Inne

 • Obrona pracy doktorskiej Katarzyny Danys

  Z wielką przyjemnością informujemy, że w dniu 17 grudnia 2019 r. w Instytucie Archeologii UW odbyła się obrona rozprawy doktorskiej Katarzyny Danys „Ekonomia i relacje handlowe oazy Fajum w okresie od V do XII w. n.e. na podstawie amfor z Deir el-Naqlun”. Katarzyna Danys jest zatrudniona w Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW, w zespole grantu ERC […]

 • Rada Dyscypliny Archeologia – pełny skład

  W dniu 27 listopada 2019 r. Uczelniana Komisja Wyborcza podjęła uchwałę w sprawie ważności wyboru członków rad naukowych dyscyplin w kadencji 2019–2020. Zgodnie z nowym Statutem UW 1/3 składu każdej rady naukowej dyscypliny stanowią osoby powoływane przez rektora. Prof. Marcin Pałys, rektor UW wydał w tej sprawie zarządzenia 30 września. Na Uniwersytecie Warszawskim działają 22 […]

 • Spotkanie informacyjne 4EU+ na UW

  5 grudnia w godz. od 9.00 do 11.30 w dawnej Bibliotece Uniwersyteckiej odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące działań zaplanowanych dla Uniwersytetu Warszawskiego w ramach Sojuszu 4EU+ oraz projektu „Uniwersytety Europejskie”. Mogą wziąć w nim udział wszyscy członkowie społeczności UW. Więcej informacji znajduje się pod adresem: https://www.uw.edu.pl/spotkanie-informacyjne-4eu/ Plakat wydarzenia

 • Msza Święta w intencji zmarłych archeologów

  Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW zaprasza do udziału we Mszy Świętej, która zostanie odprawiona w intencji Krystyny i Kazimierza Michałowskich oraz wszystkich zmarłych archeologów i współpracowników. 13 grudnia 2019 r. o godz. 17:00 w kościele św. Brata Alberta i św. Andrzeja Apostoła, Plac Teatralny 20.

 • Stypendia CAŚ UW 2019/20 – dodatkowy nabór

  W roku akademickim 2019/2020 Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW ma możliwość przyznać kolejne stypendia naukowe realizowane w Egipcie i finansowane przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, dlatego ogłaszamy dodatkowy nabór. Stypendium CAŚ UW przeznaczone jest dla osób pragnących realizować w Egipcie badania naukowe z zakresu archeologii Egiptu lub terenów ościennych. O stypendium mogą się ubiegać, bez względu […]

 • „Wszyscy jesteśmy RÓWNOWAŻNI” – kampania na UW

  Na Uniwersytecie Warszawskim trwa kampania „Wszyscy jesteśmy RÓWNOWAŻNI” Społeczność Uniwersytetu Warszawskiego jest różnorodna na wiele sposobów. Wszystkich jednak łączy to, że wszyscy jesteśmy równoważni. Nie zgadzamy się na dyskryminację, mobbing, molestowanie seksualne i nierówne traktowanie. Reaguj, nie jesteś sam(a)! Więcej informacji o kampanii na stronie RÓWNOWAŻNYCH: http://rownowazni.uw.edu.pl/

 • UW a nowy Statut – informacje i materiały dla pracowników

  Biuro Prasowe Uniwersytetu Warszawskiego uruchomiło nową stronę – „UW a nowy Statut”. Będą na niej publikowane informacje i materiały (teksty, przewodniki, prezentacje) dotyczące zmian zachodzących na uczelni, które wynikają z przyjęcia przez Senat w czerwcu tego roku nowego Statutu uczelni. Aktualnie znajduje się tam m.in. informacja z dn. 16 października br. na temat przyjęcia przez […]

 • Warsztaty języka staronubijskiego

  We wrześniu w Stacji Badawczej w Kairze odbyły się warsztaty z języka staronubijskiego. To było pierwsze wydarzenie tego typu. Dwutygodniowy kurs zorganizowała wspólnie Stacja Badawcza w Kairze CAŚ UW, Institut français d’archéologie orientale oraz Uniwersytet w Fajum. Zajęcia odbywały się najpierw w IFAO, zaś w drugim tygodniu przeniosły się do Stacji. Brało w nich udział […]

 • Misja w Nea Pafos: zmiana kierownika

  Kierownictwo misji Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW na stanowisku Nea Pafos (Cypr) zmieniło się z początkiem września 2019 r. Prowadzenie misji zostało powierzone prof. Ewdoksii Papuci-Władyce. W latach 2008–2019 misją kierował dr Henryk Meyza z Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN. Prof. Papuci-Władyka stoi na czele Zakładu Archeologii Klasycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest specjalistką w zakresie sztuki […]

 • Zasady ubiegania się o granty związane z badaniami CAŚ UW

  Z początkiem października 2019 r. zaczynają obowiązywać nowe zasady regulujące ubieganie się o granty na tematy związane z badaniami prowadzonymi przez CAŚ UW. Wszystkie granty badawcze realizowane na stanowiskach archeologicznych i konserwatorskich, gdzie badania na podstawie odpowiednich zezwoleń prowadzi Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego, mogą być realizowane po pozytywnym zaopiniowaniu przez Kierownika Misji lub Programu […]

 • Zmiany w kierownictwie CAŚ UW

  Informujemy, że z początkiem sierpnia b.r. dr hab. Tomasz Waliszewski złożył rezygnację z funkcji Dyrektora Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Również z początkiem sierpnia br. z funkcji zastępcy dyrektora CAŚ UW zrezygnowała Iwona Zych. Obowiązki dyrektora CAŚ UW do końca kadencji, czyli do sierpnia 2020 roku, będzie pełnił w dalszym ciągu dr Artur Obłuski. Dr […]