Wykład z cyklu PolAr w Kairze: Investigating the Collapse of the Kushite Kingdom of Meroe

Stacja Badawcza w Kairze Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW ma przyjemność zaprosić na kolejny wykład z cyklu PolAr (Polish Archaeology in the Mediterranean): Humans and Their Environment: Investigating the Collapse of the Kushite Kingdom of Meroe, Sudan, który wygłosi dr Iwona Kozieradzka-Ogunmakin z Uniwersytetu Warszawskiego.

Upadek potężnego i bogatego kuszyckiego Królestwa Meroe (ok. 300 r. p.n.e.–350 r. n.e.), na terenie dzisiejszego Sudanu, to wciąż zagadnienie nie do końca wyjaśnione i szeroko dyskutowane. Dostępnie źródła historyczne i archeologiczne wskazują na kilka możliwych przyczyn schyłku i upadku królestwa w 4 wieku n.e.. Najczęściej cytuje się w tym kontekście destabilizację polityczną i ekonomiczną oraz niepokoje społeczne. Ostatnio wysunięto jednak również teorię o wpływie środowiska naturalnego, a dokładnie zmian spowodowanych jego nadmierną eksploatacją przez człowieka.

Podczas prezentacji przedstawione zostanie nowe ujęcie badań nad okolicznościami upadku królestwa Meroe, które koncentruje się na migracjach ludności oraz wpływie zmian środowiskowych na podstawy gospodarki.

Dr Iwona Kozieradzka-Ogunmakin jest laureatką Marie Curie Research Fellowship i pracuje na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie bada zależność pomiędzy zmianami środowiska naturalnego a upadkiem królestwa Meroe w Sudanie. Jest bioarcheologiem z dużym doświadczeniem w badaniach archeologicznych na egipskich i sudańskich stanowiskach grobowych, a także w badaniach nad zmumifikowanymi i kostnymi szczątkami ludzkimi. Jej badania dotyczą wieloaspektowych zależności między człowiekiem a środowiskiem naturalnym w Dolinie Nilu, m.in. wpływem zmian środowiskowych na rozwój dzieci i zdrowie dorosłych, na rozwój i stosunek do niepełnosprawności, a także na starożytne praktyki pogrzebowe. W ciągu ostatnich 16 lat pracowała w Egipcie (Sakkara, Tell el-Farcha, nekropola tebańska) i w Sudanie, współpracując z badaczami z Wielkiej Brytanii, Polski, Francji, Holandii, Szwajcarii i Niemiec.

Dr Kozieradzka-Ogunmakin jest członkinią Egypt Exploration Society, Sudan Archaeological Research Society, International Society for Nubian Studies, British Association of Biological Anthropology and Osteoarchaeology, a także Paleopathology Association (USA).

„Humans and Their Environment: Investigating the Collapse of the Kushite Kingdom of Meroe, Sudan”
dr Iwona Kozieradzka-Ogunmakin (Uniwersytet Warszawski)
Wtorek, 8 stycznia 2019, godz. 18:00
Stacja Badawcza w Kairze CAŚ UW, ul. Mahalla 11, Heliopolis

Wydarzenie na Facebooku