Zaproszenie do nadsyłania artykułów do wydania PAM „Upper Nile Pottery Studies”

Zachęcamy do zgłaszania artykułów do kolejnego fascykułu „Polish Archaeology in the Mediterranean” poświęconego badaniom nad ceramiką znad Górnego Nilu: z Tebaidy, Pustyni Wschodniej i Zachodniej oraz strefy granicznej między Górnym Egiptem a Dolną Nubią, od okresu hellenistycznego do wczesnoislamskiego.

Redaktorem tego numeru jest Jerzy M. Oleksiak z Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej i Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW. Publikacja ukaże się jako fascykuł tematyczny kolejnego tomu czasopisma PAM, a jego wydanie planowane jest na drugą połowę 2025 roku.

Zachęcamy do przesyłania artykułów dotyczących szeroko pojętych badań ceramiki z Górnego Egiptu i Dolnej Nubii. Badania mają dotyczyć zespołów ceramicznych datowanych od III wieku p.n.e. do X wieku n.e., zarówno z wymienionych obszarów, jak i z innych stanowisk utrzymujących kontakty z tym regionem. Szczególnie interesujące są nowe podejścia metodologiczne, badania petrograficzne, badania ekonomiczne i związane z konsumpcją ceramiki, a także informacje na temat nowych stanowisk warsztatowych, rzucających światło na lokalną produkcję.

Termin nadsyłania manuskryptów upływa 13 grudnia 2024 roku.

Szczegóły: PDF.

Publikacja jest pokłosiem warsztatów organizowanych przez Jerzego M. Oleksiaka, które odbyły się 14 grudnia 2023 w ramach Seminarium PCMA zatytułowanego „Upper Egypt Pottery Workshop – Connectivity and Cultural Influence”. Nagrania z tego wydarzenia są dostępne na kanale CAŚ w serwisie YouTube: link.

PAM jest indeksowany m.in. w bazie Scopus i znajduje się na liście czasopism punktowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (100 punktów). Wszystkie artykuły publikowane są w otwartym dostępie.