Stypendia 2018/2019

Stypendia w Egipcie i Polsce

EGIPT

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznaje stypendia dla doktorantów i studentów wyższych lat z zakresu archeologii i historii Bliskiego Wschodu, Egiptu i Sudanu.

Pewna pula stypendiów krótkoterminowych przyznawana jest każdego roku naukowcom i studentom wyższych lat na przygotowanie i opracowanie dokumentacji z wykopalisk prowadzonych przez Centrum.

W bieżącym roku (2018/2019) zostały przyznane następujące stypendia:

Stypendia 7 – miesięczne:
 • mgr Alicja Wieczorek, nieafiliowana
  Temat projektu: Stemplowane cegły mułowe ze Wschodniego Wzgórza w Gebelein (opiekun naukowy: dr Artur Obłuski, Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW)
 • mgr Dawid Wieczorek, doktorant (Wydział Historyczny UW)
  Temat projektu: Badania nad technologią opracowania bloków ściennych w świątyni Totmesa III, badania terenowe, analiza i opracowanie pozyskanych wyników (opiekun naukowy: dr Monika Dolińska, Muzeum Narodowe w Warszawie)
Stypendia 4 – miesięczne:
 • mgr Joanna Ciesielska, doktorantka (Wydział Historyczny UW)
  Temat projektu: Z Półwyspu Arabskiego do Egiptu i Nubii: transformacja obrządku pogrzebowego w okresie formatywnym islamu (VII-IX w.) (opiekun naukowy: dr Artur Obłuski, Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW)
Stypendia 3 – miesięczne:
 • mgr Agata Bebel, doktorantka (Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN)
  Temat projektu: Roślinność na stanowiskach archeologicznych datowanych od neolitu po okres wczesnodynastycznych w Egipcie
  (opiekun naukowy: dr hab. Arkadiusz Sołtysiak, prof. UW)
 • mgr Dagmara Haładaj, doktorantka (Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej UW)
  Temat projektu: Badanie i dokumentacja sarkofagów tebańskich z czasów 25 i 26 Dynastii z kolekcji Muzeum Egipskiego w Kairze (opiekun naukowy: prof. Andrzej Niwiński, UW)
 • mgr Magdalena Kazimierczak, doktorantka (Instytut Archeologii UJ)
  Temat projektu: Rekonstrukcja tradycji ceramicznej ośrodka w Tell el-Murra w okresie wczesnodynastycznym (opiekun naukowy: dr Mariusz Jucha, UJ)
 • Matthieu Rousseau, student (Instytut Archeologii UW)
  Temat projektu: Katalog „żabich lamp” znalezionych w Berenike (opiekun naukowy: mgr Iwona Zych, Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW)
 • mgr Adrianna Madej, doktorantka (Wydział Historyczny UW), studentka (Wydział Orientalistyczny UW)
  Temat projektu: Studia nad dekoracją bramy i północnej ściany Dziedzińca Kompleksu Kultu Królewskiego (opiekun naukowy: dr hab. Mirosław Barwik, UW)
 • mgr Katarzyna Mich, doktorantka (Wydział Teologiczny UKSW)
  Temat projektu: Znaczenie kultu świętych i archaniołów w kształtowaniu tożsamości kulturowej chrześcijańskiej Nubii (opiekun naukowy: ks. prof. dr. hab. Jarosław Różański, UKSW)
Stypendia 2 – miesięczne:
 • inż. arch. Grzegorz Biczak, student (Politechnika Wrocławska)
  Temat projektu: Badania i dokumentacja architektury grobowej Średniego Państwa na terenie nekropoli Asasif z uwzględnieniem możliwości przystosowania i adaptacji do celów turystycznych (opiekun naukowy: dr Patryk Chudzik, UWr)
 • mgr Malwina Brachmańska, doktorantka (Wydział Historyczny, UAM)
  Temat projektu:  Rola dużych zwierząt kotowatych w życiu codziennym i religijnym mieszkańców Starożytnego Egiptu (opiekun naukowy: dr hab. Rafał Koliński, prof. UAM)
 • mgr Kamila Braulińska, doktorantka (Wydział Historyczny UW)
  Temat projektu: Dokumentacja przedstawień ssaków w Świątyni Hatszepsut i studia nad materiałem (opiekun naukowy: prof. dr hab. Adam Łukaszewicz, UW)
 • mgr Sylwia Buławka, doktorantka (Instytut Archeologii i Etnologii PAN)
  Temat projektu: Krzemieniarstwo społeczności zamieszkujących rejon stanowiska archeologicznego Gebelein w Górnym Egipcie (opiekun naukowy: prof. dr hab. Michał Kobusiewicz, PAN)
 • mgr Julia Chyla, doktorantka (Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej UW)
  Temat projektu: Badania powierzchniowe Wschodniego Wzgórza Gebelein (opiekun naukowy: prof. dr hab. Krzysztof Misiewicz, UW)
 • mgr Maria Czarnecka, doktorantka (Wydział Architektury, PWr)
  Temat projektu: Techniki ekspozycji oraz konserwacji starożytnych reliktów archeologicznych zastosowane w obrębie stanowiska Marina el-Alamein (opiekun naukowy: prof. dr hab. Rafał Czerner, PWr)
 • dr Krzysztof Domżalski, (Instytut Archeologii i Etnologii PAN)
  Temat projektu: Hellenistyczna i rzymska ceramika stołowa z Berenike (kierownik misji: mgr Iwona Zych, Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW)
 • mgr Monika Drab, doktorantka (Wydział Architektury PWr)
  Temat projektu: Teoretyczna rekonstrukcja kościoła koptyjskiego w świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari (opiekun naukowy: dr Zbigniew Szafrański, Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW; dr inż. arch. Teresa Dziedzic PWr)
 • mgr Anna Drzymuchowska, (Muzeum Archeologiczne w Krakowie)
  Temat projektu: Analiza ceramiki z wykopalisk w Marei ze szczególnym uwzględnieniem ceramiki malowanej i importów z rejonu Morza Śródziemnego i Górnego Egiptu (opiekun naukowy: dr Krzysztof Babraj, Muzeum Archeologiczne w Krakowie)
 • mgr Wojciech Ejsmond, doktorant (Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej UW)
  Temat projektu: Topografia archeologiczna wschodniego wzgórza w Gebelein (opiekun naukowy: dr Aneta Skalec, UW)
 • inż. arch. Karolina Kocyła, studentka (Wydział Architektury PWr)
  Temat projektu: Dokumentacja archeologiczna i architektoniczna na stanowisku położonym po zachodniej stronie kompleksu Piramidy Schodkowej Dżesera w Saqqarze (opiekun naukowy: dr hab. Kamil Kuraszkiewicz, UW; dr inż. arch. Teresa Dziedzic, PWr)
 • inż. arch. Anna Kozłowska, studentka (Wydział Architektury PWr)
  Temat projektu: Badanie i dokumentacja architektury w Misji Archeologiczno-Konserwatorskiej na Kom el-Dikka w Aleksandrii (opiekun naukowy: prof. dr hab. Rafał Czerner, PWr)
 • inż. arch. Urszula Kraśniewska, studentka (Wydział Architektury PWr)
  Temat projektu: Architektura świątyń grobowych w Deir el Bahari (opiekun naukowy: dr inż. arch. Teresa Dziedzic, PWr)
 • Natalia Lockley, studentka (Instytut Archeologii UW)
  Temat projektu: Posadzki mozaikowe z ptolemejsko-rzymskiej Aleksandrii i ich wpływ na sztukę Bliskiego Wschodu (opiekun naukowy: dr Piotr Jaworski, UW)
 • mgr Katarzyna Lajs, doktorantka (Instytut Archeologii UJ)
  Temat projektu: Materiał krzemienny z okresu wczesnodynastycznego i Starego Państwa ze stanowiska Tell el-Murra na tle analogicznych znalezisk z terenów starożytnego Egiptu (opiekun naukowy: dr Mariusz Jucha, UJ)
 • Julia Maczuga, studentka (Instytut Archeologii UW)
  Temat projektu: Przejawy procesu islamizacji Sudanu w kulturze materialnej (opiekun naukowy: dr Artur Obłuski, Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW)
 • mgr Natalia Małecka-Drozd, doktorantka (Instytut Archeologii UJ)
  Temat projektu: Porównanie osadnictwa egipskiego na terenie Delty oraz Doliny Nilu w III tys. p.n.e. (opiekun naukowy: prof. dr hab. Joachim Śliwa, UJ)
 • inż. arch. Dorota Morta, studentka (Wydział Architektury PWr)
  Temat projektu: Badania i dokumentacja reliktów architektury Egiptu okresu hellenistyczno-rzymskiego, zapoznanie się z metodami konserwacji oraz ekspozycji obiektów na przykładzie stanowiska Marina el-Alamein (opiekun naukowy: prof. dr hab. Rafał Czerner, PWr)
 • mgr Daniel Takacs, doktorant (Wydział Orientalistyczny UW)
  Temat projektu: Badania biblioteczne w Kairze i badania archeologiczne w Gebelein  (opiekun naukowy: dr hab. Kamil Kuraszkiewicz, UW)
 • Anna Weźranowska, studentka (Instytut Archeologii UW)
  Temat projektu: Kubki z Trzeciego Okresu Przejściowego ze stanowiska Tell el-Retaba (opiekun naukowy: dr hab. Anna Wodzińska, UW)
 • inż. arch. Agnieszka Wodawska, studentka (Wydział Architektury PWr)
  Temat projektu: Badanie i dokumentacja architektury w Misji Archeologiczno-Konserwatorskiej Świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari (opiekun naukowy: dr inż. Teresa Dziedzic, PWr)
Stypendia 1 – miesięczne:
 • dr Paweł Polkowski, (Muzeum Archeologiczne w Poznaniu)
  Temat projektu: Studia porównawcze sztuki naskalnej Pustyni Zachodniej i doliny Nilu: kwerenda biblioteczna (opiekun naukowy: dr hab. Jacek Kabaciński, PAN)
 • mgr Jakub Witowski, doktorant (Instytut Archeologii UWr)
  Temat projektu: Analiza przyczyn i taktycznych modeli funkcjonowania najemników greckich w armiach faraonów dynastii saickiej od VII do VI wieku p.n.e. (opiekun naukowy: dr hab. Mateusz Żmudziński, UWr)

POLSKA

Stypendia dokumentacyjne im. Kazimierza Michałowskiego:
 • Mgr Agnieszka Szulc-Kajak, doktorantka (IAE PAN)
  Temat projektu: Dokumentacja archeologiczna CAŚ UW jako źródło informacji popularnonaukowej – kontynuacja
  (opiekun projektu: mgr Agnieszka Szymczak, Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW)
 • Mgr Mateusz Iskra, nieafiliowany
  Temat projektu: Porządkowanie i cyfryzacja dokumentacji archiwalnej z wykopalisk Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW
  (opiekun projektu: mgr Szymon Maślak, Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW)