Grant ERC


  • W 2017 Europejska Rada ds. Badań przyznała ERC Starting Grant na projekt:

    „UMMA – Urban Metamorphosis of the community of a Medieval African capital city”
    Kierownik: dr hab. prof. UW Artur Obłuski

    Przyznana kwota: 1 500 000 Euro

Dr hab. prof. UW Artur Obłuski kieruje Stacją Badawczą CAŚ UW w Kairze. – Mój doktorat był poświęcony powstawaniu królestw w średniowiecznej Nubii. Teraz będę zajmował się upadkiem tych królestw i powstawaniem nowych społeczności. Po upadku Makurii, która była jednym z największych państw terytorialnych w średniowieczu, obejmującym terytorium wielkości Hiszpanii i Francji razem wziętych, na terenie jej stolicy powstało niewielkie królestwo, które prowadziło ożywione kontakty handlowe zarówno z Dalekim Wschodem, jak i z Europą – opowiada. – Będę śledził nie tylko rozpad jednej państwowości i tworzenie nowego organizmu społecznego, ale także zmianę religijną. Średniowieczne państwa nubijskie były państwami chrześcijańskimi. Nowe królestwo w Dongoli była społecznością muzułmańską.

Dongola leży na terenie dzisiejszego Sudanu. Swój rozkwit jako stolica Makurii przeżywała między IX a XIII w. Później, na początku XV w. ciągle zamieszkiwało ją kilkanaście, a może nawet nie kilkadziesiąt tysięcy ludzi. W swoim projekcie postawiłem tezę, że pomimo iż dwór królewski wyprowadził się ze stolicy w 1364 r, to część społeczności została i weszła w interakcję ze zislamizowanymi plemionami arabskimi, które napływały na ten teren. Chciałbym zbadać naturę tej interakcji: czy to był konflikt, czy porozumienie, dzięki któremu nowe państwo mogło powstać tak szybko – bo w ciągu 100 lat – i osiągnąć wysoki poziom rozwoju – tłumaczy dr Artur Obłuski.

Badania „Umma” mają interdyscyplinarny charakter. Zespół naukowy dr. Obłuskiego będzie korzystał z najnowocześniejszych metod badawczych łączących takie dziedziny jak archeologia, fizyka, biologia i chemia. Badania geofizyczne czy badania izotopów stałych będą służyły poznaniu historii ludzkości.