Komitet Redakcyjny i Międzynarodowy Zespół Doradczy

Komitet redakcyjny

Piotr Bieliński, Uniwersytet Warszawski
Krzysztof M. Ciałowicz, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wiktor Andrzej Daszewski, Uniwersytet Warszawski
Michał Gawlikowski, Uniwersytet Warszawski
Karol Myśliwiec, Polska Akademia Nauk, Warszawa
Artur Obłuski, Uniwersytet Warszawski

Międzynarodowy zespół doradczy

Jean-Charles Balty, Université de Paris IV-Sorbonne
Charles Bonnet, Université de Geneve
Giorgio Buccellati, University of California, Los Angeles
Stan Hendrickx, Katholieke Universiteit, Leuven
Johanna Holaubek, Universität Wien