Zajęcia dla dzieci w Nea Pafos

Dnia 18 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków. Z tej okazji ekspedycja CAŚ UW i Uniwersytetu Jagiellońskiego pracująca w Nea Paphos na Cyprze przygotowała aktywności dla uczniów miejscowej szkoły podstawowej.

Pod opieką członków ekspedycji, kierowanej przez profesor Ewdoksję Papuci-Władykę, dzieci wzięły udział w zajęciach praktycznych, podczas których zapoznały się z wykopaliskami archeologicznymi i dokumentacją zabytków. Dodatkowo poznawały mozaiki w Domu Dionizosa, nabywając umiejętności rozpoznawania wizerunków greckich bóstw i uważnego przyglądania się skomplikowanym detalom przedstawień.

Zajęcia przygotowała dr Tomomi Fushiya, specjalistka w dziedzinie archeologii angażującej z CAŚ UW, która współorganizowała wydarzenie z jednym z nauczycieli oraz przedstawicielem Ministerstwa Edukacji.

Czytaj więcej o badaniach CAŚ UW na stanowisku z Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO w Nea Pafos