„Od Faras do Soba” – album o polskich badaniach w Sudanie

W wolnym dostępie ukazał się bogato ilustrowany album prezentujący historię i rezultaty 60 lat polskich prac archeologicznych w Sudanie. To również opowieść o rozwoju polskiej nubiologii pokazanej przez dokonania archeologów, współpracujących z nimi specjalistów z różnych dziedzin nauki oraz konserwatorów dzieł sztuki. 

Tytuł „Od Faras do Soba” nawiązuje do dwóch stolic średniowiecznej Nubii. Faras dzieli od Soba prawie 1400 km wzdłuż Nilu. Dzieli te dwa miejsca także 60 lat, od pierwszych polskich wykopalisk podjętych w Sudanie przez prof. Kazimierza Michałowskiego i Stację Archeologii Śródziemnomorskiej w Kairze właśnie w Faras w 1961 r. po jeden z najnowszych projektów obecnego Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego w Soba.

W książce zaprezentowano prace ponad dwudziestu projektów archeologicznych z kilku polskich ośrodków naukowych badających kilkadziesiąt stanowisk archeologicznych. Autorami tekstów są głównie kierownicy ekspedycji i pracujący z nimi specjaliści.

From Faras to Soba. 60 years of Sudanese–Polish cooperation in saving the heritage of Sudan / Od Faras do Soba. 60 lat współpracy polsko-sudańskiej w ratowaniu dziedzictwa Sudanu, red. Henryk Paner, Artur Obłuski, Mahmoud El-Tayeb, CAŚ UW, 2022

Więcej informacji o albumie i plik do pobrania można znaleźć tutaj (link).

Album towarzyszy wystawie pod tym samym tytułem (link), zorganizowanej z okazji 15 Międzynarodowej Konferencji Nubiologicznej (link).

Książka została sfinansowana ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na zadanie „Umiędzynarodowienie badań prowadzonych przez Stacje archeologiczne Uniwersytetu Warszawskiego”.