Zespół redakcyjny PAM

Redaktor naczelna PAM

Dr Dorota Dzierzbicka, Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW
e-mail: d.dzierzbicka(at)uw.edu.pl
tel. (+48) 22 55 313 28

Sekretariat redakcji PAM i proces recenzyjny

Dr Agata Czamara
pam.pcma(at)uw.edu.pl

Pełen skład redakcji i informacje o redaktorach można znaleźć na anglojęzycznej stronie czasopisma w zakładce PAM Editorial Team