15. Międzynarodowa Konferencja Nubiologiczna na Uniwersytecie Warszawskim

Międzynarodowa Konferencja Nubiologiczna (International Conference for Nubian Studies, ICNS) rozpoczyna się w najbliższy poniedziałek (29 sierpnia) na Uniwersytecie Warszawskim. Co cztery lata wydarzenie to gromadzi archeologów, epigrafików, historyków i innych uczonych zajmujących się starożytną i współczesną historią Sudanu i Nubii. W tym roku Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego (CAŚ UW) ma przyjemność gościć 15. ICNS.

ICNS to największe wydarzenie naukowe w dziedzinie Nubiologii, którego gospodarzami są różne instytucje badawcze przodujące w tej dziedzinie; np. w 2018 roku konferencję organizował paryski Luwr. W Warszawie odbywa się po raz trzeci. Pięćdziesiąt lat temu, w 1972 roku, druga edycja konferencji miała miejsce w Muzeum Narodowym w Warszawie. Przy tamtej okazji powstało Międzynarodowe Towarzystwo Nubiologiczne którego pierwszym prezesem został prof. Kazimierz Michałowski.

Prof. Michałowski z ramienia Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej w Kairze prowadził pierwsze polskie wykopaliska w Sudanie na zalanym dziś stanowisku Faras, słynącym z odkrytych tam malowideł ściennych, których część można dziś podziwiać w Muzeum Narodowym w Warszawie. Od tego czasu nubiologia stała się jednym z atutów polskiej archeologii śródziemnomorskiej.

Polscy naukowcy przebadali i udokumentowali wiele sudańskich stanowisk we współpracy z sudańską Narodową Korporacją Starożytności i Muzeów (National Corporation for Antiquities and Museums, NCAM). Uczestniczyli także w zakrojonych na szeroką skalę akcjach ratowania zabytków, związanych z budową zapór na Nilu (czytaj więcej). W 2006 roku na Uniwersytecie Warszawskim odbyła się 11. edycja ICNS, w której wzięło udział prawie 200 naukowców z całego świata. W 2018 roku Uniwersytet Warszawski powołał Stację Badawczą CAŚ w Sudanie, aby ułatwić polskim ekspedycjom prowadzenie badań w tym kraju.

– „Bardzo się cieszymy, że tego lata będziemy mogli osobiście spotkać się z wieloma wybitnymi kolegami i młodymi adeptami nubiologii, co stało pod znakiem zapytania w związku z pandemią Covid-19” – mówi dr hab. Artur Obłuski, obecny prezydent Międzynarodowego Towarzystwa  Nubiologicznego i dyrektor CAŚ UW.

W ciągu pięciu dni wystąpień konferencyjnych uczestnicy zaprezentują ponad 200 referatów w czterech równoległych sesjach. Warsztaty i „okrągłe stoły” będą sprzyjać wymianie wiedzy i doświadczeń w gronie specjalistów, zaś wykłady plenarne pod koniec każdego dnia zwrócą uwagę na najbardziej istotne pytania badawcze. – „Mamy nadzieję, że 15. ICNS okaże się świętem nubiologii i odegra istotną rolę w rozwoju tej dziedziny” – mówi Obłuski.

Konferencji towarzyszą dwie wystawy. Jedna upamiętnia 50-lecie Międzynarodowego Towarzystwa Nubiologicznego (w Hallu Głównym Starej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego). Druga, „Od Faras do Soba. Na ratunek archeologicznemu dziedzictwu Sudanu” to plenerowa wystawa na Krakowskim Przedmieściu, przed Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego (czytaj więcej). Prezentuje historię i efekty 60-letniej pracy polskich archeologów i konserwatorów w Sudanie.

Przy tej okazji został też wydany bogato ilustrowany, 500-stronicowy album o tym samym tytule, który jest dostępny w Open Access. Dwujęzyczna książka (w języku polskim i angielskim) prezentuje dorobek ponad 20 projektów archeologicznych z kilku polskich instytucji naukowych badających dziesiątki stanowisk archeologicznych. Autorami tekstów są zarówno kierownicy ekspedycji, jak i specjaliści z różnych dziedzin związani z projektami
(czytaj więcej).

***

Program i abstrakty można znaleźć na www.nubianstudies2022.uw.edu.pl
Fb konferencji: https://www.facebook.com/nubianstudies2022

***

Konferencja została sfinansowana ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na zadanie „Umiędzynarodowienie badań prowadzonych przez Stacje archeologiczne Uniwersytetu Warszawskiego”.

Organizacja konferencji została również wsparta grantem z programu Uniwersytetu Warszawskiego „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB).