Odeszli

  • Zygmunt Wysocki 1923-2013

    Z głębokim żalem zawiadamiamy że odszedł nasz długoletni współpracownik, architekt Zygmunt Wysocki. W latach 1968-1988 kierował on "Polsko-Egipską Misją Archeologiczno-Konserwatorską w świątyni królowej Hatszepsut w Deir el-Bahari". Był inicjatorem i długoletnim kierownikiem Ośrodka Architektury Egipskiej w PP PKZ w Gdańsku. Zmarł 13 maja br. przeżywszy lat 90. Na ręce bliskich składamy najszczersze kondolencje.

  • Prof. dr hab. Stanisław Medeksza 1942-2011

    Z żalem i smutkiem zawiadamiamy, że 10 września 2011 odszedł prof. Stanisław Medeksza, Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, nasz kolega i wieloletni współpracownik Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW. Profesor Medeksza był wybitnym znawcą architektury starożytnej i współtwórcą polskiej szkoły konserwacji i restauracji zabytków architektury antycznej, autorem wielu prac naukowych o międzynarodowej renomie w zakresie badań nad architekturą starożytną. […]