CAŚ UW wychodzi z ofertą współpracy dla branży turystycznej

Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego przygotowało propozycję dla biur podróży: spotkanie z archeologiem, prezentacje wykopalisk, szkolenia merytoryczne czy też pomoc w budowaniu „szytych na miarę” programów wycieczek.

Działania te odbywają się w ramach projektu „ArcheoCDN. Archeologiczne Centrum Doskonałości Naukowej” finansowanego z programu Ministerstwa Edukacji i Nauki (dawniej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego) pod nazwą DIALOG (0298/2018). Celem projektu jest wdrażanie w badaniach CAŚ UW najnowszych trendów w archeologii i zarządzaniu dziedzictwem kulturowym. Wśród założeń jest też udostępnianie wyników badań szerokiemu gronu odbiorców, a także nawiązywanie kontaktów pomiędzy nauką a światem biznesu. Dlatego CAŚ UW przedstawi swoją ofertę na XI Forum Promocji Turystycznej.

Archeolodzy z CAŚ UW pracują w dziesięciu krajach basenu Morza Śródziemnego, Afryki Północnej i Wschodniej, Bliskiego Wschodu, na Półwyspie Arabskim i Zakaukaziu. O ich odkryciach donoszą często media polskie i zagraniczne. Jednak te informacje rzadko trafiają do polskich turystów odwiedzających kraje, gdzie trwają polskie badania archeologiczne. Aby to zmienić, CAŚ UW chce dotrzeć do organizatorów turystyki. Eksperci z CAŚ UW oferują im swą specjalistyczną wiedzę o najnowszych fascynujących odkryciach, a tam, gdzie to możliwe – także unikalną możliwość zajrzenia za kulisy wykopalisk archeologicznych.

Pobudzenie ruchu turystycznego wokół stanowisk archeologicznych to także realne wsparcie dla wielu lokalnych społeczności. Dla zachowania dziedzictwa kulturowego bardzo ważne jest zrównoważone zarządzanie tym dziedzictwem na poziomie lokalnym, ponieważ to właśnie okoliczni mieszkańcy są najlepszymi kustoszami stanowisk archeologicznych jako strażnicy swojego dziedzictwa. Dlatego naukowcy z CAŚ UW chcą ułatwiać miejscowej ludności wykorzystanie potencjału gospodarczego i rozwojowego stanowisk archeologicznych. Np. w Starej Dongoli w Sudanie odbyły się dni otwarte na stanowisku, prowadzono też szkolenia dla lokalnych przewodników i warsztaty wspierające drobną przedsiębiorczość w branży turystycznej.

Taka współpraca przyczynia się również do ochrony tradycyjnego rzemiosła, ginących zawodów i tradycji, co niesie korzyści zarówno dla lokalnej kultury jak i dla turystyki. Polityka zrównoważonego rozwoju w badaniach archeologicznych jest zgodna z wytycznymi UNESCO.

W sprawie oferty należy kontaktować się z dr Dorotą Dzierzbicką: d.dzierzbicka@uw.edu.pl

Czytaj więcej