Stone Canvas

 • BUY ONLINE
 • Paweł Lech Polkowski (red.), Stone Canvas. Towards a better integration of ‚rock art’ and ‚graffiti’ studies in Egypt and Sudan, (=Bibliothèque d’étude 183), 2023

  IFAO 2023
  ISBN 978-27-247093-5-3
  368 stron

  Publikacja wspólna Institut français d’archéologie orientale i CAŚ UW.

  Niniejsza książka prezentuje materiały z konferencji poświęconej studiom nad sztuką naskalną i graffiti w Egipcie i Sudanie, która odbyła się w Kairze w dniach 10-12 listopada 2019 roku. Konferencję zorganizowano w ramach realizacji wspólnego stypendium postdoktorskiego Ifao i CAŚ UW. Spektrum tematyczne artykułów jest bardzo szerokie zarówno pod względem geograficznym, jak i chronologicznym, obejmując źródła figuralne i tekstowe datowane od późnego paleolitu poprzez okres predynastyczny, dynastyczny i grecko-rzymski, aż po czasy chrześcijańskie i islamskie. Wiele prac łączy wyniki analiz świadectw z rozmaitych gałęzi archeologii, a także próbuje lepiej zintegrować studia nad graffiti i sztuką naskalną w poszukiwaniu wspólnej płaszczyzny badań. Dzięki temu tom stanowi dobry przegląd aktualnego stanu badań na obu tych polach w Egipcie i Nubii.

  Do pobrania: