Granty i dofinansowania dla CAŚ UW

 

2023

 1. Dr Agata Deptuła – Program IDUB: Działanie I.2.4: Wspomaganie aktywności publikacyjnej w modelu open access
  – dostęp do artykułu w czasopiśmie „Journal of Social Archaeology” doi.org/10.1177/14696053231170023
 2. Dr Agnieszka Pieńkowska – Program IDUB: Nowe Idee 3B
  –  Projekt: „Rola wydobycia miedzi w kształtowaniu osadnictwa na terenie północnego Omanu w epoce brązu. Archeologiczne i geologiczne badania w górskim regionie Qumayrah”
 3. Dr Urszula Wicenciak-Núñez – Program IDUB: Nowe Idee 3B
  –  Projekt: „Interdyscyplinarne badania substancji zapachowych z Fenicji w okresach hellenistycznym i wczesnorzymskim. Identyfikacja organicznej zawartości w unguentaria i amphoriskoi produkowanych w Tyrze”
 4. Dr Paweł Lech – Program IDUB: Mały Grant CRAC IX
  Organizacja sesji poświęconej rozwiązaniom bazodanowym wykorzystywanym w badaniach stanowisk archeologicznych w ramach międzynarodowej konferencji Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology 2023
 5. Dr hab. Radosław Karasiewicz-Szczypiorski – Program IDUB: Mały Grant CRAC IX
  dofinansowanie wydania monografii „Apsaros. Roman fort on the coast of Colchis”
 6. Dr Dorota Dzierzbicka – Program IDUB I.2.1: Poprawa zdolności publikacyjnych
  –  zwiększenie międzynarodowego zasięgu periodyków UW – dofinansowanie czasopisma „Polish Archaeology in the Mediterranean
 7. Dr Mariusz Drzewiecki – Program IDUB III.3.2: Promocja badań naukowych
  – „O Soba i archeologii – warsztaty w szkołach w Sudanie i w Polsce w kontekście badań metropolii nad Nilem Błękitnym”
 8. Mgr Michał Filipowicz – Program IDUB III.3.2: Promocja badań naukowych
  – „Ścieżka edukacyjna i wykład popularyzatorski dotyczący obozu konfederatów barskich w Muszynce”
 9. Dr hab. Joanna Then-Obłuska – Mały Grant CRAC X;
  – „Receptury rzymskiego i późnoantycznego szkła aleksandryjskiego – analiza składu chemicznego paciorków z Kom El-Dikka”
 10. Dr. Francisco Jesús Núñez Calvo – grant Honor Frost Foundation
  – „The paleoenvironmental evolution of a Levantine coastal city in the Bronze Age. The case of Tyre (Lebanon)”

2022

 1. Dr Iwona Kozieradzka-Ogunmakin – Program IDUB II.1.2: Nawiązywanie i wzmacnianie współpracy z partnerami strategicznymi
  – warsztaty szkoleniowe w dziedzinie bioarcheologii dla archeologów i studentów archeologii w Sudanie.
 2. Dr Łukasz Rutkowski – Mały Grant CRAC; Program IDUB I.3 11: Przygotowanie i uruchomienie projektu badawczego: Ancient Societies in Action (ASA)
  – projekt „Opracowanie naczyń ceramicznych pozyskanych z grobowca typu Umm an-Nar w Omanie (starożytna kraina Magan)„.
 3. Prof. Ewdoksia Papuci-Władyka, dr Łukasz Miszk i Paweł Lech – Program IDUB I.1.1 / IV.1.1. Program Mentor
  – wizyta prof. Martiny Seifert z Uniwersytetu w Hamburgu w ramach konsultacji projektu „Na skrzydłach rewolucji – zastosowanie georadaru na bezzałogowych statkach latających w badaniach archeologicznych”.
 4. Dr Piotr Zakrzewski
  – udział w konferencji XXVth Congress of Roman Frontier Studies w Nijmegen.
 5. Dr Emilia Smagur
  – udział w konferencji European Association of South Asian Archaeology w Barcelonie.
 6. Dr Robert Stark – Program IDUB I.2.4. Wspomaganie aktywności publikacyjnej w modelu open access
  – dostęp do artykułu w czasopiśmie „Archaeometry” doi.org/10.1111/arcm.12674
 7. Dr Tomomi Fushiya – Program IDUB: Mały Grant CRAC VIII
  – projekt „Testimonies of cooperative care: Socioeconomic system of the maintenance of the oldest mosque in Sudan”.
 8. Mgr Iwona Zych – Program IDUB I.2.4. Wspomaganie aktywności publikacyjnej w modelu open access
  – dostęp do artykułu w czasopiśmie „Journal of Archaeological Science Reports” doi.org/10.1016/j.jasrep.2022.103515

2021

 1. Dr Michela Gaudiello – Mały Grant CRAC; Program IDUB
  – dofinansowanie wydania artykułu „Mifsas Bahri: a Late Aksumite Church in the Ethiopian Southern Tigray Region. Review and New Reconstruction Proposal”.
 2. Dr Anastasiia Stupko-Lubczyńska – Mały Grant CRAC; Program IDUB I.3.11: Przygotowanie i uruchomienie projektu badawczego: Ancient Societies in Action (ASA)
  – środki na zakup publikacji naukowej.
 3. Dr Agnieszka Pieńkowska
  – kwerenda biblioteczna w Maison Archéologie & Ethnologie René-Ginouvès, Université Paris Nanterre.
 4. Dr Robert Mahler – Program IDUB I.2.4 Wspomaganie aktywności publikacyjnej w modelu open access
  – dostęp do artykułu w czasopiśmie „Archaeometry” doi.org/10.1111/arcm.12700
 5. Piotr Zakrzewski – Program IDUB I.2.4. Wspomaganie aktywności publikacyjnej w modelu open access
  – dostęp do artykułu w czasopiśmie „Journal of Archaeological Science: Reports” doi.org/10.1016/j.jasrep.2021.102839
 6. Mgr Paweł Lech – Program IDUB I.2.4. Wspomaganie aktywności publikacyjnej w modelu open access
  – dostęp do artykułu w czasopiśmie „Archaeological Prospection” doi.org/10.1002/arp.1790
 7. Dr Urszula Wicenciak-Núñez – Program IDUB I.2.4. Wspomaganie aktywności publikacyjnej w modelu open access
  – dofinansowanie do wydania monografii w wydawnictwie Peeters Publishers.

2020

 1. Dr Marcin Kotyl – Program IDUB
  – kwerenda biblioteczna w Institute for the Study of the Ancient World.
 2. Mgr Ewa Czyżewska-Zalewska – Program IDUB I.2.4. Wspomaganie aktywności publikacyjnej w modelu open access
  – dofinansowanie do wydania monografii w wydawnictwie Brill.
 3. Dr Agata Deptuła – Program IDUB I.2.4. Wspomaganie aktywności publikacyjnej w modelu open access
  – dostęp do artykułu w czasopiśmie „Journal of African Archaeology” doi.org/10.1163/21915784-20200005
 4. Prof. Michał Gawlikowski – Mały Grant CRAC; Program IDUB
  – dofinansowanie wydania publikacji „The Hawarte Mithraeum and its Paintings”
 5. Dr Marcin Kotyl – Mały Grant CRAC; Program IDUB
  – kwerenda archiwalna kolekcji w Heidelbergu.
 6. Dr Mariusz Gwiazda – Mały Grant CRAC; Program IDUB
  – udział w Dwunastym Międzynarodowym Kongresie Studiów Koptologicznych w Brukseli.