuły pierwszej potrzeby. Dostępna jest także bezpłatna pomoc prawna. Studenci, doktoranci i pracownicy Uniwersytetu Warszawskiego włączają się w akcje na rzecz pomocy społeczności ukraińskiej. To wsparcie przekazywane zarówno osobom uciekającym z Ukrainy, jak również tym, którzy od dawna […]

 • Karol Piasecki (1952–2023)

  Środowisko archeologiczne straciło w osobie prof. dr. hab. Karola Piaseckiego nietuzinkową postać i wszechstronnego naukowca zajmującego się antropologią fizyczną i historyczną oraz amerykanistyką, ale także ornitologa i krajoznawcę. Ukończył studia magisterskie na Wydziale Biologii UW. Jego praca doktorska była już poświęcona badaniom z zakresu antropologii fizycznej, zaś rozprawa habilitacyjna dotyczyła struktury antropologicznej Peru w okresie […]

 • Limes Congress 2024: można zgłaszać tematy sesji

  Wystartowała strona internetowa XXVI. „Kongresu limesowego”, który odbędzie się w 2024 r. w Batumi (Gruzja). Kongres organizuje Uniwersytet Warszawski, m.in. Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej i Wydział Archeologii Śródziemnomorskiej, wspólnie z Agencją Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Adżarii. „Limes Congress” to największa i najbardziej prestiżowa konferencja naukowa poświęcona badaniom nad granicami Imperium Rzymskiego, na której spotykają się badacze z […]

 • Seminarium PCMA: Nowe dane na temat środkowo- i późnorzymskiej ceramiki kuchennej z Nea Pafos

  Zapraszamy na pierwsze w tym roku Seminarium PCMA. Zainicjuje je dr Kamila Nocoń z CAŚ UW referatem pt. “Nowe dane na temat środkowo- i późnorzymskiej ceramiki kuchennej z Nea Pafos”. Abstrakt: „Prezentacja ma na celu przedstawienie realizowanego projektu dotyczącego produkcji i konsumpcji środkowo- i późnorzymskiej ceramiki kuchennej z Nea Paphos. Badana ceramika jest przedmiotem kompleksowych, […]

 • Rejestracja na OGUNy z pracownikami CAŚ, sem. letni 2022/23

  Zapraszamy studentów Uniwersytetu Warszawskiego do rejestracji na przedmioty ogólnouniwersyteckie prowadzone przez pracowników CAŚ UW. Będzie można na nich poznać tematy, którymi zajmują się oni w praktyce swojej pracy badawczej. W semestrze letnim 2022/23 oferujemy cztery przedmioty, trzy w języku polskim i jeden w języku angielskim. Można się na nie rejestrować jako na przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne. […]

 • Seminarium „Archeoorientalistyki”: People of power in the bioarchaeological perspective

  Zespół Archeoorientalistyki zaprasza na kolejne seminarium. Wystąpi na nim dr Robert Mahler (Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego) z wykładem „People of power in the bioarchaeological perspective” Abstrakt: „The lecture will explore the current possibilities of studying people of power and their subjects through the remains of their bodies from archaeological contexts. Particular attention will be […]

 • Konkurs na adiunkta w projekcie „Kyriakós oíkos” (architekt)

  Dyrektor Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta ze stopniem doktora w projekcie NCN SONATA BIS 11 nr 202142/E/HS3/00381 pt. „Kyriakós oíkos? Diachroniczna konceptualizacja przestrzeni i funkcji średniowiecznych kościołów nubijskich”. Poszukiwana jest osoba ze stopniem doktora w dziedzinie architektury, specjalizująca się w zakresie Nubii Średniowiecznej. Szczegółowe wymagania znajdują się w ogłoszeniu konkursowym. […]