Odeszli

 • prof. Albertyna Szczudłowska-Dembska 1934-2013

  Z żalem i smutkiem zawiadamiamy, że dnia 17.09.2013 roku odeszła nasza współpracowniczka prof. dr hab. Albertyna Szczudłowska-Dembska, długoletni kierownik Zakładu Egiptologii Instytutu Orientalistyki UW, członek Komitetu Nauk Orientalistycznych PAN. Była również członkiem misji archeologicznej w Tell Atrib. Na ręce bliskich składamy najszczersze kondolencje.

 • Jacek Gzowski 1955-2013

  Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 24.08.2013 roku odszedł nasz wieloletni współpracownik, architekt i archeolog, Jacek Gzowski. W sezonie 1987/1988 był zastępcą kierownika Polsko-Egipskiej Misji Archeologiczno-Konserwatorskiej w świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari. Był też autorem kilkudziesięciu projektów rewaloryzacji zabytków Pomorza. Na ręce bliskich składamy najszczersze kondolencje.

 • Zygmunt Wysocki 1923-2013

  Z głębokim żalem zawiadamiamy że odszedł nasz długoletni współpracownik, architekt Zygmunt Wysocki. W latach 1968-1988 kierował on "Polsko-Egipską Misją Archeologiczno-Konserwatorską w świątyni królowej Hatszepsut w Deir el-Bahari". Był inicjatorem i długoletnim kierownikiem Ośrodka Architektury Egipskiej w PP PKZ w Gdańsku. Zmarł 13 maja br. przeżywszy lat 90. Na ręce bliskich składamy najszczersze kondolencje.

 • Prof. dr hab. Stanisław Medeksza 1942-2011

  Z żalem i smutkiem zawiadamiamy, że 10 września 2011 odszedł prof. Stanisław Medeksza, Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, nasz kolega i wieloletni współpracownik Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW. Profesor Medeksza był wybitnym znawcą architektury starożytnej i współtwórcą polskiej szkoły konserwacji i restauracji zabytków architektury antycznej, autorem wielu prac naukowych o międzynarodowej renomie w zakresie badań nad architekturą starożytną. […]