Granty NCN związane z badaniami misji CAŚ UW

Szereg grantów badawczych Narodowego Centrum Nauki realizowanych poza Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW prowadzonych jest w oparciu o badania terenowe Centrum oraz wsparcie naukowe i logistyczne naszej Stacji Badawczej w Kairze.

Woda w Nea Pafos. Studium infrastruktury wodnej z obszaru rezydencjonalnej dzielnicy (Maloutena) hellenistyczno-rzymskiej stolicy Cypru

Konkurs: PRELUDIUM 16, panel HS3,
Kierownik: Mgr Marcin Michał Romaniuk
Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk

Rozpoczęcie projektu: 2019-07
Czas trwania projektu: 36 miesięcy
Przyznana kwota: 208 415 PLN

Dziedziniec Kompleksu Kultu Królewskiego w świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari w wymiarze rytualnym i ideologicznym

Konkurs: PRELUDIUM 15, panel HS3,
Kierownik: Mgr Adrianna Madej
Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk

Rozpoczęcie projektu: 2019-01
Czas trwania projektu: 36 miesięcy
Przyznana kwota: 165 746 PLN

Od katastrofy do katastrofy. Funkcjonowanie prowincjonalnego zakaukaskiego miasteczka i podstawy egzystencji jego mieszkańców w okresie dominacji politycznej i kulturowej królestwa Urartu. Multi-dyscyplinarne badania dolnego miasta w Metsamor

Konkurs: OPUS 15, panel HS3,
Kierownik: Dr hab. Krzysztof Jakubiak
Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny, Instytut Archeologii

Rozpoczęcie projektu: 2019-01-10
Czas trwania projektu: 36 miesięcy
Przyznana kwota: 738 505 PLN

Czy „Marea” to Marea? Rzymski ośrodek przemysłowy i wielkie miasto bizantyńskie w regionie Mareotis (koło Aleksandrii)

Konkurs: OPUS 13, panel HS3,
Kierownik: Dr hab. Tomasz Derda
Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny, Instytut Archeologii

Rozpoczęcie projektu: 2018-07
Czas trwania projektu: 48 miesięcy
Przyznana kwota: 1 266 395 PLN

Wczesnorzymskie naczynia do gotowania z rezydencjonalnej dzielnicy Nea Pafos – w świetle badań typologicznych, archeometrycznych i funkcjonalnych

Konkurs: PRELUDIUM 13, panel HS3
Kierownik: mgr Monika Więch
Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN

Rozpoczęcie projektu: 2018-01-15
Czas trwania projektu: 48 miesięcy
Przyznana kwota: 115 340 PLN

Ściana zachodnia Portyku Obelisków świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari w wymiarze historycznym, ideologicznym i rytualnym

Konkurs: PRELUDIUM 13, panel HS3
Kierownik: Mgr Ewa Józefowicz
Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN

Rozpoczęcie projektu: 2018-01
Czas trwania projektu: 48 miesięcy
Przyznana kwota: 169 327 PLN

Dwie akropoleis w Nea Paphos? Topografia kultu i władzy w stolicy hellenistycznego i rzymskiego Cypru

Konkurs: HARMONIA 8, panel HS3, 2016/22/M/HS3/00351
Kierownik: Prof. Dr hab. Jolanta Młynarczyk
Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

Przyznana kwota: 399 933 PLN
Rozpoczęcie projektu: 2017-05-16
Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Tkaniny w ikonografii palmyreńskiej

Konkurs: OPUS 11, panel HS3, 2016/21/B/HS3/00934
Kierownik: Dr Marta Żuchowska
Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

Przyznana kwota: 197 839 PLN
Rozpoczęcie projektu: 2017-02-01
Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Inskrypcje na ścianach kościołów w Banganarti jako źródło do studiów nad społeczeństwem i kulturą Nubii chrześcijańskiej

Konkurs: OPUS 11, panel HS3, 2016/21/B/HS3/00930
Kierownik: Prof. dr hab. Adam Łajtar
Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego

Przyznana kwota: 353 404 PLN
Rozpoczęcie projektu: 2017-01-18
Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Archanioły i szarańcza. Życie codzienne w Banganarti, centrum pielgrzymkowym nad środkowym Nilem, miedzy VI a XVI wiekiem

Konkurs: OPUS 11, panel HS3, 2016/21/B/HS3/03724
Kierownik: Dr hab. Bogdan Żurawski
Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN

Przyznana kwota: 845 545 PLN
Rozpoczęcie projektu: 2017-01-13
Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Południowe Pomieszczenie Amona w świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari — opracowanie oraz przygotowanie do publikacji

Konkurs: PRELUDIUM 10, panel: HS3, 2015/19/N/HS3/02153
Kierownik: mgr Katarzyna Joanna Kapiec
Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk

Przyznana kwota: 133 940 PLN
Rozpoczęcie projektu: 2016-08-11
Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Opracowanie zabudowy insuli późnorzymskiej z dzielnicy Maloutena w Nea Paphos (Cypr) przy użyciu nowych metod dokumentacji

Konkurs: PRELUDIUM 10, panel HS3, 2015/19/N/HS3/00907
Kierownik: Mgr Julia Mikocka
Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej

Przyznana kwota: 84 168 PLN
Rozpoczęcie projektu: 2016-06-02
Czas trwania projektu: 24 miesięcy

Osadnictwo egipskie w Trzecim Okresie Przejściowym na stanowisku Tell el-Retaba

Konkurs: OPUS 9, panel: HS3, 2015/17/B/HS3/00597
Kierownik: dr hab. Sławomir Roman Rzepka
Uniwersytet Warszawski; Wydział Historyczny

Przyznana kwota: 527 658 PLN
Rozpoczęcie projektu: 2016-03-01
Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Technologia wykonania malowideł ściennych na Bliskim Wschodzie w okresie późnorzymskim i wczesno bizantyńskim

Konkurs: PRELUDIUM 8, panel HS3
Kierownik: Mgr Julia Burdajewicz
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie; Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki

Przyznana kwota: 149 990 PLN
Rozpoczęcie projektu: 2015-08-05
Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Zmiany społeczno-polityczne we Wschodniej Delcie Nilu na przełomie IV i III tysiąclecia p.n.e.

Konkurs: OPUS 7, panel: HS3, 2014/13/B/HS3/04976
Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Marek Ciałowicz
Uniwersytet Jagielloński; Wydział Historyczny

Przyznana kwota: 580 975 PLN
Rozpoczęcie projektu: 2015-01-22
Czas trwania projektu: 34 miesięcy

„Dry Moat” w Sakkarze jako unikatowa „kapsuła czasu” — źródło do poznania historii nekropoli memfickiej jako funkcji zmian środowiska naturalnego

Konkurs: OPUS 6, panel: HS3, 2013/11/B/HS3/04472
Kierownik: prof. dr hab. czł. rzecz. PAN Karol Myśliwiec
Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN

Przyznana kwota: 477 525 PLN
Rozpoczęcie projektu: 2014-07-11
Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Pomiędzy południowym Egiptem a Kanaanem. Rozwój i upadek położonej na szlaku handlowym osady z IV-III tys. p.n.e. w Tell el Murra

Konkurs: OPUS 5, panel: HS3; 2013/09/B/HS3/03588
Kierownik: dr Mariusz Jucha
Uniwersytet Jagielloński; Wydział Historyczny

Przyznana kwota: 441 440 PLN
Rozpoczęcie projektu: 2014-02-06
Czas trwania projektu: 34 miesięcy

 

Miejsce i znaczenie prahistorycznego kompleksu sakralnego w Wadi Khashab, Egipt, Pustynia Wschodnia

Konkurs: PRELUDIUM 4, panel: HS3, 2012/07/N/HS3/04056
Kierownik: mgr Piotr Osypiński
Fundacja Patrimonium

Przyznana kwota: 98 858 PLN
Rozpoczęcie projektu: 2013-09-30
Czas trwania projektu: 24 miesięcy

Ostraka z Marei, czyli jak w V w. zbudowano wielką bazylikę

Konkurs: OPUS 4, panel: HS3, 2012/07/B/HS3/03638
Kierownik: dr hab. Tomasz Derda
Uniwersytet Warszawski; Wydział Historyczny

Przyznana kwota: 149 500 PLN
Rozpoczęcie projektu: 2013-06-13
Czas trwania projektu: 48 miesięcy

Wpływ czynników środowiskowych na dzieje osadnictwa na stanowisku Tell el-Retaba

Konkurs: OPUS 3, panel: HS3, 2012/05/B/HS3/03748
Kierownik: dr Sławomir Roman Rzepka
Uniwersytet Warszawski; Wydział Historyczny

Przyznana kwota: 375 840 PLN
Rozpoczęcie projektu: 2013-03-18
Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Opracowanie dokumentacji dipinti budowlanych odkrytych na terenie świątyń Hatszepsut i Tuthmosisa III w Deir el-Bahari

Konkurs: PRELUDIUM 3, panel: HS3, 2012/05/N/HS3/01391
Kierownik: mgr Dawid Feliks Wieczorek
Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN

Przyznana kwota: 60 000 PLN
Rozpoczęcie projektu: 2013-02-07
Czas trwania projektu: 24 miesięcy

Sceny ofiarne w Kaplicach Kultu Królewskiego Świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari (Egipt)

Konkurs: SONATA 3, panel: HS3; 2012/05/D/HS3/03680
Kierownik: dr Anastasiia Stupko-Lubczyńska
Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN

Przyznana kwota: 183 535 PLN
Rozpoczęcie projektu: 2013-02-07
Czas trwania projektu: 51 miesięcy

Prowincja Egiptu od Synaju do Pierwszej Katarakty w czasach Hatszepsut

Konkurs: PRELUDIUM 3, panel: HS3; 2012/05/N/HS3/01733
Kierownik: mgr Jadwiga Anna Iwaszczuk
Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN

Przyznana kwota: 73 220 PLN
Rozpoczęcie projektu: 2013-01-23
Czas trwania projektu: 24 miesięcy

Technologia malarstwa nubijskiego: historia, rodzaje, konserwacja

Konkurs: SONATA 1, panel: HS3, 2011/01/D/HS3/06119
Kierownik: dr Dobrochna Zielińska
Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny, Instytut Archeologii

Przyznana kwota: 247 340 PLN
Rozpoczęcie projektu: 2011-12-01
Czas trwania projektu: 48 miesięcy