Jerzy Trzciński (1959–2022)

Dr Jerzy Trzciński, geoarcheolog z Uniwersytetu Warszawskiego, uczestnik badań Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW zmarł nagle w wieku 62 lat. Pracował z ekspedycjami CAŚ UW w Egipcie: Sakkara (2010–2015), Berenike (2012, 2013) i Tell el-Retaba (2016).

Był współautorem artykułów dotyczących wyników badań geoarcheologicznych, georadarowych i paleoklimatycznych w Sakkarze w Egipcie. W Berenike prowadził badania geoarcheologiczne i współorganizował z dr Anną Marią Kotarbą Morley badania georadarowe. Ostatnio zaangażował się w badania archeometryczne, szczególnie glin użytkowanych do produkcji cegieł w starożytnym Egipcie, w tym na stanowisku w Tell el-Retaba, oraz fajansu z ptolemejskiego Egiptu.