Etyka publikacyjna PAM

Redakcja czasopisma Polish Archaeology in the Mediterranean pracuje zgodnie ze standardami badań i publikacji akademickich przyjętymi przez Uniwersytet Warszawski i Wydawnictwa uniwersytetu Warszawskiego, które są też zgodne z wytycznymi Komitetu do Spraw Etyki Publikacyjnej (COPE). Opis praktyk PAM można znaleźć na anglojęzycznej stronie czasopisma w zakładce PAM Publication Ethicsc.