Procedury recenzowania i zespół recenzentów

Wszystkie artykuły publikowane w czasopiśmie Polish Archaeology in the Mediterranean podlegają recenzji zewnętrznej przez dwóch ekspertów w systemie „double blind review”.

Szczegółowy opis procedur recenzyjnych oraz listę recenzentów współpracujących z redakcją PAM można znaleźć na anglojęzycznej stronie czasopisma w zakładce Reviewing procedures and list of reviewers.