Dodatkowy nabór na Stypendium CAŚ 2022/23

Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW ogłasza drugą turę naboru na stypendia naukowe realizowane w Egipcie w roku akademickim 2022/2023. Stypendium CAŚ finansuje Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA).

Stypendium CAŚ jest przeznaczone dla osób, które chcą prowadzić badania naukowe związane z szeroko pojętą tematyką archeologii i historii Egiptu i/lub terenów ościennych. Wyjazd na Stypendium CAŚ daje możliwość rozwoju naukowego i uczestnictwa w pracach polskich ekspedycji archeologicznych w Egipcie.

W roku 2022/2023 wysokość stypendium to 2 000 PLN miesięcznie; kwota ta nie podlega opodatkowaniu. Stacja Badawcza w Kairze CAŚ UW zapewnia stypendystom zakwaterowanie w lokalach Stacji, a także możliwość korzystania z czytelni i zaplecza biurowego. Pracownicy Stacji oferują również wsparcie przy załatwianiu spraw oficjalnych na miejscu  W Stacji organizowane są spotkania i seminaria, podczas których stypendyści prezentują swoje badania (zobacz też: #PCMAscholars na FB).

Laureatów Stypendium CAŚ wyłoni Komisja Stypendialna. Szczegółowe kryteria przyznawania stypendium określa Regulamin Stypendium CAŚ. Regulamin, informacje o koniecznych dokumentach i formularze wniosków znajdują się tutaj.

Termin nadsyłania zgłoszeń to 31 lipca 2022 roku.

Regulamin stypendiów, formularz zgłoszeniowy i informacje o składzie Komisji Stypendialnej pobrać ze strony CAŚ UW.

Wszelkie pytania w sprawie Stypendiów CAŚ prosimy kierować na adres mailowy pcma.stypendia@uw.edu.pl z dopiskiem w tytule: STYPENDIUM CAS 2022/23.

Więcej o Stacji Badawczej w Kairze CAŚ UW