Polityka redakcyjna PAM

Informacje na temat polityki redakcyjnej w czasopiśmie Polish Archaeology in the Mediterranean, zasad naboru tekstów, procedur wydawniczych itp. można znaleźć na anglojęzycznej stronie czasopisma w zakładce PAM Editorial Policy.