Dr Agata Deptuła laureatką programu dla młodych badaczek i dydaktyczek

Dr Agata Deptuła z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego została laureatką konkursu w programie dla młodych badaczek i dydaktyczek. Program został zorganizowany po raz drugi w ramach Inicjatywy Doskonałości Uczelni Badawczej (IDUB) UW.

Projekt dr Agaty Deptuły, który będzie realizowany w ramach programu dotyczy hymnów liturgicznych w średniowiecznej Nubii. Jego głównym celem jest wyjście z indywidualnymi badaniami do środowiska międzynarodowego oraz rozpoczęcie współpracy w ramach międzynarodowych projektów.

Program realizowany w ramach działań Inicjatywy Doskonałości Uczelnia Badawcza (IDUB) ma na celu wsparcie grupy młodych badaczek w rozwoju kariery naukowej oraz propagowanie idei konieczności wspierania rozwoju młodych talentów w obszarze nauki. W ramach programu przewidziane jest wsparcie mentora w procesie realizacji Indywidualnego Planu Badawczego i budowania sieci kontaktów w świecie nauki, biznesu, instytucji państwowych i organizacji pozarządowych. Program IDUB wspiera podwyższenie kwalifikacji zawodowych poprzez doradztwo dotyczące rozwoju kariery naukowej oraz możliwość brania udziału w szkoleniach i działaniach rozwojowych.

Czytaj więcej o programie (link).