Inne

 • Oto nasza nowa strona!

  Przedstawiamy naszą nową stronę internetową. Stara służyła nam już od 15 lat, co w oczach archeologa jest zaledwie mgnieniem oka, jednak z perspektywy Internetu, jest to kilka epok. W tym czasie wiele się zmieniło również w naszej instytucji. W naszej nowej witrynie chcemy odzwierciedlić te zmiany, jednocześnie podkreślając długą tradycję, jaka stoi za Centrum. Najlepiej […]

 • Stypendia UNESCO dla archeologów i konserwatorów

  Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW jest partnerem w programie stypendialnym Polskiego Komitetu ds. UNESCO i MNiSW. Program w zakresie archeologii i konserwacji zabytków jest adresowany do młodych naukowców z krajów Bliskiego Wschodu, szczególnie z terenów pokonfliktowych. Stypendia „UNESCO/ Poland Co-Sponsored Fellowships Programme in Archaeology and Conservation” są przyznawane z rekomendacji CAŚ UW przez Polski Komitet ds. […]

 • Nabór na stypendia CAŚ UW w Kairze

  W roku akademickim 2018/2019 Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW będzie dysponować stypendiami naukowymi realizowanymi w Egipcie i finansowanymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. O stypendium mogą ubiegać się studenci i absolwenci polskich uczelni na kierunkach z zakresu archeologii, egiptologii, orientalistyki, historii architektury, historii i konserwacji zabytków. Wyjazd na stypendium daje możliwość rozwoju naukowego i uczestnictwa […]

 • CAŚ UW otwiera Polski Ośrodek Archeologiczny w Chartumie

  Otwarcie chartumskiego ośrodka Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego (CAŚ UW) odbędzie się 27 lutego 2018 roku. Polscy archeolodzy są obecni w Sudanie od końca lat 50. XX wieku, czyli od czasów tzw. pierwszej Akcji Nubijskiej – badań w dolinie Nilu przed powstaniem wielkiej tamy w Asuanie. Wtedy to ekspedycja prof. Kazimierza Michałowskiego odkryła i uratowała […]

 • Dar dla księgozbioru Stacji w Kairze

  Kolekcja książek Stacji Badawczej CAŚ UW w Kairze wzbogaciła się o zbiór kilkudziesięciu szczegółowych map doliny Nilu. Jest to dar inż. Samira Abadira, wieloletniego przyjaciela i współpracownika Stacji. Jego nazwisko, jako jednego z darczyńców, którzy przyczynili się do rozwoju stacyjnego Księgozbioru, znalazło się na specjalnej tabliczce przy wejściu do czytelni. Serdecznie Dziękujemy! Zobacz: Katalog map […]

 • Kolejne pięć lat polsko–kuwejckiej współpracy archeologicznej

  Kuwejcka National Council for Culture, Arts and Letters zawarła z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego umowę ramową na kolejne pięć lat współpracy w dziedzinie archeologii. Kuwejcko–polska misja archeologiczna obchodziła w zeszłym roku dziesięciolecie istnienia. Z tej okazji w Muzeum Narodowym w Kuwejcie odbyła się wystawa fotograficzna. Pierwsze prace wykopaliskowe ruszyły w 2007 roku w pustynnym […]

 • Legendarna indyjska stal: eksperyment archeometalurgiczny

  Panelowi na temat metalurgii podczas konferencji Red Sea VIII będzie towarzyszył eksperyment archeometalurgiczny polegający na próbie odtworzenia metody wytopu stali tyglowej (wootz). Było to niezwykły stop wytapiany w starożytnych Indiach i w Persji, z którego wykuwano legendarnej jakości miecze. Miecze takie były opiewane w poematach przedislamskiej Arabii, a sama stal była drogocennym prezentem m.in. dla […]

 • LEW PALMYREŃSKI NOWYM LOGO CENTRUM

  Mamy przyjemność przedstawić nowy logotyp Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Został on oparty na wizerunku jednego z najbardziej rozpoznawalnych zabytków odkrytych przez CAŚ UW – na płaskorzeźbie lwa z Palmyry. Lew jest powszechnym symbolem siły i godności. Pojawia się w podobnym znaczeniu na całym obszarze, gdzie prowadzi badania Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW, niezależnie od rejonu […]

 • Książki z UW dla Biblioteki Aleksandryjskiej

  Nowa Biblioteka Aleksandryjska została otwarta w 2002 roku. Nawiązuje do tradycji Biblioteki Aleksandryjskiej – największego i najsławniejszego księgozbioru starożytności. Wizyta w Aleksandrii Rektora UW, Prof. Marcina Pałysa, była związana z inauguracją nowej ścieżki dydaktycznej w Parku Archeologicznym na Kom el-Dikka, przygotowanej przez misję Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW. Jednym z największych odkryć misji na tym stanowisku […]

 • Stypendium CAŚ UW i IFAO w Kairze

  Z okazji 80-lecia współpracy polsko-francuskiej w dziedzinie archeologii Institut français d’archéologie orientale (IFAO) oraz Stacja Badawcza Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW w Kairze oferują 15-miesięczne stypendium dla osób po doktoracie. Realizowane będzie od 1 października 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. w Kairze. Stypendysta zorganizuje dwudniowe seminarium/warsztat na temat związany ze starożytnością i średniowieczem Afryki […]