Deir el-Bahari Studies 4: kończy się termin nadsyłania artykułów

Z końcem stycznia 2024 r. upływa termin nadsyłania tekstów do specjalnego tomu czasopisma „Polish Archaeology in the Mediterranean” poświęconego badaniom w Deir el-Bahari (Egipt). „Deir el-Bahari Studies 4” ma ukazać się w 2024 roku.

Tom, pod redakcją Patryka Chudzika i Zbigniewa E. Szafrańskiego, skupi się na badaniach nad Deir el-Bahari i innymi częściami nekropolii tebańskiej. Redakcja zaprasza do nadsyłania artykułów dotyczących szeroko pojętych wyników prac archeologicznych, epigraficznych, architektonicznych, geologicznych, geofizycznych, konserwatorskich i restauratorskich, aż po pogłębione prace badawcze z tych dziedzin. Tematyka tomu może obejmować nowe odkrycia, archeometryczne badania proweniencji, społeczne i estetyczne wymiary badanego materiału, a także biografie obiektów.

Termin nadsyłania prac upływa 31 stycznia 2024 roku.

Szczegółowe informacje znajdują się w Call for Papers (PDF).

Wcześniejsze wydania „Deir el-Bahari Studies” znajdują się tutaj: tom 1, tom 2 i tom 3.