Nabór artykułów do PAM 32 (rok wydania 2023)

Redakcja czasopisma „Polish Archaeology in the Mediterranean” przypomina, że trwa nabór tekstów do najbliższego tomu. Aby artykuł ukazał się jeszcze w 2023 roku w 32. tomie PAM należy go złożyć przed końcem maja br. Teksty nadesłane po tym terminie trafią do kolejnego tomu.

Rocznik Polish Archaeology in the Mediterranean, niezależnie od tytułu, już od wielu lat nie ogranicza się do prezentacji wyników polskich badań w rejonie śródziemnomorskim. Publikuje artykuły o szerokim zakresie tematycznym, od wyników prac archeologicznych, geofizycznych, konserwatorskich i restauratorskich, po pogłębione studia naukowe w tych dziedzinach. Zasięgiem terytorialnym obejmuje szeroko pojęty Bliski Wschód, w tym Półwysep Arabski i Kaukaz, jak również północną i północno-wschodnią Afrykę (czytaj więcej).

Czasopismo, którego wydawcą są Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, jest indeksowane w bazie Scopus i znajduje się na liście czasopism punktowanych MEiN (100 pkt.). Wszystkie artykuły są publikowane w otwartym dostępie.

Manuskrypty przygotowane według instrukcji dostępnych w zakładce Instructions for PAM contributors na stronie czasopisma należy składać za pomocą portalu redakcyjnego dostępnego pod adresem www.pam-journal.uw.edu.pl (konieczne jest założenie konta w systemie). Wszystkie zaakceptowane przez redakcję artykuły przejdą proces recenzyjny. Redakcja zaprasza też do nadsyłania recenzji książek.

PAM 32 będzie też zawierał fascykuł tematyczny: „Marble use, trade and distribution in the Eastern Mediterranean during the Late Antiquity”, a jego redaktorami są Mariusz Gwiazda, Alessandro Poggio i Dagmara WielgoszRondolino.