Karol Piasecki (1952–2023)

Środowisko archeologiczne straciło w osobie prof. dr. hab. Karola Piaseckiego nietuzinkową postać i wszechstronnego naukowca zajmującego się antropologią fizyczną i historyczną oraz amerykanistyką, ale także ornitologa i krajoznawcę.

Ukończył studia magisterskie na Wydziale Biologii UW. Jego praca doktorska była już poświęcona badaniom z zakresu antropologii fizycznej, zaś rozprawa habilitacyjna dotyczyła struktury antropologicznej Peru w okresie przed konkwistą. Uczestniczył nie tylko w badaniach na terenie Ameryki Południowej i Europy, ale także współpracował z wieloma ekspedycjami CAŚ UW w Afryce i na Bliskim Wschodzie. W latach 1998–2015 brał udział w pracach w Egipcie (Aleksandria, Naklun), Sudanie (Banganarti, Stara Dongola i badania w rejonie czwartej katarakty), Syrii (Tell Qaramel, Palmyra, Hawarte) oraz Libanie (Chhim i Jiyeh).