Inne

 • Archeoorientalistyka – konkurs na projekty badawcze

  Serdecznie zapraszamy do składania wniosków w konkursie na projekty badawcze w ramach Archeoorientalistyki. Przygotowanie i uruchomienie interdyscyplinarnego i międzydziedzinowego projektu badawczo-dydaktycznego pt. Archeoorientalistyka jest Działaniem programu IDUB prowadzonym we współpracy Wydziału Orientalistycznego, Wydziału Archeologii i Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW. Celem Archeoorientalistyki jest podniesienie potencjału badawczego UW w zakresie studiów nad kulturami Azji i Afryki przez […]

 • Na UW powstał informator o przeciwdziałaniu molestowaniu seksualnemu

  Biuro Prasowe Uniwersytetu Warszawskiego informuje, że na Uniwersytecie Warszawskim powstał informator o przeciwdziałaniu molestowaniu seksualnemu. Jest on dostępny na stronie głównej uczelni. Przeciwdziałanie molestowaniu seksualnemu na uczelni. Informator Uniwersytetu Warszawskiego” to dokument wpisujący się w wartości i standardy etyczne UW, wśród których znajduje się m.in. wzajemny szacunek i równe traktowanie wszystkich członków społeczności akademickiej oraz […]

 • Stypendia CAŚ: nabór na 2021/22

  Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW otwiera nabór na stypendia naukowe realizowane w Egipcie w roku akademickim 2021/2022. Stypendia finansuje Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA). Stypendium CAŚ przeznaczone jest dla studentów lub absolwentów polskich uczelni (bez względu na obywatelstwo), którzy chcą przeprowadzić badania naukowe związane z tematyką archeologii i historii Egiptu i/lub terenów ościennych. Wyjazd na stypendium […]

 • Budynek CAŚ Prosta 69

  Ograniczenia w pracy biura CAŚ UW

  Od 22 marca praca stacjonarna biura Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW zostanie ograniczona do niezbędnego minimum. Kontynuowana będzie praca w trybie zdalnym, z dyżurami pracowników administracyjnych w biurze w wyznaczone dni. Pracownicy naukowi do 4 kwietnia będą pracować wyłącznie w trybie zdalnym. Grafik dyżurów administracji można znaleźć w arkuszu Google. Prosimy o kontakt zdalny i załatwianie […]

 • Obrona pracy doktorskiej Katarzyny Radziwiłko

  Miło nam poinformować, że dnia 18 marca 2021 r. odbyła się obrona pracy doktorskiej Katarzyny Radziwiłko przeprowadzona on-line w Instytucie Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Temat pracy doktorskiej Katarzyny Radziwiłko to: „Teoretyczne i praktyczne aspekty popularyzacji dziedzictwa archeologicznego. Wybrane przykłady zastosowań badań społecznych.” Obrona zakończyła się decyzją Komisji Doktorskiej o przyjęcie obrony oraz nadanie stopnia […]

 • Okazja na dodatkowe Stypendium CAŚ

  Komisja Stypendialna zdecydowała o ogłoszeniu dodatkowego naboru na Stypendia CAŚ. Chętni do spędzenia w Egipcie jednego lub kilku miesięcy między kwietniem a końcem września 2021 r. mogą zgłaszać się do 19 marca. Stypendia, realizowane w Egipcie, są przyznawane z rekomendacji CAŚ UW od lat 90. XX w., a ich finansowanie zapewnia Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej […]

 • Budynek CAŚ Prosta 69

  Marzec: dyżury w biurze na Prostej 69

  W Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW w marcu kontynuowana będzie praca w trybie zdalnym, z dyżurami pracowników administracyjnych w wyznaczone dni. Tak, jak dotychczas pracownicy naukowi również mogą ustalić dni, w których będą pracować w biurze. Grafik dyżurów można znaleźć w arkuszu Google. Przy okazji przypominamy, że nowa siedziba CAŚ UW znajduje się w biurowcu przy […]

 • Początek obchodów Jubileuszu Faras w Muzeum Narodowym w Warszawie

  Muzeum Narodowe w Warszawie rozpoczyna obchody jubileuszowe z okazji 60-lecia odkrycia katedry w Faras przez ekspedycję archeologiczną pod kierunkiem prof. Kazimierza Michałowskiego. Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW ma zaszczyt być jednym z partnerów Jubileuszu. Odkrycia w Faras dokonano podczas akcji badania i ratowania zabytków Dolnej Nubii zagrożonych zalaniem przez budowę tamy na Nilu. Dzięki wysiłkom polskich archeologów […]

 • Nowy skład RND Archeologia na Uniwersytecie Warszawskim

  Na Uniwersytecie Warszawskim powołana została nowa Rada Naukowa Dyscypliny (RND) Archeologia. W kadencji na lata 2021-2024 będzie jej przewodniczył prof. dr hab. Tomasz Derda. W radzie zasiadają zarówno nominaci Rektora, jak i członkowie wybrani spośród społeczności akademickiej. Znaleźli się wśród nich również przedstawiciele Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW: dr hab. Mahmoud el-Tayeb, dr hab. Grzegorz Majcherek, dr […]

 • Budynek CAŚ Prosta 69

  CAŚ na Prostej 69: numery telefonów i pokoje

  Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW rozlokowało się już w nowym biurze. Informacje o rozmieszczeniu poszczególnych działów i pracowników można znaleźć na stronie internetowej. Najważniejsza zmiana w numerach telefonów to likwidacja miejskiej linii (22 826 .. ..) oraz rezygnacja z numeru faksu. Numery do poszczególnych działów można znaleźć tutaj: https://pcma.uw.edu.pl/o-nas/struktura/. Numery telefonów do administracji to: Katarzyna Szczepkowska, […]

 • Wybory do Rady Dyscypliny Archeologia

  Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Archeologii przeprowadzi w dniach 22. grudnia 2020 – 11. stycznia 2021 wybory członków Rady Naukowej Dyscypliny Archeologia w grupie nauczycieli akademickich mających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego oraz w grupie innych nauczycieli akademickich. Wszystkie osoby uprawnione do głosowania powinny zapoznać się z informacjami na temat wyborów. Szczegóły i terminy w […]