Wyróżnienia

 • Dyplom uznania dla prof. Włodzimierza Godlewskiego

  Rektor Uniwersytetu Warszawskiego uhonorował prof. Włodzimierza Godlewskiego dyplomem uznania w imieniu władz UW oraz badaczy skupionych wokół CAŚ UW. Wręczenie dyplomu odbyło się podczas uroczystości otwarcia Polskiego Ośrodka Archeologicznego w Chartumie. Dyplom jest wyrazem szacunku dla dorobku naukowego prof. Godlewskiego, który w swej pracy koncentrował się na badaniach nad rozwojem chrześcijaństwa w Dolinie Nilu – w […]

 • Trzy granty NCN na badania misji Centrum

  Z przyjemnością informujemy, że kolejne trzy projekty badawcze specjalistów z misji prowadzonych przez Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW otrzymały finansowanie Narodowego Centrum Nauki. Serdecznie gratulujemy kierownikom projektów! Dr hab. Tomasz Derda (IA UW) zdobył grant Opus 13 na projekt: „Czy ‚Marea’ to Marea? Rzymski ośrodek przemysłowy i wielkie miasto bizantyńskie w regionie Mareotis (koło Aleksandrii)” Kilkanaście […]

 • Grant „Miniatura 1” dla dr. Łukasza Rutkowskiego

  Dr Łukasz Rutkowski z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW zdobył grant w konkursie NCN Miniatura 1 na projekt: „Ustalenie szczegółowego wieku maksymalnego zasięgu morza w środkowym holocenie w rejonie północnego wybrzeża Zatoki Kuwejckiej na podstawie analizy datowań radiowęglowych w odniesieniu do badanych tam stanowisk archeologicznych”. W trakcie prac Kuwejcko–Polskiej Misji Archeologicznej, we współpracy z ekspertem z […]

 • Grant ERC dla naszego pracownika

  „Umma” po arabsku oznacza „wspólnota”. Tak brzmi tytuł badań dr. Artura Obłuskiego z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego, na które Europejska Rada ds. Badań przyznała mu Starting Grant w wysokości prawie 1,5 mln euro. Archeolog będzie analizował upadek królestwa Makurii w średniowiecznej Nubii i powstawanie na terenie jego stolicy nowej społeczności. Dr Obłuski kieruje Stacją […]

 • Kolejne granty dla CAŚ UW

  Z przyjemnością informujemy, że kolejny projekt zgłoszony przez Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW otrzymał finansowanie z przyznanych właśnie grantów Narodowego Centrum Nauki. Preludium 12 Mgr Piotr Makowski, Życie pośród ruin. Ponowne zasiedlenie Khirbat edh-Dharih w późnych okresach islamskich (X-XX wiek) Natomiast w ramach umowy konsorcyjnej Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk i Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej […]

 • Rozstrzygnięto konkurs na stypendium IFAO i CAŚ UW w Kairze

  Stypendium post-doktorskie w Kairze prowadzone wspólnie przez Institut français d’archéologie orientale (IFAO) i Stację Badawczą w Kairze Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW zostało przyznane dr Mennet-Allah el-Dorry. Dr el-Dorry specjalizuje się w analizach archeobotanicznych i zagadnieniach związanych z dietą, w szczególności produkcją i spożyciem wina w klasztorach egipskich. Ma doświadczenie w organizacji konferencji i warsztatów (np. International Workshop on African Archaeobotany, […]

 • Dr Wojciech Kołątaj uhonorowany prestiżową nagrodą konserwatorską

  Dr Wojciech Kołątaj, wieloletni pracownik Stacji Archeologii Śródziemnomorskiej w Kairze, zostanie uhonorowany nagrodą Generalnego Konserwatora Zabytków i PKN ICOMOS im. Profesora Jana Zachwatowicza „za wybitne osiągnięcia w dziedzinie badań i ochrony zabytków”. Wojciech Kołataj całą swoją karierę zawodową związał z ratowaniem dziedzictwa przeszłości. Przez wiele lat pełnił funkcję głównego architekta Stacji Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego w […]

 • Odznaki Bene Merito

  Uroczysty wernisaż wystawy z okazji dziesięciolecia polskich badań w Kuwejcie był okazją do wręczenia kierownikowi misji, prof. Piotrowi Bielińskiemu oraz Sekretarzowi Generalnemu Narodowej Rady ds. Kultury, Sztuki i Piśmiennictwa, J.E. Alemu H. Al-Jouha odznaki Bene Merito. Dyplomem uznania Ambasador RP w Kuwejcie uhonorował dr. Sultana al-Duweisha, szefa Departamentu Starożytności i Muzeów i współkierownika kuwejcko–polskiej misji […]

 • Wręczenie księgi pamiątkowej prof. Włodzimierzowi Godlewskiemu

  Podczas „Dnia Królestwa Makurii”, czyli specjalnej sesji tematycznej odbywającej się ostatniego dnia konferencji „Polacy nad Nilem”, wręczono księgę jubileuszową prof. Włodzimierzowi Godlewskiemu. W tomie tym, zatytułowanym „Aegyptus et Nubia Christiana. The Włodzimierz Godlewski Jubilee Volume on the Occasion of his 70th Birthday” zgromadzono ponad 35 artykułów poświęconych zagadnieniom bliskim tematyce badań Jubilata. Zaś gratulacje i laudacje przekazało za […]

 • Nagroda za konserwację dla misji w Świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari

  Podczas XV. Europejskiego Kongresu Informacji Renowacyjnej w Krakowie jury przyznało nagrodę w kategorii "Szczególne osiągnięcia w renowacji stref historycznych" za konserwację Świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari z zastosowaniem technologii Remmers. EKIR to wydarzenie  o formule konferencji i targów, łączące świat zabytków ze światem nowoczesnych technologii wykorzystywanych w ich konserwacji. Charakterystycznym elementem programu każdego Kongresu jest konkurs „Renowator” […]

 • Nagrody dla misji Centrum w konkursie Luxor Times Magazine

  Luxor Times Magazine, czasopismo prezentujące wiadomości o znaczeniu historycznym, kulturalnym i turystycznym z Luksoru i z całego Egiptu, konkurs na najważniejsze wydarzenia związane z badaniami archeologicznymi i pracami konserwatorskimi w Egipcie we 2015 roku. Nagrody otrzymały dwa polskie projekty, oba prowadzone przez Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Podczas ceremonii, która odbyła się w Muzeum Mumifikacji […]

 • Profesor Kazimierz Michałowski patronem gimnazjum

  Założyciel i patron Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW został wybrany patronem publicznego gimnazjum w Podkowie Leśnej. Profesor był jednym z zasłużonych obywateli tego miasta, których kandydaturę zgłosiły podkowiańskie środowiska szkolne i pozarządowe. Jak zgodnie podkreślali podczas uroczystości nadania imienia zarówno przedstawiciele władz Podkowy Leśnej, organizacji społecznych, jak i zaproszeni archeolodzy, m.in. wychowankowie prof. Michałowskiego i jego […]