Grant DIALOG: praca

W związku z otrzymaniem grantu MNiSW DIALOG na projekt „ArcheoCDN. Archeologiczne Centrum Doskonałości Naukowej” (DIALOG 0298/2018) Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza nabór na trzy stanowiska inżynieryjno-techniczne.

Zakres obowiązków: inwentaryzacja zasobów archiwalnych Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW oraz wprowadzanie danych do bazy danych.

Planowany okres zatrudnienia to 24 miesiące począwszy od dnia 1 marca 2019 r. Zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami należy składać pocztą elektroniczną na adres pcma@uw.edu.pl do dnia 31 stycznia 2019 r.

Szczegółowe informacje w załączniku.