Rezerwuj czas: konferencja „Polacy nad Nilem”

Zapraszamy na doroczną konferencję „Polacy nad Nilem”, organizowaną przez Katedrę Archeologii Egiptu i Nubii na Wydziale Archeologii UW oraz Zakład Studiów Afrykańskich Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW. W tym roku odbędzie się ona w dniach od 19 do 21 czerwca.

Tak jak w poprzednich latach, na konferencji swoje najświeższe badania będą prezentować polskie projekty działające w terenie w Egipcie i Sudanie. Także tradycyjnie na konferencji zostaną  zaprezentowane niedawno obronione doktoraty i habilitacje. Wszystkie wystąpienia będą wygłaszane po angielsku.

Konferencja będzie mieć formę hybrydową, można więc będzie wziąć w niej udział osobiście, w sali 210 na Wydziale Archeologii UW (Szkoła Główna), ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, albo zdalnie, poprzez platformę Zoom.

Rejestracja uczestników zdalnych będzie odbywać się poprzez stronę konferencji www.polacynadnilem.uw.edu.pl. Tam też zostanie wkrótce udostępniony program konferencji.