Promocja książki „Scripta selecta” prof. Michała Gawlikowskiego

Z okazji osiemdziesiątych urodzin profesora Michała Gawlikowskiego staraniem Wydziału Archeologii i Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW w Wydawnictwach Uniwersytetu Warszawskiego ukazały się „Scripta selecta”, tom wybranych artykułów tego wybitnego uczonego.

Książka została wydana z okazji jubileuszu 80 urodzin prof.Gawlikowskiego. Promocja publikacji oraz spotkanie z Autorem odbędzie się 20 marca 2023 roku o godzinie 17 w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów Potockich. Podczas spotkania odbędzie się pokaz poświęconego prof. Gawlikowskiemu filmu z cyklu „Od Faras do… O wykopaliskach i nie tylko – rozmowy z archeologami (i jednym architektem)”.

Na spotkanie zapraszają organizatorzy:
dr hab. prof. ucz. Bartosz Kontny dziekan Wydziału Archeologii UW
dr hab. Artur Obłuski dyrektor Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW
prof. dr hab. Tomasz Derda przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Archeologia

Prof. dr hab. Michał Gawlikowski jest jednym z najwybitniejszych i najbardziej zasłużonych polskich archeologów, uczniem profesora Kazimierza Michałowskiego. W latach 1991–2005 pełnił funkcję Dyrektora CAŚ UW, a w latach 1989–1991 Dyrektora IA UW. Największą część zawodowego życia związał z Palmyrą – od 1973 do 2010 roku kierował ekspedycją CAŚ UW w tym mieście, dokonując wielu wiekopomnych odkryć. Na przełomie lat 70/80-tych XX wieku brał udział oraz kierował badaniami w Iraku, przez wiele lat stał też na czele ekspedycji archeologiczno-konserwatorskiej badającej mitreum w Hawarte (Syria). W latach 2014–2018 badał stanowisko Aynuna u wybrzeży Morza Czerwonego. Prof. Gawlikowski jest również wybitnym wykładowcą akademickim, promotorem kilkudziesięciu prac magisterskich, kilkunastu doktoratów, a także autorem recenzji habilitacyjnych i profesorskich. Posiada ogromny dorobek publikacyjny, którego część zgromadzono w tomie „Scripta selecta”.

Scripta selecta. Wybór tekstów na osiemdziesięciolecie Profesora Michała Gawlikowskiego, Warszawa 2022, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, https://doi.org/10.31338/uw.9788323546023