Inne

 • CAŚ UW: kolejne przedłużenie pracy w systemie dyżurów

  Obowiązujący w Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW od 25 maja system pracy w systemie dyżurów został przedłużony do 31 sierpnia. Pracownicy administracyjni, inżynieryjno- i naukowo-techniczni dyżurują w biurze Centrum przez dwa dni w tygodniu, od godziny 9 do 15, według ustalonego grafiku. Dyżury w siedzibie CAŚ UW ustalili sobie również niektórzy pracownicy naukowi, choć większość z […]

 • Pracownicy wrócili do Stacji Badawczej w Kairze

  Po prawie czteromiesięcznej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa do Kairu powrócili pracownicy administracyjni Stacji Badawczej w Kairze CAŚ UW. Nie oznacza to jednak pełnego wznowienia działalności placówki. Praca administracji Stacji będzie odbywać się zdalnie, z ograniczeniem do niezbędnego minimum wyjść służbowych. We wszystkich sprawach należy więc w dalszym ciągu kierować zapytania drogą mailową lub telefonicznie. Ten […]

 • Minigranty dla międzyuczelnianych zespołów naukowych

  Międzyuczelniane zespoły badaczy z UW oraz innych uczelni członkowskich Sojuszu 4EU+ mogą ubiegać się o minigranty na inicjatywy naukowe w ramach obszaru flagowego nr 2 (Flagship 2) „Europa w zmieniającym się świecie: zrozumienie społeczeństw, gospodarek, kultur i języków”, w tym te, które uwzględniają kwestie związane z COVID-19. Minigranty będą finansowane z projektu „Inicjatywa doskonałości – […]

 • IDUB: kolejne dofinansowania dla pracowników CAŚ

  Pracownicy CAŚ UW skutecznie korzystają z grantów wewnętrznych w programie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB). Kolejne dwa wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie. Z mikrograntu na kwerendę i wyjazd studyjny do Institute for the Study of the Ancient World skorzysta dr Marcin Kotyl (oczywiście po przywróceniu możliwości podróżowania). Zaś dofinansowanie do wydania publikacji zdobyła Ewa Czyżewska-Zalewska, […]

 • Nowy regulamin CAŚ UW

  W czerwcu b.r. został przyjęty nowy regulamin Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. Kazimierza Michałowskiego, Uniwersytetu Warszawskiego. Został wprowadzony na mocy Zarządzenia nr 123 Rektora UW z dnia 9 czerwca 2020 r. Regulamin jest dostosowany do nowego statutu UW, przyjętego po wprowadzeniu w życie tzw. Ustawy 2.0. Stworzył on ogólne ramy funkcjonowania CAŚ UW, natomiast sprawy szczegółowe będą […]

 • CAŚ: praca w systemie dyżurów od 25 maja

  Zgodnie z  Zarządzeniem Rektora  nr 105 z dnia 21 maja 2020 r. obowiązek zorganizowania pracy w jednostce leży po stronie kierownika danej jednostki. W związku z tym w CAŚ UW przyjęty został system dyżurów dla części pracowników, który będzie obowiązywać od 25 maja do 30 czerwca. Pracownicy administracyjni, inżynieryjno- i naukowo-techniczni będą mieli dwa dni […]

 • Praca zdalna do 24 maja

  Zgodnie z zarządzeniem rektora UW z dn. 30 kwietnia termin pracy zdalnej dla pracowników uczelni został wydłużony do 24 maja włącznie. W związku z tym CAŚ UW będzie w tym okresie pracować na dotychczasowych zasadach. Więcej o nowych zarządzeniach i innych informacjach związanych z COVID-19 można przeczytać na stronie Uniwersytetu Warszawskiego.

 • Stypendium post-doktorskie Ifao i CAŚ w Kairze – przedłużenie terminu

  Przedłużamy o tydzień nabór na stypendia post-doktorskie prowadzone wspólnie przez Institut français d’archéologie orientale (IFAO) i Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego (CAŚ UW). Nowy termin nadsyłania aplikacji to 24 maja. Kandydaci muszą posiadać stopień doktora od nie więcej niż 7 lat. Ich dysertacja powinna być związana z badaniami nad tematyką północnej Afryki i/lub Bliskiego Wschodu […]

 • Stypendia CAŚ – przedłużenie terminu zgłoszeń

  Przedłużamy nabór na Stypendia CAŚ na rok akademicki 2020/2021. Stypendia, realizowane w Egipcie, są przyznawane z rekomendacji CAŚ UW, a ich finansowanie zapewnia Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA). Stypendium CAŚ przeznaczone jest dla osób, które chcą prowadzić w Egipcie badania naukowe związane z archeologią i historią Egiptu i/lub terenów ościennych. Wyjazd na Stypendium CAŚ daje możliwość […]

 • Praca zdalna, wyjazdy, konferencje – nowe zarządzenie Rektora

  7 kwietnia rektor UW wydał nowe zarządzenia dotyczące zasad studiowania i pracy na Uniwersytecie Warszawskim, wprowadzonych w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19. Najnowsze zarządzenia wprowadzają m.in. nowy termin pracy zdalnej dla pracowników uczelni. W związku z tym CAŚ UW będzie pracować w tym trybie do 15 maja b.r.. W stosunku do postanowień zawartych w […]

 • Praca zdalna – przedłużenie

  Zgodnie z nowym komunikatem Rektora ograniczenie obowiązku pracy na terenie uczelni będzie obowiązywać do 10 kwietnia. Oznacza to, że biuro CAŚ UW przy ul. Nowy Świat 4 pozostanie zamknięte, zaś CAŚ UW pracuje zdalnie. Dokument wprowadza pracę zdalną jako zasadę na całym uniwersytecie w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Wyjątkiem od niej są stanowiska, […]