PAM indeksowany w Directory of Open Access Journals

Czasopismo Polish Archaeology in the Mediterranean zostało wpisane do wykazu Directory of Open Access Journals (DOAJ): link.

DOAJ wyznacza standardy publikowania w otwartym dostępie. Jest obszernym, niezależnym indeksem czasopism otwartych, mającym na celu poprawę ich widoczności, wpływu i dostępności. Poświadcza na globalną skalę, że są one źródłem jakościowych, recenzowanych badań naukowych, które są swobodnie dostępne online. Obecnie baza obejmuje ponad 20 000 indeksowanych czasopism z całego świata.

Czasopismo PAM publikuje artykuły dotyczące szerokiego zakresu tematów, od wyników prac archeologicznych, geofizycznych, konserwatorskich i restauratorskich po dogłębne badania naukowe w tych dziedzinach. Jego zasięg terytorialny obejmuje basen Morza Śródziemnego, Afrykę Północną, Bliski Wschód, Półwysep Arabski i Kaukaz.

PAM jest indeksowany w bazie Scopus i znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Edukacji i Nauki (100 punktów). Wszystkie artykuły publikowane są w otwartym dostępie. Teksty można składać w trybie ciągłym za pośrednictwem portalu redakcyjnego dostępnego pod adresem www.pam-journal.uw.edu.pl. Więcej informacji o czasopiśmie oraz wskazówki dla autorów można znaleźć tutaj.

Czytaj więcej o PAM Journal