Ingeborga Bykowska-Pietrzykowska (1945–2023)

Grono przyjaciół Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW utraciło kolejnego członka – Ingę Bykowską-Pietrzykowską. Choć z archeologią związana była tylko pośrednio, poprzez osobę swego męża prof. Michała Pietrzykowskiego, w środowisku była znana jako osoba o wielkiej energii i pogodzie ducha.

Brała udział jako wolontariuszka w ekspedycjach w Palmyrze, Aleksandrii i Tell Arbid. Wspomagała także działania polskich archeologów śródziemnomorskich kierując Fundacją im. Kazimierza Michałowskiego.

Msza żałobna zostanie odprawiona 17 lipca o godzinie 12.40 w kościele pw. św. Wincentego a Paulo na Cmentarzu Bródzieńskim w Warszawie, po  czym nastąpi odprowadzenie do grobu rodzinnego.