Stypendia 2017/2018

Stypendia w Egipcie i Polsce

 

EGIPT

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznaje stypendia dla doktorantów i studentów wyższych lat z zakresu archeologii i historii Bliskiego Wschodu, Egiptu i Sudanu.

Pewna pula stypendiów krótkoterminowych przyznawana jest każdego roku naukowcom i studentom wyższych lat na przygotowanie i opracowanie dokumentacji z wykopalisk prowadzonych przez Centrum.

W bieżącym roku (2017/2018) zostały przyznane następujące stypendia:

Stypendia 8 – miesięczne:
 • mgr Adrian Chlebowski, nieafiliowany
  Temat projektu: Przestrzeń miejska w Egipcie Środkowym podczas okresu rzymskiego w ujęciu odmiennych podejść badawczych (opiekun naukowy: dr Artur Obłuski, Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW)
Stypendia 5 – miesięczne:
 • Mgr inż. Joanna Szewczyk, nieafiliowana
  Temat projektu: Rekonstrukcja architektoniczna 3D zespołu klasztornego Ghazali (opiekun naukowy: dr hab. Rafał Czerner, prof. Politechniki Wrocławskiej)
 • Mgr inż. Agnieszka Wujec, absolwentka (Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Politechnika Wrocławska) studentka (Wydział Architektury, Politechnika Wrocławska)
  Temat projektu: Rekonstrukcja architektoniczna 3D zespołu klasztornego Ghazali (opiekun naukowy: dr hab. Rafał Czerner, prof. Politechniki Wrocławskiej)
Stypendia 3 – miesięczne:
 • Inż. arch. Katarzyna Andraka, studentka (Wydział Architektury, Politechnika Wrocławska)
  Temat projektu: Badanie i dokumentacja architektury Egiptu czasów dynastycznych (opiekun naukowy: dr hab. Rafał Czerner, prof. Politechniki Wrocławskiej)
 • Mgr Joanna Ciesielska, doktorantka (Wydział Historyczny UW)
  Temat projektu: Chrześcijański obrządek pogrzebowy w średniowiecznej Nubii, część II. Opracowanie wyników badań na cmentarzyskach w Ghazali w sezonie 2016/2017; opracowanie merytoryczne materiału źródłowego oraz zbieranie literatury uzupełniającej do pracy doktorskiej (opiekun naukowy: prof. Adam Łukaszewicz, UW)
 • Konrad Grzyb, student (Instytut Archeologii UJ)
  Temat projektu: Kontynuacja badań nad sarkofagami ceramicznymi z okresu wczesnodynastycznego. Analiza zabytków ze stanowiska Tell el-Murra na tle znalezisk z innych stanowisk (opiekun naukowy: dr Mariusz Jucha, UJ)
 • Dr Mariusz Gwiazda, Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW
  Temat projektu: Przygotowanie ostatecznej publikacji wykopalisk w późnoantycznym-wczesnoislamskim domu H1 w Marei (opiekun naukowy: dr hab. Tomasz Derda, prof. UW)
 • Mgr Magdalena Kazimierczak, doktorantka (Instytut Archeologii UJ)
  Temat projektu: Rekonstrukcja tradycji ceramicznej ośrodka w Tell el-Murra w okresie wczesnodynastycznym (opiekun naukowy: dr Mariusz Jucha, UJ )
 • Mgr Aleksandra Pawlikowska, doktorantka (Wydział Historyczny UW)
  Temat projektu: Założenia monastyczne w świątyniach egipskich na terenie Delty. Kwerenda biblioteczna i inspekcja terenowa (opiekun naukowy: dr hab. Tomasz Derda, prof. UW)
 • Inż. arch. Szymon Popławski, student (Wydział Architektury, Politechnika Wrocławska)
  Temat projektu: Rekonstrukcja 3D pozostałości architektonicznych na stanowisku Berenike (Polsko-Amerykańska Misja Archeologiczna Berenice Project) (opiekun naukowy: dr hab. Rafał Czerner, prof. Politechniki Wrocławskiej)
 • Inż. arch Ewelina Russjan, studentka (Wydział Architektury, Politechnika Wrocławska)
  Temat projektu: Badanie i dokumentacja detali architektonicznych w obiektach sakralnych z okresu faraońskiego (opiekun naukowy: dr hab. Rafał Czerner, prof. Politechniki Wrocławskiej)
 • Anna Szolc, studentka (Instytut Archeologii UW)
  Temat projektu: Technologiczny aspekt produkcji szkła w okresie wczesnorzymskim, na stanowiskach Berenike, Kom el-Dikka oraz Marina el-Alamein (opiekun naukowy: mgr Renata Kucharczyk, Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW)
 • Mgr Alicja Wieczorek, nieafiliowana
  Temat projektu: Analiza porównawcza przedstawień plastycznych i ikonograficznych łodzi predynastycznych z Gebelein (opiekun naukowy: dr Artur Obłuski, Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW)
 • Mgr Dawid F. Wieczorek, doktorant (Wydział Historyczny, UW)
  Temat projektu: Wstępne studia epigraficzne nad zespołem faraońskich graffiti odkrytych na Półce Skalnej z Grotą na wschodnim stoku Wschodniej Skały w Gebelein zadokumentowanych wiosną w sezonie wykopaliskowym 2015/2016 (opiekun naukowy: prof. Karol Myśliwiec, Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN)
Stypendia 2 – miesięczne:
 • Mgr Tomasz Barański, absolwent (Wydział Orientalistyczny UW), student (Instytut Archeologii UW)
  Temat projektu: Przemiany systemu podatkowego we wczesnomuzułmańskim Egipcie (VII i VIII w) (opiekun naukowy: dr hab. Tomasz Derda, prof. UW)
 • Mgr Agata Bebel, doktorantka (Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN)
  Temat projektu: Roślinność starożytnego Egiptu. Źródła archeologiczne, ikonograficzne i pisane a zapis archeobotaniczny (opiekun naukowy: dr hab. Aldona Muller-Bieniek, PAN)
 • Inż. arch. Anna Chodkowska, studentka (Wydział Architektury, Politechnika Wrocławska)
  Temat projektu: Techniki starożytnego warsztatu budowlanego w Marinie el-Alamein (opiekun naukowy: dr hab. Rafał Czerner, prof. Politechniki Wrocławskiej)
 • Inż. arch. Monika Drab, studentka (Wydział Architektury, Politechnika Wrocławska)
  Temat projektu: Architektura sakralna okresu wczesnochrześcijańskiego – studia, dokumentacja i problematyka konserwacji (opiekun naukowy: dr hab. Rafał Czerner, prof. Politechniki Wrocławskiej)
 • Mgr Anna Drzymuchowska, (Muzeum Archeologiczne w Krakowie)
  Temat projektu: Ceramika z wykopalisk w Marei ze szczególnym uwzględnieniem ceramiki malowanej i importów z basenu Morza Śródziemnego (opiekun naukowy: dr Krzysztof Babraj, Muzeum Archeologiczne w Krakowie)
 • Julia Maczuga, studentka (Instytut Archeologii UW)
  Temat projektu: Graffiti ze ścian kościoła w Ghazali (opiekun naukowy: dr Artur Obłuski, Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW)
 • Mgr inż. Katarzyna Rozmus, nieafiliowana
  Temat projektu: Dokumentacja zabytków i struktur architektonicznych na stanowisku Marea w sezonie 2017, ich digitalizacja oraz opracowanie graficzne (opiekun naukowy: dr Krzysztof Babraj, Muzeum Archeologiczne w Krakowie)
 • Mgr Maciej Wyżgoł, doktorant (Wydział Historyczny UW), pracownik Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN
  Temat projektu: Zmiany kulturowe w Nubii od XVI do XIX wieku w źródłach pisanych (opiekun naukowy: prof. Włodzimierz Godlewski, UW)
Stypendia 1 – miesięczne:
 • Inż. arch. Sara Arbter, studentka (Wydział Architektury, Politechnika Wrocławska)
  Temat projektu: Rzeczywistość rozszerzona jako środek dydaktyczny w ekspozycji reliktów archeologicznych (opiekun naukowy: dr hab. Rafał Czerner, prof. Politechniki Wrocławskiej)
 • Dr Zuzanna Augustyniak, (Wydział Orientalistyczny UW)
  Temat projektu: Źródła koptyjskie dotyczące etiopskiego kodeksu prawnego z XVI wieku (opiekun naukowy: dr hab. Iwona Kraska-Szlenk, UW)
 • Mgr Kamila Braulińska, doktorantka (Wydział Historyczny UW), studentka (Wydział Orientalistyczny UW)
  Temat projektu: Szczególne zwierzęta faraońskiego Egiptu (opiekun naukowy: prof. Adam Łukaszewicz, UW; dr hab. Kamil Kuraszkiewicz, UW)
 • Mgr Marcin Gostkowski, doktorant (Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN)
  Temat projektu: Relacje między Panami Gibeletu a Mameluckim Egiptem w drugiej połowie Xlll wieku (opiekun naukowy: dr hab. Tomasz Waliszewski, prof. UW)
 • Mgr Agnieszka Ryś, nieafiliowana
  Temat projektu: Elementy orientalne w ikonografii nubijskiej (opiekun naukowy: dr Dobrochna Zielińska, UW)

POLSKA

Stypendia dokumentacyjne im. Kazimierza Michałowskiego:
 • Mgr Magdalena Ostrowska, nieafiliowana
  Temat projektu: Cyfryzacja i porządkowanie dokumentacji archiwalnej z wykopalisk Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW (opiekun projektu: mgr Szymon Maślak, Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW)
 • Mgr Agnieszka Szulc-Kajak, doktorantka (Instytut Archeologii i Etnologii PAN)
  Temat projektu: Dokumentacja archeologiczna jako źródło informacji popularnonaukowej (opiekun projektu: mgr Agnieszka Szymczak, Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW)
 • Mgr Marek Truszkowski, nieafiliowany
  Temat projektu: Porządkowanie i cyfryzacja dokumentacji archiwalnej z wykopalisk Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW w Syrii i Iraku (opiekun projektu: mgr Szymon Maślak, Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW)