Granty NCN realizowane przy CAŚ UW

 

 

„Marea”/Filoksenite nad jeziorem Mareotis – późno antyczne miasto idealne i stacja dla pielgrzymów

Konkurs: OPUS 25, 2023/49/B/HS3/00135
Kierownik: prof. dr hab. Tomasz Derda
Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego

Rozpoczęcie projektu:
Czas trwania projektu:
Przyznana kwota: 1 840 498 PLN
Słowa kluczowe:

Obrządek pogrzebowy w starożytnym Egipcie pod koniec III tysiąclecia p.n.e.. Studium przypadku nekropoli tebańskiej.

Konkurs: MINIATURA 7, 501/D353/66/GR-7115
Kierownik: dr Patryk Chudzik
Uniwersytet Warszawski; Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. Kazimierza Michałowskiego

Rozpoczęcie projektu: 2024-01-01
Czas trwania projektu: 12 miesięcy
Przyznana kwota: 36 268,00 PLN
Słowa kluczowe: starożytny Egipt, Pierwszy Okres Przejściowy, Średnie Państwo, XI dynastia, nekropola tebańska, obrządek pogrzebowy

Kobiety w Fatymidzkiej Aleksandrii. Dlaczego umierały młodo?

Konkurs: SONATA-18, 2022/47/D/HS3/02162
Kierownik: dr Robert Mahler
Uniwersytet Warszawski; Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. Kazimierza Michałowskiego

Rozpoczęcie projektu: 2023-07-21
Czas trwania projektu: 36 miesięcy
Przyznana kwota: 1 189 945 PLN
Słowa kluczowe: kobiety, warunki życia, Aleksandria, Kom el-Dikka, cmentarz muzułmański, średniowiecze, Fatymidzi, Naklun, cmentarz chrześcijański

Życie w Makuryckiej Metropoli: Bioarcheologiczne badania średniowiecznej Starej Dongoli, Sudan.

Konkurs: OPUS 23, panel: HS3; 2022/45/B/HS3/01708
Kierownik: dr Robert Stark
Uniwersytet Warszawski; Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. Kazimierza Michałowskiego

Rozpoczęcie projektu: 2023-01-16
Czas trwania projektu: 48 miesięcy
Przyznana kwota: 2 481 857 PLN
Słowa kluczowe: Bioarchaeology, Burial Practices, Cemetery Landscape, Osteology, Isotope Analyses, Nubia, Medieval Makuria, Mobility, Diet

By dotrzeć na wschód, płyń na południe – Berenike i Morze Czerwone jako główny aktor wymiany ekonomicznej Oceanu Indyjskiego w późnym antyku.

Konkurs: PRELUDIUM 21, panel: HS3; 2022/45/N/HS3/01784
Kierownik: mgr Jerzy Oleksiak
Uniwersytet Warszawski; Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. Kazimierza Michałowskiego

Rozpoczęcie projektu: 2023-01-01
Czas trwania projektu: 24 miesiące
Przyznana kwota: 130 816 PLN
Słowa kluczowe: Berenike, Morze Czerwone, Antyk, Handel Dalekosiężny, Ocean Indyjski

Underwater Realms. Concepts of underwater spatiality in the ancient Eastern Mediterranean.

Konkurs: POLONEZ BIS 1, panel: HS3; 2021/43/P/HS3/01355
Kierownik: dr Mari Yamasaki
Uniwersytet Warszawski; Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. Kazimierza Michałowskiego

Rozpoczęcie projektu: 2023-01-01
Czas trwania projektu: 24 miesiące
Przyznana kwota: 743 905 PLN
Słowa kluczowe: Mediterranean archaeology, cognitive archaeology, sensory archaeology, underwater, Bronze Age, Iron Age

Nie-ludzie w społeczności Berenike. Dane archeozoologiczne w dyskursie dotyczącym tożsamości i wartości w antyku.

Konkurs: OPUS 22, panel: HS3; 2021/43/B/HS3/02749
Konsorcjum naukowe: Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych (lider projektu), CAŚ UW (partner projektu)
Kierownik: dr hab. Marta Osypińska

Rozpoczęcie projektu: 2022-10-03
Czas trwania projektu: 48 miesięcy
Przyznana kwota: 818 123 PLN
Słowa kluczowe: archeozoologia, Egipt, pochówki zwierząt, tożsamość, wartość, antyczne pupile, handel zwierzętami

Kulturowe, demograficzne i biologiczne profile postrzymskich (IV-VI w. n.e.) mieszkańców portu w Berenike (Egipt), na podstawie nieinwazyjnych, wykopaliskowych i bioarcheologicznych badań dwóch miejskich nekropolii.

Konkurs: SONATA 17, panel: HS3; 2021/43/D/HS3/00248
Kierownik: dr Mariusz Gwiazda
Uniwersytet Warszawski; Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. Kazimierza Michałowskiego

Rozpoczęcie projektu: 2022-10-03
Czas trwania projektu: 36 miesięcy
Przyznana kwota: 1 163 064 PLN
Słowa kluczowe: Zwyczaje grzebalne, starożytna demografia, bioarcheologia, archeologia, Pustynia Wschodnia, Egipt, późna starożytność, Berenike

Osadnictwo frankijskie w Księstwie Transjordanii. Społeczeństwo, gospodarka i krajobraz w okresie wypraw krzyżowych.

Konkurs: OPUS 22, panel: HS3; 2021/43/B/HS3/02530
Kierownik: dr Micaela Sinibaldi
Uniwersytet Warszawski; Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. Kazimierza Michałowskiego

Rozpoczęcie projektu: 2022-07-28
Czas trwania projektu: 36 miesięcy
Przyznana kwota: 1 660 186 PLN
Słowa kluczowe: Wzorce osadnictwa, Jordania, okres wypraw krzyżowych, gospodarka i społeczeństwo, Księstwo Transjordanii

Produkcja ceramiki w Tyrze od epoki brązu do późnej starożytności: diachroniczna i technologiczna definicja tradycyjnej działalności gospodarczej.

Konkurs: OPUS 22, panel: HS3; 2021/43/B/HS3/00354
Kierownik: dr Francisco Núñez Calvo
Uniwersytet Warszawski; Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. Kazimierza Michałowskiego

Rozpoczęcie projektu: 2022-07-27
Czas trwania projektu: 36 miesięcy
Przyznana kwota: 816 715 PLN
Słowa kluczowe: Tyr, Fenicja, analiza ceramologiczna, badania archeometryczne, produkcja naczyń ceramicznych, starożytna ekonomia, starożytny handel

Życie i śmierć w czasach próby: Bioarcheologiczne studium efektów zmian społeczno-politycznych i klimatycznych na populację memficką z Sakkary, Egipt.

Konkurs: OPUS 21, panel: HS3; 2021/41/B/HS3/00471
Kierownik: dr Iwona Kozieradzka-Ogunmakin
Uniwersytet Warszawski; Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. Kazimierza Michałowskiego

Rozpoczęcie projektu: 2022-07-01
Czas trwania projektu: 48 miesięcy
Przyznana kwota: 1 406 212 PLN
Słowa kluczowe: Starożytny Egipt, Sakkara, Stare Państwo, okres grecko-rzymski, zmiany klimatyczne, zróżnicowanie społeczne, bioarcheologia, obrządek pogrzebowy, szczątki ludzkie, mumie, mumifikacja, tkaniny pogrzebowe, paleopatologie, zdrowie fizyczne, status społeczny, bogactwo pochówku

Historia czytana z monet: użytkowanie i wartość monet w starożytnych portach zachodniej części Oceanu Indyjskiego.

Konkurs: SONATA 17, panel: HS3; 2021/43/D/HS3/00350
Kierownik: dr Emilia Smagur
Uniwersytet Warszawski; Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. Kazimierza Michałowskiego

Rozpoczęcie projektu: 2022-06-27
Czas trwania projektu: 36 miesięcy
Przyznana kwota: 233 728 PLN
Słowa kluczowe: monety, porty, Ocean Indyjski, wartość

Kyriakós oíkos? Diachroniczna konceptualizacja przestrzeni i funkcji średniowiecznych kościołów nubijskich.

Konkurs: SONATA BIS 11, panel: HS3; 2021/42/E/HS3/00381
Kierownik: dr hab. Artur Obłuski
Uniwersytet Warszawski; Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. Kazimierza Michałowskiego

Rozpoczęcie projektu: 2022-03-29
Czas trwania projektu: 60 miesięcy
Przyznana kwota: 2 954 046 PLN
Słowa kluczowe: kościół(budynek), Nubia, chrześcijaństwo, architektura, Makuria, Stara Dongola

Urartyjska ceramika pałacowa na Zakaukaziu. Analiza produkcji, dystrybucji i ewolucji urartyjskich naczyń luksusowych w regionie, oraz ich roli w społeczeństwie prowincjonalnym.

Konkurs: PRELUDUIM 20, panel: HS3; 2021/41/N/HS3/02388
Kierownik: dr Mateusz Iskra
Uniwersytet Warszawski; Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. Kazimierza Michałowskiego

Rozpoczęcie projektu: 2022-01
Czas trwania projektu: 24 miesiące
Przyznana kwota: 139 954 PLN
Słowa kluczowe: ceramika, Urartu, typologia, petrografia, I tysiąclecie p.n.e., Zakaukazie

Marmora Bizantina. Identyfikacja pochodzenia marmurów oraz ich wykorzystanie w przestrzeni sekularnej i sakralnej w południowym Lewancie okresu wczesnobizantyjskiego (IV-VII w. n.e.)

Konkurs: OPUS 19, panel: HS3; 2020/37/B/HS3/00306
Kierownik: dr Mariusz Gwiazda
Uniwersytet Warszawski; Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. Kazimierza Michałowskiego

Rozpoczęcie projektu: 2021-07
Czas trwania projektu: 36 miesięcy
Przyznana kwota: 561 072 PLN
Słowa kluczowe: marmur, południowy Lewant, okres wczesnobizantyjski, handel, archeometria

(Czytając) Afrykański Palimpsest. Dynamika miejskich i wiejskich społeczności numidyjskiego i rzymskiego Mustis (AFRIPAL)

Konkurs: OPUS 19, panel: HS3; 2020/37/B/HS3/00348
Kierownik: dr hab. Tomasz Waliszewski
Uniwersytet Warszawski; Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. Kazimierza Michałowskiego

Rozpoczęcie projektu: 2021-03
Czas trwania projektu: 36 miesięcy
Przyznana kwota: 1 396 962 PLN
Słowa kluczowe: Mustis, Afryka Prokonsularna, urbanizacja, osadnictwo, romanizacja, krajobraz, środowisko, gospodarka, rolnictwo

Historie odciśnięte w podłogach. Funkcjonowanie domostw w Starej Dongoli po upadku Makurii w świetle analizy wielopierwiastkowej powierzchni użytkowych

Konkurs: PRELUDIUM 19, panel: HS3; 2020/37/N/HS3/01400
Kierownik: mgr Maciej Wyżgoł
Uniwersytet Warszawski; Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. Kazimierza Michałowskiego

Rozpoczęcie projektu: 2021-01-26
Czas trwania projektu: 24 miesiące
Przyznana kwota: 115 588 PLN
Słowa kluczowe: Nubia, Stara Dongola, archeologia domostwa, analiza wielopierwiastkowa, geochemia

Produkcja i konsumpcja ceramiki kuchennej z badań Paphos Agora Project na Cyprze w okresie środkowo i późnorzymskim (III -VII wiek n.e.) na tle zmian politycznych, ekonomicznych i społecznych

Konkurs: SONATINA 4, panel: HS3; 2020/36/C/HS3/0017
Kierownik: mgr Kamila Wiktoria Nocoń
Uniwersytet Warszawski; Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. Kazimierza Michałowskiego

Rozpoczęcie projektu: 2020-10
Czas trwania projektu: 36 miesięcy
Przyznana kwota: 635 216 PLN
Słowa kluczowe: ceramika kuchenna, okres środkowo i późno rzymski, Nea Paphos, technologia produkcji, konsumpcja, dystrybucja, zmiany społeczne, zmiany ekonomiczne

MA-P Maloutena i Agora w planie urbanistycznym Pafos: Modelowanie miejskiego krajobrazu stolicy hellenistycznego i rzymskiego Cypru

Konkurs: OPUS 18, panel: HS3; 2019/35/B/HS3/02296
Kierownik: Prof. dr hab. Ewdoksia Papuci-Władyka
Konsorcjum naukowe: Uniwersytet Jagielloński (lider projektu), Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW i Politechnika Warszawska (partnerzy projektu)

Rozpoczęcie projektu: 2020-07
Czas trwania projektu: 24 miesiące
Przyznana kwota: 2 180 042 PLN
Słowa kluczowe: Pafos, Cypr w okresie hellenistyczym i rzymskim, krajobraz miejski, modelowanie proceduralne

Soba serce królestwa Alwy. Organizacja przestrzenna średniowiecznej stolicy nad Nilem Błękitnym

Konkurs: OPUS 15, panel: HS3; 2018/29/B/HS3/02533
Kierownik: dr Mariusz Drzewiecki
Lider projektu: Uniwersytet Warszawski; Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. Kazimierza Michałowskiego, partner: Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Rozpoczęcie projektu: 2019-02
Zakończenie projektu: 2022-02
Przyznana kwota: 1 323 373 PLN
Słowa kluczowe: Nubia, dolina Nilu Środkowego, Soba, Alwa, organizacja przestrzenna

Rozwój osadnictwa w epoce brązu i żelaza w górach północnego Omanu.

Konkurs: HARMONIA 10, panel: HS3; 2018/30/M/HS3/00635
Kierownik: Prof. dr hab. Piotr Bieliński
Uniwersytet Warszawski; Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. Kazimierza Michałowskiego

Rozpoczęcie projektu: 2019-04
Czas trwania projektu: 36 miesięcy
Przyznana kwota: 1 342 493 PLN
Słowa kluczowe: Oman, Magan, Arabia Wschodnia, Umm an-Nar, faladż, miedź

Systemy podatkowe Egiptu późnorzymskiego widziane przez pryzmat nieopublikowanego rejestru podatników (P.Giss.inv.58A-L) i dokumentów pokrewnych z okresu od IV do VI w. n.e.

Taxation in late Roman Egypt through the prism of an unpublished tax-register (P.Giss.inv.58A-L) and related documents from the period of 4th to 6th century.
Konkurs: SONATINA 2, panel: HS3; 2018/28/C/HS3/00338
Kierownik: dr Marcin Kotyl
Uniwersytet Warszawski; Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. Kazimierza Michałowskiego

Rozpoczęcie projektu: 2018-10
Zakończenie projektu: 2021-10
Przyznana kwota: 540 786 PLN
Słowa kluczowe: podatki, źródłoznawstwo, Egipt późnorzymski, historia ekonomii, kolekcja w Giessen/ taxes, source criticism, late Roman Egypt, history of economics, Giessen collections

Ustalenie szczegółowego wieku maksymalnego zasięgu morza w środkowym holocenie w rejonie północnego wybrzeża Zatoki Kuwejckiej na podstawie analizy datowań radiowęglowych w odniesieniu do badanych tam stanowisk archeologicznych

Konkurs: MINIATURA 1, panel: HS3; 2017/01/X/HS3/01146
Kierownik: dr Łukasz Rutkowski
Uniwersytet Warszawski; Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. Kazimierza Michałowskiego

Rozpoczęcie projektu: 2017-10
Zakończenie projektu: 2018-10 – zakończony
Przyznana kwota: 23 100 PLN
Słowa kluczowe: archeologia, geomorfologia, zmiany globalne i regionalne oraz rozwój krajobrazu Ziemi

Afryka-Europa-Azja: znaczenie międzykontynentalnego handlu w okresie rzymskim dla historii zwierząt hodowlanych. Nowe dane archeozoologiczne z czerwonowomorskiego portu Berenike (Egipt) 

Konkurs: OPUS 12, panel: HS3; 2016/21/N/HS3/00040
Konsorcjum naukowe: IAiE PAN (lider projektu), CAŚ UW (partner projektu)
Kierownik: dr Marta Osypińska

Przyznana kwota: 384 747 PLN
Rozpoczęcie projektu: 2017-09-15
Zakończenie projektu: 2020-09-14
Słowa kluczowe: archeozoologia, cmentarze zwierzęce, antyk, handel dalekosiężny, ekonomia, Egipt, Berenike

Życie pośród ruin. Ponowne zasiedlenie Khirbat edh-Dharih w późnych okresach islamskich (X–XX wiek).

Life among the ruins. The reoccupation of Khirbat edh-Dharih in the Later Islamic periods (10th–20th centuries.

Konkurs: Preludium 12, panel: HS3, 2016/23/N/HS3/03656
Kierownik: mgr Piotr Makowski
Uniwersytet Warszawski; Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. Kazimierza Michałowskiego

Przyznana kwota: 96 692 PLN
Rozpoczęcie projektu: 2017-05-16
Czas trwania projektu: 24 miesięcy – zakończony
Słowa kluczowe: Jordania, Khirbat edh-Dharih, archeologia islamska, ceramika islamska, ruiny

Koniec tradycji grobowców komorowych, jako przejaw przemian kulturowych społeczności Syro-Palestyny w okresie rzymskim.

End of the tradition of chamber tombs as an indication of cultural change among the inhabitans of Syro-Palestine in the Roman period.

Konkurs: Preludium11, panel: HS3; 2016/21/N/HS3/00040
Kierownik: dr Mariusz Gwiazda
Uniwersytet Warszawski; Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. Kazimierza Michałowskiego

Przyznana kwota: 132 718 PLN
Rozpoczęcie projektu: 2017-03-02
Czas trwania projektu: 36 miesięcy – zakończony
Słowa kluczowe: grobowce komorowe, Syro-Palestyna, okres rzymski

Charakter i funkcjonowanie hellenistycznego Berenike, ośrodka portowego nad Morzem Czerwonym, oraz jego ewolucja od bazy wojskowej do międzynarodowego emporium.

From military base to international emporium: the nature and functioning of the Hellenistic port of Berenike on the Red Sea.

Konkurs: PRELUDIUM 9, panel: HS3, 2015/17/N/HS3/00163
Kierownik: mgr Marek Adam Woźniak
Uniwersytet Warszawski; Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. Kazimierza Michałowskiego

Przyznana kwota: 145 852 PLN
Rozpoczęcie projektu: 2016-01-25
Czas trwania projektu: 36 miesięcy – zakończony
Słowa kluczowe: Morze Czerwone, handel czerwonomorski, porty Ptolemeuszy, twierdze hellenistyczne, egipskie wyprawy do Afryki Wschodniej

Infrastruktura handlu międzynarodowego w basenie Morza Czerwonego w okresie rzymskim.

Infrastructure of the international trade in the Red Sea region in the Roman period.

Konkurs: HARMONIA 6, panel: HS3, 2014/14/M/HS3/00795
Kierownik: prof. dr hab. Michał Gawlikowski
Uniwersytet Warszawski; Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. Kazimierza Michałowskiego

Przyznana kwota: 1 975 282 PLN
Rozpoczęcie projektu: 2015-05-15
Czas trwania projektu: 36 miesięcy – zakończony
Słowa kluczowe: archeologia, okres rzymski, handel międzynarodowy, Nabatejczycy

Wierzenia i praktyki religijne w „Ziemi Czerwonej”: zespoły budowli sakralnych i obiekty kultowe z miasta portowego Berenike jako odzwierciedlenie religijności mieszkańców egipskiego wybrzeża Morza Czerwonego i Pustyni Wschodniej w okresie od III w. p.n.e. po wczesny VI w. n.e.

Religious practices and beliefs in the „Red Land”: religious building complexes and cult objects from the port of Berenike as a manifestation of the religiousness of the population of the Egyptian Red Sea coast and Eastern Desert from the mid 3rd century BC to the early 6th century AD

Konkurs: PRELUDIUM 7, panel: HS3, 2014/13/N/HS3/04400
Kierownik: mgr Iwona Liliana Zych
Uniwersytet Warszawski; Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. Kazimierza Michałowskiego
Przyznana kwota: 98 922 PLN
Rozpoczęcie projektu: 2015-01-29
Czas trwania projektu: 24 miesięcy – zakończony
Słowa kluczowe: Berenike, Egipt, religia, okres rzymski, Późny Antyk, Blemmjowie, Pustynia Wschodnia, świątynia

Monastycyzm nubijski. Rola instytucji religijnych na peryferiach świata bizantyńskiego.

Nubian Monasticism. The role of religious institutions in the peripheries of the Byzantine World.

Konkurs: SONATA 7, panel: HS3, 2014/13/D/HS3/03829
Kierownik: dr Artur Andrzej Obłuski
Uniwersytet Warszawski; Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. Kazimierza Michałowskiego
Przyznana kwota: 390 960 PLN
Rozpoczęcie projektu: 2015-03-10
Czas trwania projektu: 36 miesięcy – zakończony
Słowa kluczowe: monastycyzm, Nubia, Bizancjum, peryferia

Możliwości badania gospodarki mikroregionów El-Zuma/El-Detti i Tanqasi na podstawie szczątków zwierzęcych znalezionych w kontekście sepulkralnym.

Opportunities for the El-Zuma/El-Detti and Tanqasi micro regions economy research on the basis of Animals bone remains from the funerary context.

Konkurs: PRELUDIUM 7, panel: HS3, 2014/13/N/HS3/04620
Kierownik: mgr Urszula Bogumiła Iwaszczuk
Uniwersytet Warszawski; Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. Kazimierza Michałowskiego
Przyznana kwota: 95 388 PLN
Rozpoczęcie projektu: 2015-01-29
Czas trwania projektu: 35 miesięcy – zakończony
Słowa kluczowe: okres wczesno-makurycki, gospodarka, bydło, badania aDNA

Studia nad charakterem kontaktów społecznych rzymskiej Aleksandrii w oparciu o badania numizmatyczne. Analiza znalezisk monetarnych z terenu Kom el Dikka w kontekście archeologicznym.

Studies on the character of social contacts in Roman Alexandria based on numismatics research. Analysis of coin finds from Kom el-Dikka in the archaeological context.

Konkurs: FUGA 3, panel: HS3, 2014/12/S/HS3/00088
Kierownik: dr Katarzyna Lach
Uniwersytet Warszawski; Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. Kazimierza Michałowskiego
Przyznana kwota: 419 043 PLN
Rozpoczęcie projektu: 2014-08-13
Czas trwania projektu: 38 miesięcy – zakończony

Rekonstrukcja kontaktów handlowych w Afryce Północno-Wschodniej na podstawie analizy interdyscyplinarnej nubijskich ozdób osobistych.

A reconstruction of trade contacts in Northeast Africa: an interdisciplinary analysis of Nubian personal adornment.

Konkurs: SONATA 5, panel: HS3; 2013/09/D/HS3/04508
Kierownik: dr Joanna Agnieszka Then-Obłuska
Uniwersytet Warszawski; Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. Kazimierza Michałowskiego
Przyznana kwota: 417 700 PLN
Rozpoczęcie projektu: 2014-03-12
Czas trwania projektu: 36 miesięcy – zakończony
Słowa kluczowe: Nubia, paciorki, kultura materialna, kontakty handlowe, LA-ICP-MS