Author Archives

 • PAM 28/2

  The PCMA UW Research Centre in Cairo: 60 years in the field, pp. 13-18 Autor: Renata Kucharczyk Alexandria Kom el-Dikka. Excavations and preservation work in the 2018 season, pp. 23-44 Autor: Grzegorz Majcherek Glass finds and other artifacts from the excavation of Area FW at the Kom el-Dikka site in Alexandria in 2018, pp. 45-62 […]

 • PAM 28/1

  Tibi diem natalem felicem optamus, Marielle! Tribute to Marielle Martiniani-Reber on her 65th anniversary. Autor: Laurent Chrzanovski, Sylvie Aballea, Gael Bonzon, Amale Boujouala, Corinne Borel, Nicole Liaudet, Gabriella Lini The popularity of the Ricci C wheel-made lamps in southeastern Sicily: questions and hypotheses Autor: Laurent Chrzanovski, Roksana Chowaniec Roman wheel-made lamps from Carthago Nova: an […]

 • Wybory 2020 na UW: Kolegium Elektorów

  Wiosną 2020 roku na Uniwersytecie odbędą się m.in. wybory rektora uczelni na kadencję 2020-2024, a także wybory członków Senatu UW. Wcześniej odbędą się wybory członków Kolegium Elektorów, którzy wybiorą rektora. O terminach zebrań wyborczych w poszczególnych okręgach będą informowały właściwe komisje wyborcze. Informacje na temat terminarza wyborczego, okręgów wyborczych, liczby elektorów reprezentujących poszczególne grupy społeczności […]

 • Wręczenie Księgi Jubileuszowej Profesorowi Bielińskiemu

  W piątek, 4 października 2019 r. odbyła się uroczystość wręczenia księgi jubileuszowej profesorowi Piotrowi Bielińskiemu. Wzięło w niej udział ponad sto osób, w tym Rektor UW dr hab. Marcin Pałys, przedstawiciele władz rektorskich i dziekańskich UW i reprezentanci innych instytucji naukowych, a także liczni współpracownicy, przyjaciele i wychowankowie Profesora. Podczas uroczystości laudacje na cześć Jubilata […]

 • Wykład dr. Akhtama Oweidi’ego o badaniach w Jordanii

  Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW i Instytut Archeologii UW zapraszają na wykład dr. Akhtama Oweidi’ego na temat najnowszych prac archeologów jordańskich. Dr. Aktham Oweidi jest Dyrektorem ds. Wykopalisk i Badań Powierzchniowych w jordańskim Departamencie Starożytności. Podczas wizyty na Uniwersytecie Warszawskim wygłosi wykład pt. „Archaeology in Jordan: Activities of the Department of Antiquity, Ministry of Tourism and […]

 • Warsztaty języka staronubijskiego

  We wrześniu w Stacji Badawczej w Kairze odbyły się warsztaty z języka staronubijskiego. To było pierwsze wydarzenie tego typu. Dwutygodniowy kurs zorganizowała wspólnie Stacja Badawcza w Kairze CAŚ UW, Institut français d’archéologie orientale oraz Uniwersytet w Fajum. Zajęcia odbywały się najpierw w IFAO, zaś w drugim tygodniu przeniosły się do Stacji. Brało w nich udział […]

 • Misja w Nea Pafos: zmiana kierownika

  Kierownictwo misji Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW na stanowisku Nea Pafos (Cypr) zmieniło się z początkiem września 2019 r. Prowadzenie misji zostało powierzone prof. Ewdoksii Papuci-Władyce. W latach 2008–2019 misją kierował dr Henryk Meyza z Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN. Prof. Papuci-Władyka stoi na czele Zakładu Archeologii Klasycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest specjalistką w zakresie sztuki […]

 • Zasady ubiegania się o granty związane z badaniami CAŚ UW

  Z początkiem października 2019 r. zaczynają obowiązywać nowe zasady regulujące ubieganie się o granty na tematy związane z badaniami prowadzonymi przez CAŚ UW. Wszystkie granty badawcze realizowane na stanowiskach archeologicznych i konserwatorskich, gdzie badania na podstawie odpowiednich zezwoleń prowadzi Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego, mogą być realizowane po pozytywnym zaopiniowaniu przez Kierownika Misji lub Programu […]