Mahmoud El-Tayeb oraz Grzegorz Majcherek profesorami uczelni

Miło nam poinformować, że uchwałą Senatu Uniwersytetu Warszawskiego nr 389, z dn. 20 marca 2024 r. dr hab. Mahmoud El-Tayeb oraz dr hab. Grzegorz Majcherek otrzymali pozytywną opinię w sprawie zatrudnienia na Uniwersytecie Warszawskim na stanowisku profesorów uczelni.

Dr hab. Mahmoud El-Tayeb jest związany z Uniwersytetem Warszawskim od 1976 r., najpierw jako student studiów magisterskich i doktorskich, a następnie jako nauczyciel akademicki i adiunkt. Od 2018 r. pełni funkcję kierownika Stacji Badawczej w Sudanie CAŚ UW.  Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na archeologii Sudanu, zwłaszcza na obrzędach pogrzebowych i związanej z nimi kulturze materialnej. Prowadził liczne wykopaliska na terenie Sudanu, ostatnio na cmentarzyskach tumulusowych z okresu wczesnomakuryckiego (poł. IV–poł. VI wieku n.e.). Te badania stanowią część kierowanego przez dr hab. El-Tayeba projektu badawczego „Early Makuria Research Project”.

Dr hab. Grzegorz Majcherek jest kierownikiem ekspedycji CAŚ UW pracującej na Kom el-Dikka w Aleksandrii (od 2002 roku) i w Palmyrze (od 2010 roku). Uczestniczył też w pracach innych projektów CAŚ UW w Egipcie i Syrii. W latach 2001–2012 pełnił funkcję zastępcy dyrektora CAŚ UW. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na okresie klasycznym, zwłaszcza na zagadnieniach związanych z dziejami Aleksandrii – i szerzej, Egiptu – w okresie rzymskim, a także na architekturze, ceramice i epigrafice palmyreńskiej. Jest też specjalistą od ceramiki, szczególnie amfor rzymskich i bizantyńskich.

Zobacz biografię naukową i listę publikacji dr. hab. Mahmouda El-Tayeba oraz dr. hab. Grzegorza Majchereka.