Aktualności

 • Grzegorz Majcherek doktorem habilitowanym

  Miło nam poinformować, że dr Grzegorz Majcherek, wieloletni pracownik Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej, uzyskał stopień doktora habilitowanego. Decyzję tę podjęła jednogłośnie Rada Dyscypliny Archeologia na Uniwersytecie Warszawskim dn. 18 czerwca 2020 roku. Dr hab. Grzegorz Majcherek jest kierownikiem ekspedycji CAŚ UW w Aleksandrii (od 2002 roku) i w Palmyrze (od 2010 roku). Uczestniczył też w pracach […]

 • Konkurs na stanowisko dyrektora CAŚ UW

  Rektor Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na Dyrektora Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. Kazimierza Michałowskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 31 sierpnia 2020 r. Szczegółowe informacje na temat zadań Dyrektora CAŚ UW oraz wymagań wobec kandydatów ubiegających się o to stanowisko można znaleźć w ogłoszeniu konkursowym. Tryb i warunki postępowania konkursowego określa Regulamin Konkursu. Zgłoszenia należy […]

 • Grant National Geographic Society na badania archeogenetyczne w Ghazali

  W ramach projektu Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej, Uniwersytetu Warszawskiego (CAŚ UW) w Ghazali w Sudanie, kierowanego przez dr. Artura Obłuskiego z CAŚ UW, antropolog dr Robert Stark otrzymał prestiżowy Explorer’s Grant od National Geographic Society. Będzie go realizował we współpracy z CAŚ UW, Laboratorium Davida Reicha z Uniwersytetu Harvarda oraz Narodową Korporacją Starożytności i Muzeów Sudanu. Projekt […]

 • Nowy regulamin CAŚ UW

  W czerwcu b.r. został przyjęty nowy regulamin Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. Kazimierza Michałowskiego, Uniwersytetu Warszawskiego. Został wprowadzony na mocy Zarządzenia nr 123 Rektora UW z dnia 9 czerwca 2020 r. Regulamin jest dostosowany do nowego statutu UW, przyjętego po wprowadzeniu w życie tzw. Ustawy 2.0. Stworzył on ogólne ramy funkcjonowania CAŚ UW, natomiast sprawy szczegółowe będą […]

 • Grant z programu IDUB na publikację w open access

  W ramach nowego systemu wspierania rozwoju pracowników Uniwersytetu Warszawskiego można ubiegać się o granty wewnętrzne z programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB). Skorzystali z nich już pracownicy CAŚ UW, dr Agata Deptuła i Maciej Wyżgoł, którzy uzyskali dofinansowanie na zapewnienie otwartego dostępu do swojego artykułu w czasopiśmie „Journal of African Archaeology”. W ramach programu […]

 • Małgorzata Redlak (1953–2020)

  Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Małgorzaty Redlak. Małgosia była nie tylko naszą koleżanką. Była przede wszystkim osobą niezwykle skromną, ciepłą i serdeczną, zawsze życzliwą i pomocną. Ceramice islamskiej, która była jej pasją i przedmiotem wieloletnich badań na Kom el-Dikka w Aleksandrii, poświęciła liczne artykuły i opracowania naukowe, oraz swoją pracę doktorską. Rzetelność, obowiązkowość […]

 • Grant Opus 18 na badania w Nea Pafos

  Konsorcjum naukowe złożone z Uniwersytetu Jagiellońskiego (UJ), Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego (CAŚ UW) i Politechniki Warszawskiej pod kierunkiem prof. Ewdoksii Papuci-Władyki otrzymało grant z programu OPUS 18 Narodowego Centrum Nauki. Wyróżniony projekt nosi tytuł: „MA-P Maloutena i Agora w planie urbanistycznym Pafos: Modelowanie miejskiego krajobrazu stolicy hellenistycznego i rzymskiego Cypru” i ma na celu […]

 • CAŚ: praca w systemie dyżurów od 25 maja

  Zgodnie z  Zarządzeniem Rektora  nr 105 z dnia 21 maja 2020 r. obowiązek zorganizowania pracy w jednostce leży po stronie kierownika danej jednostki. W związku z tym w CAŚ UW przyjęty został system dyżurów dla części pracowników, który będzie obowiązywać od 25 maja do 30 czerwca. Pracownicy administracyjni, inżynieryjno- i naukowo-techniczni będą mieli dwa dni […]

 • Sister Marta – wspomnienie Piotra Bielińskiego

  Marty odejście nastąpiło tak nagle i nieoczekiwanie, że wręcz nie chce się wierzyć, że to się naprawdę wydarzyło. Znam Martę od 15 lat, odkąd jako studentka II roku studiów zgłosiła się do mnie na praktykę wykopaliskową na Tell Arbid w Syrii, na którą zresztą pojechała. Od tej pory byłem z nią już w stałym kontakcie, […]

 • Marta jest wzorem – wspomnienie Artura Obłuskiego

  Śmierć jest jedna dla nas wszystkich, ale ma różne oblicza. Odebraniem nam Marty, pokazała nam swoją najsroższą twarz. Kiedy umiera osoba taka jak Marta, młoda i pełna życia, nie jesteśmy w stanie zrozumieć tego faktu, wypieramy go; i ja cały czas wypieram fakt, że Marta nie żyje. Nie potrafię tego zrozumieć, dlaczego musiała odejść teraz, […]

 • Marta Mierzejewska. Pożegnanie

  Odejście Marty – tak nagłe, niczym niezapowiedziane – uczyniło w życiu tego naszego małego-niemałego organizmu, jakim jest Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej, głęboką wyrwę. Przecież bez Niej biuro nie da sobie rady: kto tak zapędzi nas do sprawozdawczości, inteligentnie zbierze i przetworzy te dane i utka z nich obraz naszej prężnej instytucji taki, jak ten prezentowany na […]

 • Marta Mierzejewska (1984–2020)

  Z niedowierzaniem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej Koleżanki, Marty Mierzejewskiej. Zmarła w piątek, 15 maja. Była jedną z osób najbardziej związanych z Centrum, głęboko zaangażowaną w prace naszej instytucji. Jednocześnie prowadziła własną pracę naukową, która w najbliższym czasie miała zaowocować obroną doktoratu i realizacją kolejnych planów badawczych. Będzie jej nam wszystkim bardzo brakować. […]